AOSB FİRMALARININ AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARI İNCELENDİ
24.03.2016 

Antalya OSB ile Akdeniz Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında bölgede faaliyet gösteren firmaların AR-GE ve inovasyon çalışmaları mercek altına alındı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Eylül ayında başlatılan “Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalarının AR-GE ve İnovasyon Eğilimlerinin Tespit Edilmesine Yönelik Fizibilite Çalışması” adlı proje sona erdi. 3 ay süren çalışmada bölgede faaliyette bulunan tesislerin tamamı ziyaret edilerek firmaların AR-GE ve inovasyon çalışmaları mercek altına alındı.

SANAYİCİNİN BEKLENTİLERİ TESPİT EDİLDİ

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen projede bölge firmalarının AR-GE ve inovasyon alt yapıları belirlenerek sanayicilerin konuyla ilgili Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü’nden beklentileri tespit edildi. Ayrıca, Antalya OSB tarafından kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ile ilgili sanayicilerin görüş ve önerileri alındı.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Projenin bölgeye ve bölge firmalarına sağlayacağı katkılar hakkında bilgi veren Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Bu çalışmada sektörler bazında firmaların yenilik kapasiteleri ve firma performansları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve sektörlerin göreceli konumları tespit edildi. Proje araştırma kitlesi olarak belirlenen endüstriyel kümede yenilik kapasitesi ve performasının firma düzeyinde araştırıldığı ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Yani bu çalışma aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliği için de sağlam bir temel oluşturdu. Sanayicilerin AR-GE’ye dayalı ihtiyaçlarının üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çözüme kavuşturulması gerektiğini her defasında dile getirdik ve bu ihtiyaca yönelik adımları atmaya başladık” dedi.

AR-GE VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ

Projenin kümelenme çalışmalarının yapılmasına da veri oluşturacağını, kümelenme çalışmalarının ise sanayicileri bir araya getireceğini söyleyen Bahar, “Ayrıca bu proje AR-GE ve inovasyon ile ilgili farkındalığın oluşturulmasının ilk adımı. AR-GE ve inovasyonu bölgemizdeki her firmanın benimsediği bir kültür haline getirmeyi hedefliyoruz.  Bu kültürü yaşamaya ve yaşatmaya yönelik faaliyetlerde bulunan firmaların sert rekabet koşullarına uyum sağlaması, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi ve geleceğe uzanması daha da kolaylaşacaktır” şeklinde konuştu. 

BAHAR’DAN ÖZEL TEŞEKKÜR

AR-GE ve inovasyon yatırımlarının bir ülkenin gelişmişlik düzeyini önemli ölçüde etkilediği, işletmelerin büyümesini ve gelişmesini sağladığını hatırlatan Bahar, “Bunların birleşimi ise rekabet düzeyini arttırır. Ülke olarak AR-GE ve inovasyon alanında atacağımız her doğru adımın bize büyük katma değerlerle geri dönmesi kaçınılmazdır. İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi, pazarda lider konuma gelmesi ve karlılığını arttırabilmesi için AR-GE ve inovasyon bilincinin oluşturulup bu alt yapının elde edilmesi için başlatılan projeye katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 

PROJE SONUÇ RAPORU ÖZETİ

125 firmadan elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan sonuç raporuna göre Bölgede en yüksek satış hasılatına sahip sektörün makine-metal-enerji sektörü olduğu tespit edildi. Toplam satışlar içerisinde en yüksek ihracat satışına yüzde 20 ile ahşap-mobilya sektörü sahip oldu. Bölgede AR-GE’ye en fazla yatırım yapan sektörlerin makine-metal-enerji, gıda ve tarım-gübre-kimya sektörleri olduğu, Bölgedeki 35 firmada toplam 138 AR-GE çalışanının istihdam edildiği, en fazla AR-GE çalışanının ise makine-metal-enerji sektöründe görev yaptığı belirlendi. Bölge firmalarının yüzde 63’ünün piyasaya yeni ürün arzında bulunduğu, araştırmaya katılan firmaların 32 adet ulusal, 3 adet uluslararası patent olmak üzere toplam 293 tane uluslararası ölçekte ürün tasarımı ve bileşenine sahip oldukları görüldü.

FİRMALARIN TALEPLERİ ALINDI

Firmaların yüzde 98’inin Antalya OSB’de Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kurulmasını, yüzde 94’ünün sektörel kümelenme çalışmasının hayata geçirilmesini, yüzde 95’inin ise Bölgede merkezi laboratuvar kurulması yönünde talepte bulunduğu tespit edildi. Firmaların sektörel olarak test ve analiz ihtiyaçlarını ve ihtiyaç duydukları makine-teçhizatları belirttiği çalışmada ayrıca inovasyon sınıflandırılmasında süreç inovasyonunda gıda ve tekstil, ürün inovasyonunda makine-metal-enerji, tarım-gübre-kimya, plastik-polyester-akrilik, örgütsel inovasyonda inşaat-yapı, ahşap mobilya sektörünün yüksek kapasiteye sahip olduğu, pazarlama inovasyonunda ise tüm sektörlerin eşit orana sahip olduğu belirlendi.

 
Ekli Dökümanlar