Eğitim ve Kalite Müdürlüğü

Sehel SERİN TÜRK

0242 258 11 00    Dahili - 5006

[email protected]

 GÖREV

• Antalya OSB içerisinde ve Bölge Müdürlüğü bünyesinde, eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin sistematik bir şekilde yapılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi süreç takibi çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve katılımcı memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.

Hakkımızda:

Eğitim ve Kalite Müdürlüğü Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 2015 Nisan ayı içerisinde faaliyetlerine başlamış olup, Bölge Müdürlüğü Personeli ve yaklaşık 12000 bölge çalışanına; doğru zamanda, doğru yerde, doğru eğitmenlerle ve doğru maliyetlerde kaliteli eğitim hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Eğitim hizmeti sunulan yıllar içerisinde, 3791 kişi eğitim hizmetlerinden aktif olarak yararlandırılmış ve bölge çalışanlarına 4846 sertifika, başarılı katılımları neticesinde dağıtılmıştır. 

Rekabet ortamında var olabilmenin verimlilik ve verimliğin insan yetkinliğine yapılan yatırımdan geçtiği gerçeği ile yola çıkan Bölge Müdürlüğümüz Eğitim ve Kalite Müdürlüğü; yaşam boyu eğitim hayalini gerçeğe dönüştürmek ve sürdürülebilir verimliliğin sağlanması amacıyla kişisel gelişim ve mesleki teknik eğitim dallarında 2 yıl içerisinde 126 eğitim programı düzenlemiştir. 126 eğitim programının hizmet sunumunda 38 eğitim danışmanlık firması ve 86 eğitmen görev almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve özel eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde yürütülen eğitim programları, katılımcı talepleri neticesinde şekillenmekte ve hizmet sunum kalitesi istatistiksel olarak ölçülerek eğitim hizmetlerimiz Antalya OSB’nin bu konuda marka olmasını sağlayacak bir titizlikle sürdürülmektedir. 

Amaç:

• Sanayi kuruluşlarının insan yetkinliği açısından destekleyecek eğitim programlarını planlayarak, bölge çalışanlarının ve yöneticilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, iş motivasyonlarını arttırmak, mesleklerine dair uluslararası gelişmelere ve bilgilere birebir ulaşmalarını, takip etmelerini ve bilgi inovasyonuna dünya standartlarında uyumlarını sağlayabilmek için yüksek kalite anlayışıyla bölgeye hizmet sunmak,

• TS EN ISO 9001 Belgeli bir kuruluş olarak bölgeye sunulan tüm hizmetlerin kalite standartları çerçevesinde katılımcı memnuniyeti odaklı olarak sunulması sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin sistematik olarak güvence altında tutulması başlıca amaçlarımızdır.

Eğitim ve Kalite Güvence hizmet sunumlarımızdaki genel hedef ise Bölge Müdürlüğü misyonumuzdan yola çıkarak kurumsal, sektörel ve bölgesel kalkınmaya, realist, planlı, öncü çalışmalarla katkı sağlamaktır.

 

 

 

 
Dökümanlar