BAŞKAN BAHAR ALACAK YAPILANDIRMASINI DEĞERLENDİRDİ
02.07.2018


Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun mükelleflere sağladığı avantajları değerlendirdi.


 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 31 Mayıs 2018 ve öncesine ait gecikmiş beyana dayalı vergi borcu bulunan mükelleflere, 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun avantajlarını hatırlattı.

MÜKELLEFE RAHAT BİR NEFES

Söz konusu kanun ile hem gerçek hem de tüzel kişilerin rahat bir nefes almasını sağlayacak bir uygulamanın başlatıldığını belirten Bahar, “Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması ve ayrıca 6552, 6736 ve 7020 Sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. 7143 sayılı kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kaymak kaydıyla bu kanuna ilişkin avantajlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir” dedi.

EK KOLAYLIK

Kanunun, ithalat ve ihracat yapan firmalara sağladığı avantajlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bahar, “Hem gerçek hem de tüzel kişi mükelleflere, vergi borçları ile ilgili daha önce yürürlüğe konulan bazı alacakların yapılandırılmasına dair kanunlara ek olarak bir kolaylık daha sağlanmıştır. Özellikle de ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunan sanayicilerimiz 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne başvurarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tahakkuk edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının da yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerden yararlanabilir” diye konuştu.

İMAR BARIŞI

İmar mevzuatına aykırı olup 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları bulunan sanayi tesislerinin Yapı Kayıt Belgesi alarak mevzuata uygun hale getirilebileceğini aktaran Bahar, “Bu kanunla getirilen bir diğer önemli düzenleme de imar barışının sağlanmasına yöneliktir. 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici madde ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların, imar mevzuatına uygun hale getirilmesine ilişkin bedel 31 Aralık 2018’e kadar ödemek suretiyle, 31 Ekim 2018 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunulabilir. İlgili tebliğin OSB’lerde uygulanması kısmında, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Sanayicilerimizin, imar barışı konusunda herhangi bir girişimde bulunmadan önce Bölge Müdürlüğümüz ile irtibata geçmesinde fayda vardır” ifadelerini kullandı.
Ekli Dökümanlar


+90 242 258 11 00