* Serbest piyasa verileridir

AR-GE Müdürlüğü

Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Nedir?

Ar-Ge; Araştırma ve deneysel geliştirme, insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

 

İnovasyon Nedir?

Bir yenilik, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yönetimin, işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde gerçekleştirilmesidir.

 

AOSB Yönetimimizin ve Katılımcılarımızın Verdiği Güçle;

 

MİSYON

Katılımcılarımızın bilim ve teknoloji ile besleneceği kaynak olmak, Ar-Ge, inovasyon çalışmalarında etkin arayüz kurumu olarak görev yapmak.

 

VİZYON

AOSB’yi, Ar-Ge, inovasyon proje fikirleri oluşturan, yapılandıran ve destekleyen bir yapıya kavuşturmak ve yaşatmak.

 

HEDEF

Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknolojik altyapıyı ve bu kültürü güçlendirerek, AOSB’yi Ar-Ge ve sinerji merkezi haline getirmek.

 

GÖREV

Antalya Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmalarını rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli Ar-Ge temelli bir yapıya kavuşturmak,

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarılmasını sağlamak,

Katılımcılarımızın Ar-Ge, inovasyon destek ve teşviklere erişimini kolaylaştırmak,

Bölgesel ve firma bazlı kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek,

Ar-Ge ve inovasyon temelli gelişme ve çağrıları bölge firmalarına duyurmak ve yeni teknolojilere ulaşmalarını sağlamak,

Bilimsel ve sektörel anket uygulamak, değerlendirmek ve analiz etmek,

AOSB' de bilim, teknoloji, sanayi farkındalığı, Ar-Ge ve inovasyon kültürü oluşturmak,

Sektörel ve bölgesel küme oluşturmak ve bu kümelenmeyi teşvik etmek,

Bilim Kurulu Masası çalışmaları ile teorik bilgi ve deneyimi, sanayi ile aynı potada eriterek AOSB firmalarını ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi hale getirmek,

OSB'lerin içerisinde bulunabileceği projelere başvurmak ve projelerde yer almak,

Fikri mülkiyet hakları, proje yönetimi, girişimcilik, kümelenme, inovasyon gibi farklı konularda uygulamalı çalışmalar, seminerler ve networking etkinlikleri düzenlemek.