* Serbest piyasa verileridir

Duyurular

28-04-2021 Bölge

Sayın Sanayicimiz,Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma dönemine girileceği açıklanmıştır.Bu kapsamda Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan 28.04.2021 tarihli ve 2021/27 nolu kararın ilgili maddelerinde;“1. İlimizde hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Karar Ek’inde belirtilen yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmalarına,Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, İçişleri Bakanlığı’nın 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlar uygulanmasına,2. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmemesine,2.3- Vatandaşlarımızın, zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilmelerine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,Alınan kararda açık bir şekilde ifade edildiği üzere, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirinde bulunan firmalar ve bu firmalarda çalışan tüm personel söz konusu kısıtlamadan yeni bir karar alınıncaya kadar muaf tutulmuştur. Antalya Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmaları üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirinde yer aldığından, firmanın tüm kademelerinde çalışan personel, çalışma zamanı ve güzergahı ile sınırlı olacak şekilde muafiyet kapsamına girmektedir.Bu kapsamda ilgili Bakanlıklar, Antalya Valiliği, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Bölge Müdürlüğümüz tarafından alınan ve açıklanan covid-19 tedbir kararlarına riayet etmek, gerekli önlemleri almak ve tüm mesuliyeti üstlenmek kaydıyla, üretim faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için personellerinizin firmanız çalışanı olduğunu gösterir kimlik belgelerini (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, firma tarafından hazırlanan görevlendirme yazısı vb.), şehirlerarası seyahat edecek kişilerin de Seyahat İzin Belgelerini yanlarında bulundurması gerektirmektedir.Tam kapanma uygulaması kapsamında alınan tedbirlerin tamamı ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yer ve kişilerin bulunduğu liste yazımız ekinde mevcuttur.Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı