* Serbest piyasa verileridir

Directorate of Development and Technical Works

GÖREV

İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü; Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma-çalışma ruhsatlarının tanzim edilmesi, yapı denetim firmalarınca hazırlanan hakediş raporlarının kontrol edilerek onaylanması ve ödeme emirlerinin verilmesi,

Tapu satış ve devir başvurularının alınması, tapu müdürlüğündeki işlemlerin koordine edilmesi, İmar planları, parselasyon planları ve tadilat dosyaları hazırlatılarak, Bakanlığımız, Valilik, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, belediyeler ve yetkili idareler nezdinde onaylanma süreçlerinin yönetilmesi,

Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm alt ve üst yapıların; projelendirme, ihale ve yapım safhalarını koordine ederek, inşaatların kontrollüğünün ve denetlenmesinin yapılması,

Sanayicilerimizin parsel, inşaat ve tesisleriyle ilgili müracaatlarını alarak, iş ve işlemlerin koordine edilmesi ve parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak talepleri doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmektedir.

 

BÖLGEDE KURULMASINA İZİN VERİLEN SANAYİ SEKTÖRLERİ (12.11.1998 Kararnamesi)

GIDA SEKTÖRÜ:

-    Süt ve Süt Mamülleri sanayi,
-    Un ve Unlu Mamüller sanayi,
-    Makarna, İrmik, Bisküvi sanayi,
-    Meşrubat, Aroma, Reçel sanayi,
-    Entegre Et ve Et Mamülleri (Salam-sucuk) sanayi,
-    Konserve sanayi (Sebze, balık)
-    Vakumlu, donmuş ve paketlenmiş gıda sanayi,
-    Yem sanayi,
-    Bira ve Malt sanayi,
-    Şekerleme, Çikolata sanayi,

TEKSTİL SEKTÖRÜ:

-    Entegre Dokuma sanayi,
-    İplik sanayi,
-    Konfeksiyon ve Örme sanayi,
-    Halı ve Kilim Dokuma sanayi,


KİMYA SEKTÖRÜ : (Hammade üretimi hariç, karışım ve Ambalajlama)


-    Sıvı ve Toz Temizlik Maddeleri sanayi,
-    Şampuan, Sabun ve Parfüm sanayi,
-    Sıvı ve Organik Gübre sanayi,
-    Oto Yağ ve Yakıt Katkı Maddeleri sanayi,
-    Renkli Sıva, Akrilik Boya sanayi,
-    Sentetik, Selulozik ve Su Bazlı Boya sanayi,

 

PLASTİK SEKTÖRÜ:

-    Plastik Ambalaj sanayi,
-    Plastik Enjeksiyonlu Araç Gereç ve Çeşitli Mamuller sanayi,
-    Plastik Sera Örtüsü, Torba, Poşet sanayi,
-    Yer Karosu ve Muşamba sanayi,
-    Plastik Profil, Boru, Hortum sanayi,
-    Kablo sanayi,

MAKİNA/METAL SEKTÖRÜ:

-    Metal Eşya sanayi,
-    Tarım Aletleri sanayi,
-    İnşaat Araç Gereç ve Malzemeleri sanayi,
-    Tel, Kafes, Çivi, Cıvata sanayi,
-    Bisiklet, Çocuk Arabası, Puset sanayi,
-    Kazan, Boyler, Hidrofor, Su Tasfiye vb. sanayi,
-    Elektrikli ve Elektriksiz Aletler sanayi,
-    Elektronik Aletler sanayi,
-    Spor ve Av Malzemeleri sanayi,
-    İnsan ve Yük Asansörleri sanayi,
-    Metal ve plastik Oto yedek parçaları İmalat sanayi,

CAM SEKTÖRÜ: (Hammadde Üretimi hariç)

-    Isı Cam İmalat sanayi,
-    Oto Camı İmalat sanayi,
-    Cam Eşya ve Cam Mamülleri sanayi,
-    Optik Cam ve Optik Ölçü Aletleri sanayi,

ÇİMENTOLU GEREÇLER VE SERAMİK SEKTÖRÜ:

-    Dekoratif Seramik ve Porselen sanayi,
-    AG ve OG İzolatörleri sanayi,
-    Hazır Sıva Mineral Sıva sanayi,

AHŞAP SEKTÖRÜ:

-    Ahşap Mobilya sanayi,
-    Ahşap Dekorasyon Ürünlei sanayi,
-    Pres Kapı-Doğrama
-    Ahşap Parke sanayi,
-    Kontraplak-Yonga Levha sanayi,
-    Ahşap Kaplama sanayi,
-    Ahşap Ambalaj sanayi,

DİĞER SEKTÖRLER:

-    Kağıt ve Mukavvadan Ambalaj ve Baskı sanayi,
-    Yapı Yalıtım Malzemeleri sanayi,
-    Ayakkabı sanayi,
-    İp, Sicim, Urgan sanayi,
-    Defter, Kırtasiye Malzemeleri sanayi,
-    Ahşap-Fiberglas Yat-Tekne sanayi,

 

İzin Verilmeyen Sektörler

(1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:

a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;

1) Ham petrol rafinerileri,

2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,

3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,

4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,

5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,

6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,

7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,

8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,

9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka

bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.

b) Karma OSB’lerde;

1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,

2) Petrokimya kompleksleri,

3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı

ve zımpara tesisleri,

4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,

5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,

6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,

7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,

 

8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.

(2) OSB; karma OSB’lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.

 

ARSA BEDELLERİ

 

TAPU VERİLMESİ

 

Bölgemizde arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;

 

   •  Satış bedelini peşin ödeyenlere veya satış bedelinden kalan borcu için limit içi süresiz teminat mektubu verenlere ve

   •  OSB için yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütname verenlere,

Tesisini inşa ederek üretime geçmeleri halinde "Vefa Hakkı" şerhi konulmadan, * Tesisin üretime geçmemesi halinde, “Vefa Hakkı" şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir.

Katılımcılara "Vefa Hakkı" şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda gayrimenkulün, icra satışları dahil 3. Kişilere devrinde “AOSB' den uygunluk şartı aranacaktır” Şerhi konulur.

 

TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ:

 

      (1) Taksitler vadesinde ödenmediği takdirde, gecikme süresi için, ödenmeyen taksit tutarına T.C. Merkez Bankası tarafından kısa vadeli reeskont ve avans işlemlerine uygulanan faiz oranında gecikme cezası uygulanır. 

      (2) OSB, katılımcının vade tarihinden itibaren 2 ay içinde yazılı başvurusu halinde, taksit ödeme süresini, gecikme cezası uygulamak şartıyla en fazla 6 aya kadar uzatabilir. Yazılı başvuruda bulunmayan veya talebi kabul edilmeyen katılımcının taksit ödeme gecikme süresinin 3 ayı aşması halinde, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, katılımcıya tahsis edilen arsa geri alınır. 

      (3) Katılımcı, arsanın geri alınması nedeniyle herhangi bir tazminat talep edemez. 

      (4) Katılımcıdan parselin geri alınması halinde, katılımcının o ana kadar yaptığı arsa tahsis bedeli ödemelerine hiçbir faiz ve benzeri hak tahakkuk ettirilmeden tespit edilir ve geri alınma tarihinden itibaren en geç ilk mali yılda bütçeye konularak ödenir.


İPTAL VE DEVİR


(1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak;
          a) Tahsis tarihinden  itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,
          b) Yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2  yıl içinde üretime geçmeyen,
          c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” veya    “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı almayan, 

katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.

(2) Mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süreleri 2 yılı geçmemek şartıyla uzatabilir.
(3) Bu maddede geçen tüm bu sürelerin hesabında 1/1000 ölçekli parselasyon planının onay tarihi esas alınır.

BAŞKALARINA DEVİR

(1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.

(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.

(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.

(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.

(5) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

(7) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.

(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.   

ARSA TAHSİSİNİN İADESİ

      Katılımcı, peşinatı yatırmış ve yıllık taksitlerini ödemiş olduğu halde, inşaata başlama süresi sonuna kadar veya inşaata başladıktan sonra dilediği zaman parsel alımından vazgeçerek isteği ile yatırmış olduğu arsa tahsis bedellerini geri isteyebilir. OSB, katılımcının o güne kadar yatırmış olduğu arsa tahsis bedellerinin toplamını iade eder. Söz konusu para arsanın geri alınma tarihinden itibaren ilk mali yılda bütçeye konularak ödenir. Katılımcı bunun dışında hiçbir surette faiz ve tazminat talep edemez. Bu şekilde arsayı almaktan vazgeçerek paralarını alan katılımcıların yeniden müracaat etmesi halinde hiçbir öncelik hakları olamaz.