Mali İşler Müdürlüğü

Yılmaz BİLGİN

0242 258 11 00    Dahili - 5002

[email protected]

 GÖREV

Kanunlar,mevzuat ve genel kabül görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda bölgenin muhasebe kayıtlarını tutmak, sevk ve idare etmek.
Dökümanlar