Hizmet Bedelleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HİZMETLERE AİT 2019 YILINDA UYGULANMAKTA OLAN TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:

ARSA ALTYAPI BEDELİ OLARAK TAHSİL EDİLECEK AİDAT MİKTARI:

Arsa m2 bedeli 120 USD karşılığı TL olarak tahsil edilecektir.

YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) : 0,75.-TL/m2  (6. ve 12. aylarda 2 eşit taksitte ödenecektir)   


* Proje İnceleme ve Yeni Yapı Ruhsatı Düzenlemesi Hizmet Bedeli Nispeti : 0,0050-TL 

* Proje İnceleme ve Tadilat Ruhsatı Düzenlemesi Hizmet Bedeli Nispeti : 0,0030-TL 

* Yapı Kullanma İzni Düzenlemesi ve Muayene Hizmet Bedeli : 1,50-TL/m2

* Eksper Arşiv Hizmeti (Proje inceleme, İmar ile ilgili doküman ücreti) : 50,00-TL

* İnşaat Maliyeti, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine göre belirlenir (2019 yılı fiyatları) 

* İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı İlgili Belediyelerin tarifeleri ile değerlendirilecektir.


PARSEL APLİKASYON HİZMET BEDELİ:

   5.000 -  10.000 m² : 1.250 TL+KDV

  10.000 - 50.000 m² : 1.400 TL+KDV

  50.000 m²’den sonra: 2.000TL+KDV

Harita mühendisleri odası birim fiyatlarından %70 tenzilatlı olarak hesaplanmıştır.

 

SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ

I. Abonelik Bedelleri: 

a) Su abone bedeli :5.000,00 TL 

b) Su abone bedeli (Dükkan Kiracıları) :1.500,00 TL 

II. Su Ücretleri 

a) Su birim fiyatları İşletme suyu ( m3 ) Fiyatları: 0,67 TL/m3

b) Şantiye Suyu (m3) Fiyatları: 0,90 TL/m3

III. Hat Bağlama - Açma Bedeli 

a) Hat bağlama bedeli (ilk defa) : 350,00 TL 

b) Hat açma bedeli (her defa) alınacaktır : 350,00 TL

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ: 

ABONELİK BEDELLERİ: 

a) Sanayi elektrik Enerjisi güvence bedeli : (Trafo Kurulu Gücü x 0,6 x 84,80) (EPDK’ nun 13.12.2018 tarih, 8252-6 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan 2019 yılında uygulanacak olan Sanayi Güvence Birim Bedeli 84,80 TL/kW)

b) Sanayi harici elektrik enerjisi güvence bedeli : (Kurulu Güç x 0,6 x 84,80) (EPDK’ nun 13.12.2018 tarih, 8252-6 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan 2019 yılında uygulanacak olan Ticarethane Güvence Birim Bedeli 84,80 TL/kW)

Not: Abonelik bedeli TL nakit, Banka Teminat Mektubu veya DBS olarak alınabilecektir.

ENERJİ TARİFELERİ: 

a) Sanayi Aboneleri :

Aktif Enerji (TL/kWh) : AOSB enerji alış maliyeti (SKTT) + EPDK’ nun 28.11.2018 tarih, 8211-19 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan 2019 yılında uygulanacak olan AOSB  Sanayi Dağıtım Bedeli (0,7178 Kr/kWh).

Reaktif Enerji (TL/kVARh) : TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı.

b) Sanayi Harici Aboneleri :

Aktif Enerji (TL/kWh) : AOSB enerji alış maliyeti (SKTT) + EPDK’ nun 28.11.2018 tarih, 8211-19 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan 2019 yılında uygulanacak olan AOSB  Sanayi Harici Dağıtım Bedeli (2,6538 Kr/kWh). 

Reaktif Enerji (TL/kVARh) : TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı.

Not : Enerji Alınan Kuruluşun Değişmesi, Birim Fiyatlarını Değiştirmesi Halinde veya EPDK Yönetmelikleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler birim fiyatlara yansıtılacaktır.

KESME, BAĞLAMA BEDELLERİ :
(EPDK’ nun 13.12.2018 tarih, 8252-7 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan 2019 yılında uygulanacak olan Enerji Kesme-Bağlama Bedeli)

AG : 33,80 TL

OG : 171,60 TL

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ:

Lisanssız Üretim Tesisi Başvuru Bedeli: 

(EPDK’ nun 13.12.2018 tarih, 8252-12 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan 2019 yılında uygulanacak olan Başvuru Bedeli)

a) (0-250 kW (dahil): 0 (sıfır) TL, 

b) 250 kW üzeri: 751, 55 TL.

Lisanssız Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli: TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı.

Lisanssız Üretim Tesisleri İşletim Bedeli: 

(EPDK’ nun 13.12.2018 tarih, 8252-14 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan 2019 yılında uygulanacak olan Lisanssız Üretim Tesisleri İşletim Bedeli)

a) 0-10 kW (dahil): 0 (sıfır) TL/Yıl

b) 10-250 kW (dahil): 1050,80 TL/Yıl

c) 250 üzeri: 2101,60 TL/Yıl

 

DOGALGAZ BEDELİ: BOTAŞ A.Ş.’nin resmi internet sitesinde yayınlanan; BOTAŞ A.Ş.’den  Doğal Gaz Satın Alan Serbest Tüketiciler İçin Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesinde yer alan ve Kademe 2’de kullanım amacına göre tanımlanmış olan, güncel tarihteki fiyatlar geçerlidir.

DOGALGAZ SİSTEM KULLANIM BEDELİ: Dağıtım Şirketi’nin (ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş.) her ay Bölge Müdürlüğümüze yansıttığı tarifedir.

                                                     

ATIKSU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI:

- Evsel Atıksu Birim Fiyatı : 1,00.-TL/m3 + ASAT Atıksu birim fiyatı : 0,518.-TL/m3 (ASAT Birim Fiyatında değişiklik olması halinde katılımcılarımıza aynen yansıtılacaktır) 

- Endüstriyel Atıksu Birim Fiyatı : *kirlilik katsayısı (k) x 1,00-TL/m3 + 0,518.-TL/m3 (ASAT Atıksu Bedeli) (ASAT Birim Fiyatında değişiklik olması halinde katılımcılarımıza aynen yansıtılacaktır) 

* Kirlikik katsayısı (k) : işletmede bulunan tesislerin endüstriyel atıksularından, 2017 yılında alınan numunelerde yapılan analiz sonuçlarının bir yıllık ortalaması alınarak, her tesis için belirlenmiştir. 

Hesaplamalar; 13/08/2003 tarihli Müteşebbis Heyet Başkanlığının kararı ile yürürlüğe giren “Atıksu Bağlantısı ve Tarife Yönetmeliği”nin 12. maddesinde belirtildiği şekilde, kirlilik değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

- Atıksu Miktarı : Standart olarak kullanılan suyun % 90’ı atıksu olarak kabul edilmektedir. 

Tükettiği suyun tamamını atıksu olarak kanalizasyona vermediğini düşünen sanayiciler,  bu durumu masrafları kendilerine ait olmak üzere AOSB Müdürlüğü’nün uygun gördüğü bir kuruluştan expertiz raporu getirerek belgelemek ve/veya atılmayan kısmı ölçülebilir hale getirmek zorundadırlar. Atıksu miktarı, A.O.S.B. tarafından ölçülür duruma gelinceye kadar sanayicinin aylık su tüketiminin %90’ı atıksu miktarı olarak kabul görür.

 

İTFAİYE UYGUNLUK RAPOR BEDELLERİ:

·         0 - 5.000 m²'ye kadar: 550.-TL

·         5.000 - 10.000 m² arası: 850.-TL

·         10.000 m² üzeri: 1.650.-TL

·         İtfaiye Eğitim Bedeli (Her defada): 1.000.-TL

 

Arsa tahsis ve satış bedellerinin ödemesinde oluşacak gecikme halinde USD bazında aylık gecikme oranı : 0,005

Katılımcı veya Kiracılardan tahsil edilecek yönetim aidatı, elektrik, su, doğalgaz, atıksu ve benzeri satış bedelleri ile oluşabilecek altyapı katılım paylarının ödenmesinde oluşacak gecikme halinde aylık gecikme oranı : 0,014

 

KREŞ ÜCRETLERİ :

·         Bir Öğrenci Aylık Bedeli : 825,00.-TL

·         Kardeş İndirimli (%10) : 742,50.-TL

·         Personel İndirimli (%10) : 742,50.-TL

 

NOT : Tüm tarifelerde KDV hariçtir.
Dökümanlar