* Serbest piyasa verileridir

Maske, Eldiven ve Diğer Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Bertarafı

Sayın Sanayicimiz;

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koronavirüs (Covid-19) salgını ile gündelik hayatta kullanımı artan maske, eldiven ve diğer kişisel malzeme atıklarının uygun şekilde yönetilmesine riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 84334 sayılı ve 07/04/2020 tarihli genelgesi kapsamında, “Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanmalı, ağzı sıkıca kapatılan (bağlanan) çöp torbaları daha sonra yırtılma riskine karşı ikinci torbaya konulmalıdır. Atık üzerinde virüsün hayatta kalma olasılığını en aza indirmek için atık torbaları, en az 72 saat süreyle diğer insan ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde bekletilmelidir. Atıklar atık toplama saatinden kısa bir süre önce çıkartılmalı ve "diğer atık" olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere OSB Müdürlüğü Evsel Atık Toplama Sistemine (işyeri konteynerine) atılmalıdır” kararı alınmıştır. 

Bu kapsamda tesisiniz bünyesinde oluşan kişisel hijyen malzeme atıklarının yukarıda belirtildiği şekilde toplanıp bertaraf edilmesi hususunda;

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.