* Serbest piyasa verileridir

 

  • Eğitim Tarihi: 25-29 KASIM 2024
  • Eğitim Saati: 09:30 - 16:30
  • Eğitim ücretlidir.

Eğitimin İçeriği

➢ Genel Yaklaşım ve Temel Kavramlar

➢ Yüksek Seviyeli Yapı

➢ PUKÖ Modeli

➢ Terimler, Tarifler

➢ Neden Çevre Yönetim Sistemi?

➢ Çevre Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 14001 ) Şartları

Dokümante Edilmiş (Yazılı) Bilgi Kavramı

➢ Çevre Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı

➢ TS EN ISO 14001 kapsamında kuruluşun oluşturması gereken yazılı bilgiler (Kuruluş içeriği ve kapsamı, çevre politikası, riskler, fırsatlar, ihtiyaç duyulan prosesler, çevre boyutları, uygunluk yükümlülükleri, yeterlilik, iletişim…)

➢ TS EN ISO 14001 kapsamında kuruluşun ihtiyaç duyabileceği yazılı bilgiler (şemalar, planlar, kriterler, talimatlar, şartnameler, formlar,..)

➢ Çevre Boyutları, Etkileri ve Önemli Çevre Boyutu Belirleme Kriterleri

➢ Planlama

➢ Destek yazılı bilgiler

➢ Pratik ve Örnek Çalışmalar

TS EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması

➢ TS EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı

➢ Tetkik Çeşitleri

➢ Tetkikin Faydaları

➢ Tetkikin Yönetimi

➢ Tetkikin Planlanması

➢ Soru Listelerinin Hazırlanması

➢ Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

➢ Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

➢ Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

Kontenjan sınırlı program. *Başvuru sırasında şahsi cep numaralarınızı yazmanızı önemle rica ederiz.
TS EN ISO 14001 “ Çevre Yönetim Sistemi ” standardı kapsamının, çevre performansını arttırabilmek, çevresel sorumlulukları sürdürülebilmek, çevreye katkı sağlayacak sistematik bir anlayışla yönetim sağlayabilmek amaçlarına yönelik olarak anlaşılabilirliğinin sağlanması.