* Serbest piyasa verileridir

 

1.Gün 09:00 – 09:30 Kayıt ve Açılış 09:30 – 10:30 1. Oturum – EnMS Uygulaması – Yönetimsel Sorumluluklar  Enerji Birimlerinin Rol ve Sorumluluklarının Tanımlanması  Enerji Politikası Hazırlanması  Kapsam ve Sınırları Tanımlama 10:30 – 10:45 ARA 10:45 – 12:00 2. Oturum – EnMS Uygulaması – Planlama Aşaması (Veri Toplama ve Analiz):  Enerji Dengesi  Etkin Enerji Kullanıcıları  Trendler 12:00 – 13:15 Öğle Yemeği 13:15 – 14:45 3. Oturum – EnMS Uygulaması – Planlama Aşaması (Veri Toplama ve Analiz -Devam):  Sürücüler  Referanslar  Enerji Performans Göstergeleri 14:45 – 15:00 ARA 15:00 – 16:45 4. Oturum – EnMS Uygulaması – Planlama Aşaması  Operasyonel Kontrol  Fırsatların Kaydı  Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları 16:45 – 17:00 Değerlendirme ve 1. Gün Kapanış 2. Gün 09:30 – 10:30 1. Oturum – EnMS Uygulaması – Uygulama ve Operasyon Aşaması  Farkındalık  Eğitim ve Yatkınlık  Kritik İşletim Parametreleri 10:30 – 10:45 ARA 10:45 – 12:00 2. Oturum – EnMS Uygulaması – Uygulama ve Operasyon Aşaması  Enerji Verimli Tasarım  Enerji Verimli Satın alma 12:00 – 13:15 Öğle Yemeği 13:15 – 14:45 3. Oturum – EnMS Uygulaması – Kontrol ve İnceleme Aşaması  Sistem Denetimi ve İç Denetleme  Performans Denetimi – Ölçme ve Doğrulama 14:45 – 15:00 ARA 15:00 – 16:45 4. Oturum – EnMS Uygulaması – Kontrol ve İnceleme Aşaması  Yönetim Gözden Geçirmesi 16:45 – 17:00 Değerlendirme ve 2. Gün Kapanış
Sanayide Enerji Verimliliği