Hizmet Bedelleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HİZMETLERE AİT 2018 YILINDA UYGULANMAKTA OLAN TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:

ARSA ALTYAPI BEDELİ OLARAK TAHSİL EDİLECEK AİDAT MİKTARI:

Arsa m2 bedeli 120 USD karşılığı TL olarak tahsil edilecektir.


* Proje İnceleme ve Yeni Yapı Ruhsatı Düzenlemesi Hizmet Bedeli Nispeti : 0,0050-TL 

* Proje İnceleme ve Tadilat Ruhsatı Düzenlemesi Hizmet Bedeli Nispeti : 0,0030-TL 

* Yapı Kullanma İzni Düzenlemesi ve Muayene Hizmet Bedeli : 1,50-TL/m2

* İnşaat Maliyeti, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine göre belirlenir (2018 yılı fiyatları) 

* İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı İlgili Belediyelerin tarifeleri ile değerlendirilecektir.


PARSEL APLİKASYON HİZMET BEDELİ:

   5.000 -  10.000 m² : 1.250 TL+KDV

  10.000 - 50.000 m² : 1.400 TL+KDV

  50.000 m²’den sonra: 2.000TL+KDV

Harita mühendisleri odası birim fiyatlarından %70 tenzilatlı olarak hesaplanmıştır.

 

SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ

I. Abonelik Bedelleri: 

a) Su abone bedeli:1.500,00 TL 

II. Su Ücretleri 

a) Su birim fiyatları İşletme suyu ( m3 ) Fiyatları: 0,495 TL/m3

b) Şantiye Suyu (m3) Fiyatları: 0,75 TL/m3

III. Hat Bağlama - Açma Bedeli 

a) Hat bağlama bedeli (ilk defa) : 300,00 TL 

b) Hat açma bedeli (her defa) alınacaktır : 300,00 TL

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ: 

Abonelik Bedeli: 

Sanayi elektrik Enerjisi güvence bedeli : (EPDK tarafından onaylanan birim fiyat x 0,6 x Trafo gücü)

Sanayi harici elektrik enerjisi güvence bedeli : (EPDK tarafından onaylanan birim fiyat x (kuruluş gücü(kw)) )uygulanacaktır.

Not: Abonelik bedeli TL nakit veya Banka Teminat Mektubu olarak alınabilecektir.

Enerji Tarifeleri: 

a) SANAYİ ABONELERİ - 1 

AKTİF ENERJİ (TL/KWH) : AOSB enerji alış maliyeti + EPDK tarafından onaylanan AOSB  sanayi Dağıtım Bedeli

REAKTİF ENERJİ (TL/KVARH) : TEDAŞ BİRİM FİYATI

b) SANAYİ ABONELERİ - 2 

AKTİF ENERJİ (TL/KWH) : AOSB enerji alış maliyeti+ EPDK tarafından onaylanan AOSB  sanayi harici Dağıtım Bedeli

REAKTİF ENERJİ (TL/KVARH) : TEDAŞ BİRİM FİYATI

ENERJİ ALINAN KURULUŞUN DEĞİŞMESİ, BİRİM FİYATLARINI DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE veya EPDK yönetmelikleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler birim fiyatlara yansıtılacaktır.

d) Enerji Bağlama ve Açma Bedeli: 

AG:

0-15 kW (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

100 kW (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

100 kW üzeri: EPDK ca Onaylı Tarife

Kesme, Bağlama: EPDK ca Onaylı Tarife

OG:

0-400 kVA (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

400 kVA üzeri: EPDK ca Onaylı Tarife

Kesme, Bağlama: EPDK ca Onaylı Tarife alınacaktır.

 

DOGALGAZ BEDELİ: BOTAŞ A.Ş. 'nin ilgili ayda bölge müdürlüğümüze uyguladığı doğalgaz satış tarifesi üzerinden alınacaktır.


YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) :
0,40.-TL/m2  (6. ve 12. aylarda 2 eşit taksitte ödenecektir)   

                                                       
ATIKSU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI:

- Evsel Atıksu Birim Fiyatı : 0,67.-TL/m3 + ASAT Atıksu birim fiyatı : 0,450.-TL/m3 (ASAT Birim Fiyatında değişiklik olması halinde katılımcılarımıza aynen yansıtılacaktır) 

- Endüstriyel Atıksu Birim Fiyatı : *kirlilik katsayısı (k) x 0,67-TL/m3 + 0,450-TL/m3 (ASAT Atıksu Bedeli) (ASAT Birim Fiyatında değişiklik olması halinde katılımcılarımıza aynen yansıtılacaktır) 

* Kirlikik katsayısı (k) : işletmede bulunan tesislerin endüstriyel atıksularından, 2017 yılında alınan numunelerde yapılan analiz sonuçlarının bir yıllık ortalaması alınarak, her tesis için belirlenmiştir. 

Hesaplamalar; 13/08/2003 tarihli Müteşebbis Heyet Başkanlığının kararı ile yürürlüğe giren “Atıksu Bağlantısı ve Tarife Yönetmeliği”nin 12. maddesinde belirtildiği şekilde, kirlilik değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

- Atıksu Miktarı : Standart olarak kullanılan suyun % 90’ı atıksu olarak kabul edilmektedir. 

Tükettiği suyun tamamını atıksu olarak kanalizasyona vermediğini düşünen sanayiciler,  bu durumu masrafları kendilerine ait olmak üzere AOSB Müdürlüğü’nün uygun gördüğü bir kuruluştan expertiz raporu getirerek belgelemek ve/veya atılmayan kısmı ölçülebilir hale getirmek zorundadırlar. Atıksu miktarı, A.O.S.B. tarafından ölçülür duruma gelinceye kadar sanayicinin aylık su tüketiminin %90’ı atıksu miktarı olarak kabul görür.

 

İTFAİYE UYGUNLUK RAPOR BEDELLERİ:

·         0 - 5.000 m²'ye kadar: 500.-TL

·         5.000 - 10.000 m² arası: 750.-TL

·         10.000 m² üzeri: 1.500.-TL

·         İtfaiye Eğitim Bedeli (Her defada): 350.-TL

 

Arsa tahsis ve satış bedellerinin ödemesinde oluşacak gecikme halinde USD bazında aylık gecikme oranı : 0,005

Katılımcı veya Kiracılardan tahsil edilecek yönetim aidatı, elektrik, su, doğalgaz, atıksu ve benzeri satış bedelleri ile oluşabilecek altyapı katılım paylarının ödenmesinde oluşacak gecikme halinde aylık gecikme oranı : 0,014

 

 

 
Dökümanlar


+90 242 258 11 00