* Serbest piyasa verileridir

Hukuk Müşavirliği

GÖREV

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve ilgili mevzuatlara uygun olarak, ilgili birimleri ilgilendiren hukuki konular ve mevzuat tasarıları hakkında görüş bildirilmesi,

Adli ve idari davalar ile diğer hukuki süreçlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

Hukuk hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi,

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda kurumun temsil edilmesi,

Dava ve icra işlemlerinin vekil sıfatı ile takip edilmesi ve uyuşmazlıkların öncelikle sulh yoluyla çözülmesi hususunda ilgili konuların mütalaa edilmesi,

Hukuk hizmetleri ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi,

Kurum tarafından düzenlenmesi gereken sözleşme, şartname taslaklarının, kurum ile üçüncü kişiler arasında mevcut ve/veya çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin işlerin incelenerek gerekli hukuki mütalaaların hazırlanması iş ve işlemleri yürütülmektedir.