Su İşletme ve Bakım Onarım Müdürlüğü

Esat DEMİREL

0242 258 11 00  Dahili – 5013     0530 386 38 70

[email protected]GÖREV

Su Temini ve Dağıtımı

 Organize Sanayi Bölgesinin su ihtiyacı Kırkgöz Su Kaynaklarından temin edilmekte ve Kırkgöz Kaynağında kurulu bulunan Terfi Merkezimizden şebekeye verilmektedir. Terfi Merkezinde bulunan yedekleri ile birlikte toplam 8 adet dalgıç pompa ile şebekenin ihtiyacı olan su, frekans konvertörlü, debi ve basınç kontrollü otomasyona bağlı olarak, şebekeye verilmekte olup, scada sistemiyle de Bölge Müdürlüğünden izlenmekte ve kumanda edilebilmektedir. Enerji kesintilerinde şebekenin susuz kalmaması için 400 KVA lık otomatik jeneratör ve 3500 m³ kapasiteli yedek su deposu kullanılır durumdadır. Şebekeye 24 saat kesintisiz otomatik klorlama yapılarak su verilmekte olan Terfi Merkezi’nde, 4 personel vardiyalı çalışarak kaptajın güvenliğini sağlamaktadır. Terfi Merkezi ve yedek Su Deposu güvenlik kameralarıyla uzaktan izlenebilmektedir.

1.Kısımda; 18.985 km. polietilen, 2.Kısımda; 7.887 km. PVC, 3. Kısım 7.063 km. polietilen, 3. Tevsi 4143 km polietilen boru olmak üzere bölge içi toplam şebeke uzunluğu 38.078 km'dir. İsale Hattı; 3.764 km, Terfi hattı 500 mt çelik borudur. İsale hattına dış akım kaynaklı Katodik Koruma yapılmıştır. Şebekede boru çapları 63-560 mm arasında değişmektedir. İsale hattı boru çapı ise 700 mm dir. Su şebekesi işletme basıncı 3,5 – 4 atmosferdir.

Şebeke' de ve Terfi Merkezi'ndeki arızalar Bölge Müdürlüğü personeli tarafından giderilmektedir.

Kaynak ve Şebeke Suyu Analizleri

Aylık olarak Kırkgöz Kaynağından ve şebekeden alınan su numuneleri T.C. Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne gönderilerek, denetim izleme ve kontrol izleme analizi yaptırılmakta  “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” kriterlerine göre uygunluğu kontrol edilmektedir.

Abonelik İşlemleri

Bölgemizde faaliyet gösterecek Katılımcıların, kuracağı tesise ait Yapı Ruhsatını aldıktan sonra, yazılı müracaat etmeleri üzerine Depozito bedeli alınarak, Su Satış Sözleşmesi yapılır ve parsellerine uygun noktadan bağlantı yapılmasına izin verilir. 

Her Abone, parsel giriş noktasında; By-Pass devreli eş değer Çift Sayaç, filtre ve hat ayırma vanalarını ihtiva eden korumalı bir sayaç odası teçhiz eder. 

Aboneye ait By-Pass devreli su giriş ünitesindeki su sayaçlarının arızalanması halinde, AOSB yetkililerinin bilgisi dahilinde arızalı sayaç sökülerek, en geç bir ay içerisinde Abone tarafından yetki belgesi bulunan firmaya onarımı yaptırılır ve yine AOSB yetkililerinin kontrolünde yerine takılır. Arıza, onarım ve ayar sorumluluğu Aboneye aittir. 

Abonelerin aylık su sarfiyatının tespiti için her ayın son günü Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından su sayaçları okunur ve takip eden 7 işgünü içerisinde fatura düzenlenir. 

Abone sayısı 2016 yılı itibariyle 303'e ulaşmıştır. 283 adet Aboneye, Yapı Kullanma İzin Belgelerini almaları sebebiyle, İşletme Tarifesi uygulanmaktadır. 

Su Tüketimi

2015 yılında kullanılan su miktarı 6.133.189 m³,  Bölgenin aylık ortalama su tüketimi 511,099 m³ tür.
Dökümanlar