ANTALYA OSB’NİN GÜNDEMİ ENDÜSTRİ 4.0
15.02.2017


Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 konulu panelde, dördünce sanayi devrimi ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı.  


Antalya Organize Sanayi Bölgesinde çağımızın yeni endüstriyel vizyonu olan dördüncü sanayi devrimini konu alan önemli bir panel gerçekleştirildi. Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 konulu panelde akademisyen, sanayici, bilişim teknolojileri öğrencileri, endüstri meslek lisesi öğretmenleri, mühendisler, bilişim dernekleri temsilcileri gibi konuya farklı görüşler getiren kişiler ilk kez bir arada bulundu. Panel kapsamında endüstri 4.0’ın dünyadaki ve ülkemizdeki örnekleri ile teknolojik-yazılımsal boyutları ele alınırken akademisyen görüşlerine de yer verildi.

BÜYÜK BİR YARIŞIN İÇERİSİNDEYİZ

Panelin açılış konuşmasını yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, endüstri 4.0’ın başlı başına bir yapısal reform olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Konuşmasına Oxford Üniversitesinin yaptığı bir araştırmadan örnekler vererek devam eden Bahar, “Araştırma gelecek 20 yıl içerisinde yüzde 47’lik bir iş hayatının gündemde olmayacağını gözler önüne serdi. Prof. Dr. Özgür Demiştaş Antalya’daki bir programında 15 yıl sonra buradaki fabrikaların bu işleri yapıyor olmayacağını söyledi. Yani sizler bu işi yapıyor olmayacaksınız. Biliyorsunuz bu fabrikalar bizim gözümüzün nuru. Her gün yeni bir yatırım, yeni bir makine planlıyoruz. 10 yıllık borçlanmalar yapıyoruz. Demek ki 10 yıl sonra borçlarımız bittiğinde yeni bir 10 yıl daha başka makineler, başka işler, başka iştigaller planlamak zorunda kalacağız. Bu da bizlerin ne kadar büyük bir yarışın içerisinde olduğunu gösteriyor” dedi. 

PLANLI ÇÖZÜMLER DAHA DEĞERLİ

Türkiye’nin orta gelir tuzağında olduğunu ve orta düşük teknolojiler ürettiğini söyleyen Bahar, “Bu kırılganlığı bir an önce çözmemiz gerekiyor. Eğer bu kırılganlığı çözemezsek dünya ile negatif ayrışma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Mesela şuan Ar-Ge, yapısal reformlar, sanayi 4.0 ve inovasyon konusunun, tüm bu afili kelimelerin hiç birinin altını tam anlamıyla doldurmuyoruz. Bunları yapısal reforma dönüştürmüyoruz. Hepsinin sorunlarını üst yapıda çözmeye çalışıyoruz. Vergileri affediyoruz, yani borçları tehir ediyoruz. Bunların hiç bir tanesi kalıcı çözüm yaratmayacak. Bir borç ertelendiğinde, sadece ertelenir, yok olmaz. Yani hala bu borcu ödemekle mükellefsiniz. Biz borcumuzun ertelenmesini istemiyoruz. Biz gerçekleşecek yapısal reformlarla borcumuzu ödeyecek düzeye gelmek istiyoruz. Bu bizim için daha kolay. Çünkü ertelenen borç gelecekte karşımıza dağ gibi çıkıyor. Olayın derinine inmek, sürdürülebilir ve planlı bir şekilde çözerek gitmek bizler için daha değerli” şeklinde konuştu.

 

GENÇLERİMİZİ DOĞRU EĞİTMELİYİZ

Panele katılan gençlere de seslenen Bahar, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Gençlerimizi bu taşı buradan al oraya taşı, oradan şuraya taşı şeklinde kullanmaya kalkarsanız genç bir nüfustan bahsedemezsiniz, atıl bir nüfustan bahsedersiniz. Gençlerimizi doğru donatmak ve doğru eğitmemiz gerekiyor. Tüm bunları çağdaş, ilerici, reformist bir anlayışla yapmalıyız. Bunu sadece sanayi için değil ülkemiz için yapmalıyız. Bahsettiklerim endüstri 4.0’ın olmazsa olmazlarıdır. Eğer bu adımları atmakta gecikirsek burada diğerlerinin nasıl sanayi 4.0’a geldiklerini, nasıl 5.0’a geçtiklerini konuşmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR ENDÜSTRİ 4.0 ANLATTI

Başkan Bahar’ın konuşmasının ardından panelin ilk oturumuna geçildi. Birinci oturumda Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy Endüstri 4.0’a Giden Yol: Dijital Şirketler, Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu Dijital Devrimin Boyutları ve Dünyadaki Yaklaşımlar, ERP Komitesi Türkiye Direktörü Göker Sarp Teknolojik Değişim Rüzgarı ve Kurumsal Yazılımların Dijital Dönüşümdeki Yeri konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Panelin ikinci oturumunda ise AGT Bilgi Teknolojileri Direktörü Engin Çeliktuğ Dijital Dönüşüm ve AGT Uygulamaları konulu sunumu yaptı. Panel sonunda Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti. 
Ekli Dökümanlar


+90 242 258 11 00