Hizmet Bedelleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HİZMETLERE AİT 2017 YILINDA UYGULANMAKTA OLAN TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:

ARSA ALTYAPI BEDELİ OLARAK TAHSİL EDİLECEK AİDAT MİKTARI:

Arsa m2 bedeli 95 USD karşılığı TL olarak tahsil edilecektir.


* Yapı Ruhsatı ve Proje inceleme bedeli oranı (İnşaat maliyetinin) :binde üç (0,0045) 

* Tadilat Yapı ruhsatı ve Proje inceleme bedeli (İnşaat maliyetinin) :binde bir buçuk (0,0025) 

* İnşaat Maliyeti, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine göre belirlenir (2017 yılı fiyatları) 

* Yapı Kullanma İzni ve Muayene hizmet bedeli (İnş. Kapalı alan m²sine): 1.00, TL 

* İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı İlgili Belediyelerin tarifeleri ile değerlendirilecektir.


PARSEL APLİKASYON HİZMET BEDELİ:

   5.000 -  10.000 m² : 950 TL+KDV

  10.000 - 50.000 m² : 1.050,00 TL+KDV

  50.000 m²’den sonra: 1.250TL+KDV

Harita mühendisleri odası birim fiyatlarından %70 tenzilatlı olarak hesaplanmıştır.

 

SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ

I. Abonelik Bedelleri: 

a) Su abone bedeli:1000,00 TL 

II. Su Ücretleri 

a) Su birim fiyatları İşletme suyu ( m3 ) Fiyatları: 0,44 TL/m3

b) Şantiye Suyu (m3) Fiyatları: 0,56 TL/m3

III. Hat Bağlama - Açma Bedeli 

a) Hat bağlama bedeli (ilk defa) :250,00 TL 

b) Hat açma bedeli (her defa) alınacaktır. :250,00 TL

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ: 

Abonelik Bedeli: 

Sanayi elektrik Enerjisi güvence bedeli : (EPDK tarafından onaylanan birim fiyat x 0,6 x Trafo gücü)

Sanayi harici elektrik enerjisi güvence bedeli : (EPDK tarafından onaylanan birim fiyat x (kuruluş gücü(kw)) )uygulanacaktır.

Not: Abonelik bedeli TL nakit veya Banka Teminat Mektubu olarak alınabilecektir.

Enerji Tarifeleri: 

a) SANAYİ ABONELERİ - 1 

AKTİF ENERJİ (TL/KWH) : AOSB enerji alış maliyeti + EPDK tarafından onaylanan AOSB  sanayi Dağıtım Bedeli

REAKTİF ENERJİ (TL/KVARH) : TEDAŞ BİRİM FİYATI

b) SANAYİ ABONELERİ - 2 

AKTİF ENERJİ (TL/KWH) : AOSB enerji alış maliyeti+ EPDK tarafından onaylanan AOSB  sanayi harici Dağıtım Bedeli

REAKTİF ENERJİ (TL/KVARH) : TEDAŞ BİRİM FİYATI

ENERJİ ALINAN KURULUŞUN DEĞİŞMESİ, BİRİM FİYATLARINI DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE veya EPDK yönetmelikleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler birim fiyatlara yansıtılacaktır.

d) Enerji Bağlama ve Açma Bedeli: 

AG:

0-15 kW (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

100 kW (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

100 kW üzeri: EPDK ca Onaylı Tarife

Kesme, Bağlama: EPDK ca Onaylı Tarife

OG:

0-400 kVA (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

400 kVA üzeri: EPDK ca Onaylı Tarife

Kesme, Bağlama: EPDK ca Onaylı Tarife alınacaktır.

 

DOGALGAZ BEDELİ: OMV A.Ş. 'nin ilgili ayda bölge müdürlüğümüze uyguladığı doğalgaz satış tarifesi üzerinden alınacaktır.

YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) : 0,30.-TL/m2     

                                                       
ATIKSU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI:

Atıksu B,r,m Fiyatı ASAT tarafından Müdürlüğümüze uygulanacak ilave Atıksu birim fiyatı katılımcımıza aynen yansıtılacaktır.

Beklenilen 2017 Birim Fiyatı 0,94 TL /m3.

 

İTFAİYE UYGUNLUK RAPOR BEDELLERİ:

·         0 - 5.000 m²'ye kadar: 350.-TL

·         5.000 - 10.000 m² arası: 500.-TL

·         10.000 m² üzeri: 1.000.-TL

 

 
Dökümanlar


+90 242 258 11 00