Ar-Ge

Sima SAPAN

0242 258 11 00   Dahili - 5024

[email protected]

 Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Nedir?

Ar-Ge; Araştırma ve deneysel geliştirme, insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının yeni uygulamalar 
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

 

İnovasyon Nedir?

Bir yenilik, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir

organizasyonel yönetimin işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde gerçekleştirilmesidir.

 

AOSB Yönetimimizin ve Katılımcılarımızın Verdiği Güçle;

 

MİSYON

Katılımcılarımızın bilim,teknoloji ile besleneceği kaynak olmak,Ar-Ge,İnovasyon çalışmalarında etkin ara yüz kurumu olarak görev yapmak

 

VİZYON

AOSB'yi Ar-Ge,İnovasyon proje fikirleri oluşturan,yapılandıran,destekleyen bir yapıya kavuşturmak ve yaşatmak

 

HEDEF

Ar-Ge ve İnovasyona dayalı teknolojik altyapıyı ve bu kültürü güçlendirerek,AOSB'yi Ar-Ge ve Sinerji Merkezi haline getirmek

 

GÖREV

Antalya Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmalarını rekabete dayalı yaratıcı ve verimli Ar-Ge temelli bir yapıya kavuşturmak

Üniversite-Sanayi İşbirliğini güçlendirmek,uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarılmasını sağlamak

Katılımcılarımızın Ar-Ge,İnovasyon destek ve teşviklere erişimini kolaylaştırmak

Bölgesel ve firma bazlı kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek

Ar-Ge ve İnovasyon temelli gelişme ve çağrıları bölge firmalarına duyurmak ve yeni teknolojilere ulaşmalarını sağlamak

Bilimsel,sektörel anket uygulamak,değerlendirmek ve analiz etmek

AOSB'de bilim,teknoloji,sanayi 4 farkındalığı ve Ar-Ge,İnovasyon kültürü oluşturmak

Sektörel ve bölgesel küme oluşturmak ve kümelenmeyi teşvik etmek

Bilim Kurulu Masası çalışmaları ile teorik bilgi ve deneyimi,sanayi ile aynı potada eriterek AOSB firmalarını ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi haline getirmek

OSB'lerin içerisinde bulunabileceği projelere başvurmak ve yer almak

Fikri Mülkiyet Hakları,proje yönetimi,girişimcilik,kümelenme,inovasyon gibi farklı konularda uygulamalı çalışmalar,seminerler,networking etkinlikleri düzenlemek
Dökümanlar