Çevre ve Atıksu İşletme Müdürlüğü

Sema KAYHAN

0.242.258 11 00   Dahili - 5012

[email protected] 

 GÖREV TANIMI

 

 • Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sanayicilerin tüm atıksularının kanalizasyon sistemine bağlanmasını sağlamak, 
 • Antalya Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında içerinde bulunan yaklaşık 30 km uzunluğundaki kanalizasyon hattının bakımı, onarımı ve sorunsuz işletmek,
 • Kanalizasyon hattı ile toplanan atıksuların 20.000 m3/gün kapasiteye sahip atıksu arıtma tesisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak optimum şartlarda Çevre Mevzuatına uygun olarak arıtmak,  
 • Gerekli kontrollerin yapılması sonrasında tesislere iş yeri açma ruhsatının eki olan deşarj izni raporunu düzenlemek, 
 • Bölge genelindeki tüm sanayicilerin evsel ve evsel nitelikli çöplerinin toplanmasını sağlamak,
 • Bölge sınırları  içerisinde yaşanan çevre sorunlarının (emisyon, katı atık veya atıksu deşarjı) önlenmesi, çevre sorunlarıyla ilgili şikayetlere yasal mevzuatlar çerçevesinde en kısa sürede çözüm üretmek,  
 • Bölge sınırları içerisinde atık azaltımı, temiz üretim, atık yönetimi vb. konular üzerinde projeler geliştirmek. 

 

Kanalizasyon Sistemi ve Bağlantı Şartları

 

Bölgemizde yaklaşık 30 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 3 adet Atıksu Terfi Pompa İstasyonu bulunmaktadır.

Üretime geçen firmaların kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmesi için; 2003 yılında hazırlanan Atıksu Bağlantısı ve Tarife Yönetmeliği’ndebelirtilen Kanalizasyona Deşarj Limitlerinin sağlanması gerekmektedir. Deşarj Limitlerini sağlamayan firmaların ÖN ARITMA TESİSİ kurmaları zorunlu tutulmuştur. 

 

Firmaların üretime geçmeleri sonrasında endüstriyel atıksuyu bulunan tesislerden periyodik numuneler alınarak Arıtma Tesisi Laboratuarında analizleri yapılmaktadır.  

 

Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanıklıklara ve arızalara Bölge Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilmektedir. 


Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

 

Bölgemizin bütününü kapsayacak şekilde 20.000 m3/gün’e göre projelendirilen atıksu arıtma tesisimizin, ilk etapta 10.000 m3/gün’lük bölümü 2002 yılında, 9 ay gibi kısa bir sürede inşaa edilmiş ve 2003 yılında işletmeye alınmıştır. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda, projenin diğer 10.000 m3/gün’lük kısmı 2007 yılında ihale edilerek 5 ay gibi bir sürede tamamlanmış ve kapasite 20.000 m3/gün’e tevsii edilmiştir. Arıtma tesisinin 1. ve 2. kademesi için ayrılan alan 47.464 m2’dir.  

 

Tesiste fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma, çamur susuzlaştırma ve koku giderme üniteleri bulunmaktadır. Tesis 24 saat gözetim altında çalıştırılmaktadır.

 

Atıksu arıtma tesisimiz hakkında ayrıntılı bilgiye Atıksu Arıtma Tesisinden ulaşabilirsiniz. 

 

Deşarj İzni Raporu nasıl alınır?

 • Deşarj izni raporunun düzenlenmesi istenen ada parsel için dilekçe ile Bölge Müdürlüğü’ne başvurulur.
 • Birim yetkilileri tarafından tesis kontrol edilir. 
 • Yağmur sularının kanalizasyona bağlantısı YASAKTIR.
 • Evsel atıksuların kanalizasyona bağlantısı yapılmalıdır.
 • Endüstriyel atıksuyu bulunan firmalar dengeleme havuzu ve numune alma bacası yapmalıdır.
 • Numune alma bacasından farklı günlerde alınan 3 ardışık numunenin analiz sonuçlarının kalizasyona deşarj limitlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Limitlerin sağlanması durumunda belge düzenlenir.
 • Endüstriyel atıksudan alınan numunenin limit değerleri sağlamadığı görülürse söz konusu limitleri sağlayacak ÖN ARITMA TESİSİ kurulması gerekmektedir. Ön arıtma sonrası limitlerin sağlanması durumunda belge düzenlenir.

Çöp Toplama Hizmeti 

Bölge genelindeki tüm sanayicilerin evsel ve evsel nitelikli çöplerinin toplanması hizmeti Bölge Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Çöp toplama hizmeti için katılımcımızdan bedel alınmamaktadır. Her sanayi tesisi, ihtiyacı kadar çöp konteynırını kendisi temin etmektedir. Konteynerini temin etmiş ve Bölge Müdürlüğüne bildirmiş her tesis Çöp Toplama Hizmetinden faydalanabilmektedir. Çöpler 1. ve 2. Bölge olmak üzere iki çöp aracıyla, Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma olmak üzere haftada beş gün toplanmaktadır.

 

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Projesi

Bölge sınırları içerisinde atık azaltımı ve temiz üretim amacıyla 2015 yılı Eylül ayında başlattığımız Antalya OSB’de Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Projesi  ile ilgili geniş bilgi almak için tıklayınız.

Açılış toplantısına ait sunum notları 

Projeye katılmak için hala geç değil…..

Siz de alabileceğiniz ve verebileceğiniz atıkları Endüstriyel Simbiyoz Katılım Formunu doldurarak [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

 

Ödüllerimiz:

 • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ni sanayileşmenin yol açtığı olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla yapılan çevre yatırımlarını teşvik etmek, çevreye olan duyarlılığın artmasını sağlamak amacıyla 46 üye belediyesi aracılığıyla çağrıda bulunmuş ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tesisimiz aday gösterilerek 1 Mart 2013 tarihindeTürkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden “ÇEVRECİ TESİS ÖDÜLÜ” almaya hak kazanmıştır.

 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve OSB Üst Kuruluşunun işbirliği sonucu çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet gösteren OSB’lerin “En Çevreci OSB Seçilmesi Proje Usul ve Esasları”na göre değerlendirilerek seçilen, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen yarışmada, Bölgemiz “EN ÇEVRECİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’’ seçilerek ödüllendirilmiştir.

 

 

 
Dökümanlar