* Serbest piyasa verileridir

Duyurular

29-05-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Mayıs 2020 tarihli 18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi ile “Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına” karar verilmiştir.Aynı genelge ile 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanların (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebileceğine, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabileceğine karar verilmiştir.Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
21-05-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü ortak çalışması ile hazırlanan “COVID-19 Sanayi Kuruluşları İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” yazımız ekinde mevcuttur.Sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini vb. korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren kılavuz ile ilgili gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda;Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
05-05-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;İçişleri Bakanlığı’nın 04.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.7517 sayılı “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri” konulu genelgesi ile aralarında Antalya’nın da bulunduğu 7 İl’e (Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla) hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması 05 Mayıs 2020 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesine istinaden yaptığı değerlendirmeler sonucunda uygulamaya koyduğu yeni tedbirleri içeren 05.05.2020 tarih ve 2020/29 sayılı kararı yazımız ekinde mevcuttur.Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
29-04-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağış kanalları ekli dosyada mevcuttur. Bilgilerinize rica ederiz. 

Devamı
23-04-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;İlgi:     İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22/04/2020 tarihli ve 89780865-153-E.7108 sayılı yazısı          Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/04/2020 tarihli ve 87674903-249-E.13504 sayılı yazısıFiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının dünyada hızlı şekilde yükseldiği Koronavirüs (covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi greeksinimi artacak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca ekli yazıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu ilgi yazılar ile bildirilmiştir.Bahse konu yazılarda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda ,Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
19-04-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken tedbirlerin kararlaştırılması kapsamında Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan 18.04.2020 tarih ve 2020/23 nolu kararın 1. maddesinde “İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb. dâhil ) yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi saat 24:00’den itibaren 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına” karar verilmiştir.İlimizde yaşayan/bulunan vatandaşlarımızın ve ilimize gelecek kişilerin şehre giriş/çıkışlarına yazımız ekinde bulunan 2020/23 nolu İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararında belirtilen durumlarda izin verilecektir.Kurul kararlarına uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere cezai işlem ve işyerleri ile firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.Bu kapsamda, firmanız bünyesindeki personel servislerinin, olası şehir dışı programlarının, ekonomik ve lojistik faaliyetlerin kurul kararları doğrultusunda sürdürülmesi hususunda,Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
16-04-2020 Lisanssız Elektrik Üretimi

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU-Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’ nın04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de de yayınlanan 02/04/2020 tarihli ve 9076 sayılı Kurul Kararı ile;Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca başvuruların evrak ve teknik yönden aylık periyodlarla değerlendirilmesi;‘’Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak kabul edilen COVID-19 nedeniyle Cumhurbaşkanı ve ilgili resmi makamlarca alınan tedbirlerde dikkate alınarak Kurumumuzca yeni bir bildirim yapılıncaya kadar lisanssız üretim başvurularının değerlendirilmesi maksadıyla komisyon toplantılarının tertip edilmemesi ve konuya ilişkin komisyon toplantılarının Kurumumuzca bildirilen bir tarihe kadar yapılmayacağı’’ Kararı gereği;Lisanssız üretim başvuruları alınacak ancak EPDK tarafından yeni bir bildirim yapılıncaya kadar komisyon toplantıları yapılmayacaktır. EPDK’ nın bildirimi sonrasında komisyon toplantıları ilk aydan başlamak üzere sırayla değerlendirme yapılarak başvurular sonuçlandırılacaktır.Tüm katılımcılarımıza önemle duyurulur.

Devamı
16-04-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken tedbirlerin kararlaştırılması kapsamında Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan 15.04.2020 tarih ve 2020/20 nolu kararın 3. maddesinde “İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla şoför dâhil 3 (üç) kişinin binebileceğine, 1 (bir)’den fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmanın zorunlu olduğuna” karar verilmiştir.Kararın uygulanmasının takip ve denetimi kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılacak olup kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere cezai işlem ve işyerleri ile firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.Bu kapsamda, firmanız bünyesindeki tüm binek ve hafif ticari araçlarda kişi sınırlaması ve maske takılması konusunda gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda,Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
16-04-2020 Bölge

Sayın İlgili;Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken tedbirlerin kararlaştırılması kapsamında Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan 15.04.2020 tarih ve 2020/20 nolu kararın 1 ve 2. maddesinde “Kurulumuzun 21.03.2020 tarih ve 2020/03 no’lu kararının 2. maddesinde yer alan “İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00’den itibaren sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, bu amaçla, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlara müşteri kabul etmemelerine,” ilişkin kararıyla çalışma şartları düzenlenen işletmelerin bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulmasına” , “İlimiz genelinde bulunan bakkal, büfe, TAPDK Belgeli bayiler vb. işyerlerinin hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulmasına” karar verilmiştir.Yukarı belirtilen hususların takip ve denetimi kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılacak olup kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere cezai işlem ve işyerleri ile firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.Bu kapsamda, Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uyulması ve işyerinizin Kurul tarafından belirlenen gün ve saat aralığında faaliyet göstermesi hususunda;Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
15-04-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Koronavirüs pandemisinin etkilerinin azaltılması için alınan önlemler kapsamında ilki 11-12 Nisan 2020 (Cumartesi-Pazar, 2 gün) tarihlerinde, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayacak şekilde hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının 18-19 Nisan 2020 ve devamındaki hafta sonlarında da devam edeceği malumunuz üzere ilgili makamlarca açıklanmıştır.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararında Sokağa Çıkma Yasağı Esnasında Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar belirtilmiş, ancak kararda belirtilen istisnai durumların 7/24 esasına göre çalışmak zorunda olan, üretimini hiç bir şekilde durduramayacak olan sanayi tesislerinin bir kısmını kapsamadığı görülmüştür.Kapsam dışı kalan Bölgemiz katılımcıları tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen ‘Çalışma Talebi Dilekçeleri’ ilgili makamlara ivedilikle ulaştırılıp gerekli istişareler yapılmış, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Bahar, Antalya Valisi ve Antalya OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Sayın Münir Karaloğlu ile birebir görüşüp konunun önem ve aciliyetini bildirmiştir. Vali Sayın Karaloğlu, 7/24 esasına göre çalışmak zorunda olan ve üretimini hiç bir şekilde durduramayacak firmaların durumunun ilgili Bakanlıklar tarafından değerlendirildiğini, yayınlanacak bir genelge ile sokağa çıkma yasağından istisna tutulan sektör ve firmaların açıklanacağını bildirmiştir.Söz konusu genelgenin yayınlanmasına müteakip sokağa çıkma yasağından muaf tutulan sektör ve firmalarımıza bilgi verilecek, kapsam dışında kalacak olası sektör ve firmalarımız için gerekli girişimler yapılıp her hangi bir mağduriyet yaşanamaması için azami çaba gösterilecektir.Süreç içerisinde yaşanan tüm gelişmeler Bölge katılımcılarımız ile paylaşılacaktır.Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
14-04-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Koronavirüs pandemisinin etkilerinin azaltılması için alınan önlemler kapsamında 18-19 Nisan 2020 (Cumartesi-Pazar, 2 gün) ve devamındaki hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilecektir.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 10.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararında sokağa çıkma yasağı esnasında Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar belirtilmiştir.Ancak, kararda belirtilen istisnai durumların 7/24 esasına göre çalışmak zorunda olan, üretimini hiç bir şekilde durduramayacak olan sanayi tesislerinin bir kısmını kapsamadığı görülmüştür.Üretimde meydana gelebilecek olası aksaklıkları engellemek adına 7/24 esasına göre çalışmak zorunda olan, üretimini hiç bir şekilde durduramayacak olan katılımcılarımızın “Açık Olacak İşyeri ve İşletmelere” dahil edilmesi için Döşemealtı Kaymakamlığı’na başvuru yapılacaktır. İlgili makamların alacağı karara göre Bölge katılımcılarımız bilgilendirilecektir.Bu kapsamda, firmanızın sokağa çıkma yasağından muaf tutulması gerektiğinin nedenlerini içeren ‘Çalışma Talebi Dilekçenizi’ 15 Nisan 2020 Çarşamba mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğümüze iletmeniz hususunda,Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
10-04-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koronavirüs (Covid-19) salgını ile gündelik hayatta kullanımı artan maske, eldiven ve diğer kişisel malzeme atıklarının uygun şekilde yönetilmesine riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 84334 sayılı ve 07/04/2020 tarihli genelgesi kapsamında, “Evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıkları yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanmalı, ağzı sıkıca kapatılan (bağlanan) çöp torbaları daha sonra yırtılma riskine karşı ikinci torbaya konulmalıdır. Atık üzerinde virüsün hayatta kalma olasılığını en aza indirmek için atık torbaları, en az 72 saat süreyle diğer insan ve hayvanların erişemeyeceği yerlerde bekletilmelidir. Atıklar atık toplama saatinden kısa bir süre önce çıkartılmalı ve "diğer atık" olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere OSB Müdürlüğü Evsel Atık Toplama Sistemine (işyeri konteynerine) atılmalıdır” kararı alınmıştır. Bu kapsamda tesisiniz bünyesinde oluşan kişisel hijyen malzeme atıklarının yukarıda belirtildiği şekilde toplanıp bertaraf edilmesi hususunda;Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı