* Serbest piyasa verileridir

Eğitim

10-01-2024 Eğitim

Sayın Sanayicimiz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)  Hakkında Yönetmeliği" kapsamında; yıllık 10 tondan fazla kimyasal üretimi yapan, ithal eden veya eşyalar içerisinde bulunan içerik olarak; binde birden fazla miktarda salınım yapan kimyasalları bulunan firmalara bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu yönetmelik kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanları “güvenlik bilgi formu” ve “kimyasal güvenlik raporu” hazırlayabileceklerdir.Firmaların ilgili personeline bu hususta eğitim verilmesi ve akredite kuruluşlarca belgelendirilmeleri sürecine destek olunması amacıyla OSBEM( Antalya OSB Eğitim Merkezi) ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle, 19 -28 Şubat 2024 tarihleri arasında Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu'nda Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) Eğitimi ve sınavı gerçekleştirilecektir.Eğitim ve belgelendirme programımız; katılım koşullarını taşıyan kişilerin başvurusuna açık olup eğitim başvuru kayıtlarının https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitim/kimyasal-degerlendirme-uzmanligi-kdu-belgelendirme-programi/275 linkinden 12 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar yapılması ve bilgi alınması hususunda gereğini rica ederiz.

Devamı
23-11-2023 Eğitim

Değerli SanayicimizAntalya OSB Eğitim (OSBEM) hizmetleri kapsamında planlanan “ Ofis Programları - Outlook” eğitim programı; 7 Aralık 2023 tarihinde 13.00-17.00 saatleri arasında Antalya OSB Müdürlüğü Atatürk Konferans Salonu’ nda gerçekleştirilecektir.Eğitim programına katılım göstermek isteyenlerin https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitim/ofis-programlari-outlook-egitimi/257 linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda gereğini rica ederiz.

Devamı
15-11-2023 Eğitim

Değerli KatılımcımızKişisel gelişim eğitimleri, mevzuat ve gündeme ait farkındalık programları, eğitim istihdam projeleri ile Bölgeye ve paydaşlarımıza hizmet sunumu sağlayan OSBEM; ulusal tanınırlığa sahip, alanında uzman konuşmacıların ağırlandığı Enler Söyleşi Programı’nda “Enerjiyle Çalış Kalbinle Kazan” konu başlığıyla konuşmacı, yazar Sayın Aşkım KAPIŞMAK’ ı bölge çalışanlarıyla buluşturuyor.21 Kasım 2023 Salı günü 14:30-16.00 saatleri arasında Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu’nda ücretsiz hizmet sunumu yapılacak ön kayıt koşullu söyleşi programına katılım sağlamak isteyenlerin; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 12.00’a kadar https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler  linkinden başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda gereğini rica ederiz.

Devamı
30-10-2023 Eğitim

Değerli Sanayicimiz  Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi (OSBEM) tarafından bilişim ve yazılım programları kapsamında;  Kasım ve Aralık 2023 tarihlerinde “Uygulamalı Web Geliştirme (Yazılım) Eğitimi” gerçekleştirilecektir. 7 Kasım-15 Aralık 2023 tarihleri arasında hizmet sunumu yapılacak ve 48 saat-12 günde tamamlanacak olan “Uygulamalı Web Geliştirme Eğitimi” ile nesne tabanlı programlama yapısının kullanılarak masaüstü uygulamaları ve  ASP.NET ile MVC tabanlı web uygulamalarının geliştirilmesi, ASP.NET web uygulamalarını geliştirmek için gerekli olan HTML, CSS ve JavaScript dillerinin ve veri tabanı sistemlerinden biri olan Microsoft SQL Server’ ın kullanılmasının öğretilmesi hedeflenmektedir. İlgili eğitim; bölge firmalarımızın çalışanlarının ve dış katılımcıların başvurusuna açık olup sınırlı kontenjan sebebiyle eğitim başvuru kayıtlarının https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler link adresinden 03 Kasım 2023 Cuma gününe kadar yapılması ve bilgi alınması hususlarında gereğini rica ederiz.  Saygılarımızla, 

Devamı
04-10-2023 Eğitim

 Değerli Sanayicimiz  Antalya OSB Eğitim hizmetleri kapsamında planlanan “360 Derece Dijital Pazarlama” eğitim programı; 11-12 Ekim 2023 tarihlerinde 09.30-16.30 saatleri arasında Bölge Müdürlüğü eğitim salonlarında gerçekleştirilecektir. Eğitim programına katılım göstermek isteyenlerin  https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler  linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda, Gereğini rica ederiz.

Devamı
28-09-2023 Eğitim

Değerli Sanayicimiz  Antalya OSB Eğitim hizmetleri kapsamında planlanan “İş Yaşamında Duygusal Emek” eğitim programı; 5 Ekim 2023 tarihinde 13.30-16.30 saatleri arasında Bölge Müdürlüğü eğitim salonlarında gerçekleştirilecektir. Eğitim programına katılım göstermek isteyenlerin  https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler  linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda, Gereğini rica ederiz.

Devamı
14-09-2023 Eğitim

Sayın Sanayicimiz OSBEM( Antalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi) programları kapsamında; Sayın Deniz YILMAZ ve Sayın Kemal KAYMUL sunumu ile “İleri Düzey SolidWorks Eğitimi” 19 Eylül-17 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Tasarım, imalat alanlarında çalışan veya çalışmayı hedefleyen tüm mühendislerin ve ilgililerin tasarım, imalat ve kalite kontrol çalışmaları için kullandığı ana programlardan biri olan SolidWorks Eğitiminde; sektör içerisinden reel örnekler ile çalışmalar yapılması,  programın kreatif kullanılması ve katılımcı firmaların beklentilerine göre sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.Ön kayıt koşulu bulunan ve toplamda 9 günde(36 ders saati) tamamlanacak olan program, bölge dışındaki firmaların ve kurumların çalışanları için de katılım başvurusuna açıktır.Son kayıt başvuru tarihi 18 Eylül 2023 saat 14.00 olup, katılım sağlamak isteyenlerin https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitim/ileri-duzey-solidworks-egitimi/244 linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda, gereğini rica ederiz.

Devamı
05-09-2023 Eğitim

Değerli Sanayicimiz  Antalya OSB Eğitim hizmetleri kapsamında planlanan “ Ofis Programları Temel-Orta Seviye Excel” eğitim programı; 13-14-20-21-27-28 Eylül 2023 tarihlerinde 13.00-17.00 saatleri arasında Bölge Müdürlüğü eğitim salonlarında gerçekleştirilecektir. Eğitim programına katılım göstermek isteyenlerin https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler  linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda, Gereğini rica ederiz.

Devamı
19-06-2023 Eğitim

Sayın Sanayicimiz OSBEM programları kapsamında “Fuardan Verim Alma ve Müşteri Bulma Eğitimi” gerçekleştirilecektir. Program; fuar direktörü ve danışmanı Sayın Mehmet DÜKKANCI sunumuyla 23 Haziran 2023 Cuma günü, 09.30-16.30 saatleri arasında Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Eğitimde; şirketlerin fuara katılmak için harcadıkları bütçenin karşılığında stantlarında bol ziyaretçi ağırlamalarını ve fuar ziyaretçileri arasından sipariş yazdıracak, satış, ihracat yapabilecekleri müşteri adaylarını bulmalarını sağlayacak; fuar öncesi, sırası ve sonrası çalışmaların yöntem ve iş akışlarıyla aktarılması hedeflenmektedir. Yurt dışında veya Ülkemizde uluslararası ihtisas fuarlarına katılan, katılmak isteyen şirketlerin yöneticileri, pazarlama, satış, ihracat yetkilileri ve konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin katılımına açık olan ön kayıt koşullu program için son kayıt tarihi 22 Haziran 2023 Perşembe saat 14.00’dır.Katılım sağlamak isteyenlerin https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitim/fuardan-verim-alma-ve-musteri-bulma-egitimi/240 linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda gereğini rica ederiz. 

Devamı
07-06-2023 Eğitim

Sayın SanayicimizAntalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya OSB Teknopark ve ERP Türkiye Komitesi hizmet paydaşlığında gerçekleştireceğimiz “Antalya İçin Akıllı Gelecek Paneli” 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 09.30-17.00 saatleri arasında Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.Turizm ve sanayi sektörlerinde hizmet veren yapılar için “dijital olgunluk tespiti”, “dijitalleşmede yol haritası” ve “kuruluşlarda ERP uygulamaları” konularının ele alınacağı organizasyonda; Antalya OSB Teknopark, KOSGEB, ERP Komitesi Türkiye temsilcileri, bölge sanayicilerimizin ve ülkemizin ERP-bilişim temsilcileri, turizm sektörünün önde gelen alan temsilcileri ve akademisyenlerimiz konuşmaları ile programa değer katacaklardır.AGT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Semih SÖYLEMEZ’ in de renk konuşmacı olarak iştirak edeceği Antalya İçin Akıllı Gelecek Paneli’nde; dijital dönüşüm ve ERP uygulamalarındaki güncel bilgilerinin saha örnekleriyle turizm ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile paylaşılması hedeflenmektedir.Kontenjan sınırı olan etkinlik için ön kayıt koşulu bulunmakta olup Bölgemiz içerisinde faaliyet gösteren firmalarımızın her biri için maksimum 4(dört) katılımcı kontenjanı tanımlanmıştır. Panele katılım sağlamak isteyen katılımcılarımız https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitim/antalya-icin-akilli-gelecek-paneli/220 linkinden 12 Haziran 2023 Pazartesi gününe kadar program içerik bilgisine ulaşarak kayıtlarını gerçekleştirilebileceklerdir.Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Devamı
30-05-2023 Eğitim

Sayın SanayicimizAntalya Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi (OSBEM) programları kapsamında;            08-09 Haziran 2023 tarihlerinde 9:30-16:00 saatleri arasında “Kurumsal Karbon Ayak izi Hesaplama Eğitimi” Sayın Meltem SANDIRAZ’ın sunumuyla Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi’nde yeşil bir geleceği inşa etmek yolunda sürdürülebilir dünyaya doğru ilk adımları atmak ve kurumsal karbon ayak izi standardını , ISO 14064  Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi’nin gerekli hesaplamalarını öğrenmek için farkındalık bazında katkı sağlanması hedeflenmektedir.İstatistiğe ilgi duyan mühendisler, öngörülü yöneticiler, kuruluşunun karbon ayak izini ölçmek, yönetmek ve azaltmak için gerekli yol ve yöntemleri öğrenmek isteyen katılımcılarımızın https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak 7 Haziran 2023 saat:14:00’a kadar başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda,Gereğini rica ederiz.

Devamı
24-05-2023 Eğitim

Sayın SanayicimizAntalya OSB Sanat Eğitimleri kapsamında Sümer Ezgü Sanat Akademisi iş birliği  ile gerçekleştirilecek olan  “2023 Yılı OSBEM Sanat Eğitimleri” 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle her bir branş için haftada 2 saat olmak üzere  Bölge Müdürlüğü eğitim salonlarımızda icra edilmeye başlanacaktır.Türk Halk Müziği Koro, Türk Sanat Müziği Koro, Halk Oyunları ve Drama/Tiyatro Eğitimleri’ nin Antalya OSB katılımcıları ve aileleri için ücretsiz gerçekleştirileceği ve Bağlama ve Kaval İcra Eğitimleri’ nin de yer aldığı program için son başvuru tarihi 29 Mayıs 2023 saat 16.00’dır.Hizmet içi eğitim ve motivasyon çalışmaları kapsamında beş farklı branşta gerçekleştirilecek olan sanat eğitimlerine haftada 2 saat katılım sağlayarak-sağlatarak üretimini ve insan yetkinliklerini sanatla desteklemek isteyen bölge katılımcılarımızın https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler linkinden online eğitim kayıtlarını gerçekleştirmeleri hususunda bilgi almalarını ve gereğini rica ederiz.  

Devamı