* Serbest piyasa verileridir

Управление окружающей средой и сточными водами

MISSION

  • Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sanayicilerin, tüm atık sularının kanalizasyon sistemine bağlanmasını sağlamak,
  • Kanalizasyon hattı ile toplanan atık suları, 20.000 m3/gün kapasiteye sahip, atık su arıtma tesisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak optimum şartlarda çevre mevzuatına uygun olarak arıtmak,
  • Gerekli kontrollerin yapılması sonrasında, tesislere iş yeri açma ruhsatının eki olan deşarj izni raporunu düzenlemek,
  • Bölge genelindeki tüm sanayicilerin evsel ve evsel nitelikli çöplerinin toplanmasını sağlamak,
  • Bölge sınırları  içerisinde yaşanan çevre sorunlarının (emisyon, katı atık veya atık su deşarjı) önlenmesi, çevre sorunlarıyla ilgili şikayetlere yasal mevzuatlar çerçevesinde en kısa sürede çözüm üretilmesi,
  • Bölge sınırları içerisinde atık azaltımı, temiz üretim, atık yönetimi vb. konular üzerinde projeler geliştirmek.Kanalizasyon Sistemi ve Bağlantı Şartları 

Bölgemizde yaklaşık 30 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 3 adet atık su terfi pompa istasyonu bulunmaktadır. 
Üretime geçen firmaların kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmesi için; 2003 yılında hazırlanan Atık Su Bağlantısı ve Tarife Yönetmeliği’ nde belirtilen, kanalizasyona deşarj limitlerinin sağlanması gerekmektedir. Deşarj limitlerini sağlamayan firmaların ÖN ARITMA TESİSİ kurmaları zorunlu tutulmuştur.  
Firmaların üretime geçmeleri sonrasında, endüstriyel atık suyu bulunan tesislerden periyodik numuneler alınarak arıtma tesisi laboratuvarında analizleri yapılmaktadır.   
Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanıklıklara ve arızalara Bölge Müdürlüğü personeli tarafından müdahale edilmektedir.  

Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi 

Bölgemizin bütününü kapsayacak şekilde 20.000 m3/gün’ e göre projelendirilen atık su arıtma tesisimizin, ilk etapta 10.000 m3/gün’ lük bölümü 2002 yılında, 9 ay gibi kısa bir sürede inşa edilmiş ve 2003 yılında işletmeye alınmıştır. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda, projenin diğer 10.000 m3/gün’ lük kısmı 2007 yılında ihale edilerek, 5 ay gibi bir sürede tamamlanmış ve kapasite 20.000 m3/gün’ e tevsii edilmiştir. Arıtma tesisinin 1. ve 2. kademesi için ayrılan alan 47.464 m2’dir.   
Tesiste fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma, çamur susuzlaştırma ve koku giderme üniteleri bulunmaktadır. Tesis 24 saat gözetim altında çalıştırılmaktadır. 

Atık su arıtma tesisimiz hakkında ayrıntılı bilgiye Atık Su Arıtma Tesisi’ nden ulaşabilirsiniz.  

 Deşarj İzni Raporu Nasıl Alınır? 
Deşarj izni raporunun düzenlenmesi istenen ada parseli için dilekçe ile Bölge Müdürlüğü’ne başvurulur. 
Birim yetkilileri tarafından tesis kontrol edilir.  
Yağmur sularının kanalizasyona bağlantısı YASAKTIR. 
Evsel atık suların kanalizasyona bağlantısı yapılmalıdır. 
Endüstriyel atık suyu bulunan firmalar, dengeleme havuzu ve numune alma bacası yapmalıdır. 
Numune alma bacasından farklı günlerde alınan üç ardışık numunenin analiz sonuçlarının kanalizasyona deşarj limitlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Limitlerin sağlanması durumunda belge düzenlenir. 
Endüstriyel atık sudan alınan numunenin limit değerleri sağlamadığı görülürse, söz konusu limitleri sağlayacak ÖN ARITMA TESİSİ kurulması gerekmektedir. Ön arıtma sonrası limitlerin sağlanması durumunda belge düzenlenir. 
Çöp Toplama Hizmeti  
Bölge genelindeki tüm sanayicilerin evsel ve evsel nitelikli çöplerinin toplanması hizmeti, Bölge Müdürlüğü’müz tarafından sağlanmaktadır. Çöp toplama hizmeti için katılımcımızdan bedel alınmamaktadır. Her sanayi tesisi, ihtiyacı kadar çöp konteynerini kendisi temin etmektedir. Konteynerini temin etmiş ve Bölge Müdürlüğü’ne bildirmiş her tesis, çöp toplama hizmetinden faydalanabilmektedir. Çöpler 1. ve 2. bölge olmak üzere iki çöp aracıyla, Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri olmak üzere haftada beş gün toplanmaktadır.  

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Projesi 
Bölge sınırları içerisinde atık azaltımı ve temiz üretim amacıyla 2015 yılı eylül ayında başlattığımız Antalya OSB’de Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Projesi  ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız. 
Siz de alabileceğiniz ve verebileceğiniz atıkları Endüstriyel Simbiyoz Katılım Formunu doldurarak antalyaosb@antalyaosb.org.tr adresine gönderebilirsiniz. 

Ödüllerimiz: 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, sanayileşmenin yol açtığı olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla yapılan çevre yatırımlarını teşvik etmek, çevreye olan duyarlılığın artmasını sağlamak amacıyla 46 üye belediyesi aracılığıyla çağrıda bulunmuş ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tesisimiz aday gösterilerek, 1 Mart 2013 tarihinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nden “ÇEVRECİ TESİS ÖDÜLÜ” almaya hak kazanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve OSB Üst Kuruluşu’nun işbirliği sonucu çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet gösteren OSB’lerin “En Çevreci OSB Seçilmesi Proje Usul ve Esasları” na göre değerlendirilerek seçilen, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen yarışmada, Bölgemiz “EN ÇEVRECİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’’ seçilerek ödüllendirilmiştir.