* Serbest piyasa verileridir

 

EĞİTİM BİLGİ NOTLARI

Eğitim Tarihi: 03 Eylül - 17 Aralık 2024

 • Eğitim Uygulama Dönemi:   Eylül- Aralık  2024
 • Eğitim Günleri: Salı Perşembe
 • Eğitim Toplam Saati: 40 ders saati
 •  
 • Eğitim;  1 ayda ortalama toplam 6 gün online - 2 gün ise yüz yüze formatta gerçekleştirilmek  üzere planlanmış olup 4 ay devam edecektir.
 •  
 • Online Eğitim Saati (Zoom):10.00-11.00 (1 Saat)
 • Yüz yüze Eğitim( Konuşma Kulübü)Eğitim Saati: 12.30- 15.00 (2.5 Saat)
 •  
 • Eğitim Toplam Ücreti İç Katılımcı İçin: 1.350 TL
 • Eğitim Toplam Ücreti Dış Katılımcı İçin:  2.150 TL
 • Eğitim takvimini sol üst köşede yer alan dosyalar bölümünden indirebilirsiniz.

Yoğun başvuru yapılan eğitimlerde, online başvuru sonrasında kontenjan sınırlaması getirilebilir. ( Kontenjan sınırlaması durumunda, Eğitim ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğü eğitimlerden  bir hafta önce  firmaları arayarak başvuru sayısı revizyonu talep eder)

 

Online katılım başvurularımız; eğitimlerin gerçekleşme tarihinden bir ay önce açılmaktadır.

Eğitim Hedef Kitlesi: Bu programda, 
✓ Genel İngilizce eğitimi almak isteyenler, 
✓ Yazma, okuma, dinleme konuşma ağırlıklı bir eğitim planı olanlar, 
✓ Çeşitli dil sınavlarına hazırlık için alt yapı oluşturmak isteyenler, 
✓ Belli bir süre yurt dışında yaşama planı olanlar, Üniversiteden yeni mezun olmuş ancak yabancı dil eksikliği yüzünden iş görüşmelerinde sorun yaşayanlar hedeflenmektedir.

Eğitimin Alt Başlıkları: 

B1 SEVİYESİ (MIDDLE) – HEDEF KRİTERLER

DİNLEME / LISTENING
• Konuşma nispeten yavaş ve açık olduğunda TV programlarındaki bilindik konuların ana noktalarını anlayabilirim. I can understand the main points in TV programs on familiar topics when delivery is relatively slow and clear. 
• Zaman zaman konuşan kişiden söylediklerini tekrar etmesini istemem gerekse de günlük konuşmaları takip edebilirim. I can follow everyday conversations, although I sometimes have to ask the speaker to repeat. 
• Günlük hayatta kullanılan teknik bilgileri anlayabilirim. (ör. bir cihazın kullanma talimatı) I can understand simple technical information. (e.g. operating instructions for everyday equipment) 
• Konuşma net olduğu takdirde, iş ya da günlük konularla ilgili verilen somut bilgiyi hem genel mesajları hem de özel detayları tanımlayarak anlayabilirim. I can understand factual information about everyday or job related topics, identifying both general messages and specific details, providing that the speech is clear. 
• Hava alanlarındaki anonsları anlayabilirim. I can understand the announcements at the airports. 
• Arka planda çok fazla gürültü olmadığı takdirde cep telefonumdaki çoğu sesli mesajı anlayabilirim. I can understand most voice mails on my mobile phone providing that there is not a lot of background noise. 

OKUMA / READING
• Özel e-maillerdeki olayların, hislerin ve dileklerin tasvirlerini, tanıdığım kişilere cevap verebilecek kadar anlayabilirim. I can understand the description of events, feelings and wishes in personal e-mails well enough To correspond with a friend or acquaintance. 
• İhtiyaç duyduğum bilgiyi bulmak için kısa ya da uzun metinleri okuyabilirim. I can read long or short texts to fi nd the information I need. 
• Ürünlerle ilgili yapılan yorumları okuyup anlayabilirim. I can read and understand comments made on products. 
• Bildiğim konularla ilgili kolay anlaşılır haber makalelerindeki önemli noktaları ayırt edebilirim. I can recognize signifi cant points in straightforward news articles on familiar subjects. 
• Bir metnin savunduğu fikri detaylı olmasa da genel hatlarıyla belirleyebilirim. I can identify the general line of argument in a text, but not necessarily in detail. 
• Sözlük yardımıyla internetteki film ya da kitap özetlerini anlayabilirim. I can understand summaries of films or books on the internet with the help of my dictionary.


KARŞILIKLI KONUŞMA / SPOKEN INTERACTION
• Telefonda randevu alabilirim. I can make an appointment over the phone. 
• Bir görüşmenin zamanı ve tarihini kısa sürede yeniden düzenleyebilirim. I can rearrange the time and date of an appointment at short notice. 
• Tahmin edilebilir içerikteki günlük konuşmalara katılabilirim fakat kelimeleri zaman zaman araştırmam gerekebilir. I can deal with everyday situations with predictable content but sometimes I have to search for words. 
• Bir sohbeti başlatabilir ve fikir alışverişi yapabilirim. I can start a conversation and exchange ideas. 
• Bir konuyu tartışırken, neden sonuç ilişkisi ifade eden yapıları kullanabilirim. I can use cause and effect phrases while holding a discussion. 
• Karşımdaki kişiyle aynı fikirde olup olmadığımı söyleyebilirim, hatta kendi fikrimi belirtebilirim. I can agree or disagree on a topic with another person and even point out my own opinion. 

SÖZLÜ ÜRETİM / SPOKEN PRODUCTION 
• Bilindik bir alanda (örneğin. “ ülkem”, “yaşadığım yer”) önceden hazırlanmış kısa bir sunum yapabilirim ve açık ve anlaşılır soruları cevaplayabilirim. I can give a short prepared presentation on a familiar area (e.g.”my country”,”where I live”) and answer clear questions. 
• Okuduğum kısa yazıların ana konusunu özetleyebilirim. I can summarize the main content of short texts I have read. 
• Günlük konuşmalarımda şaşkınlık, üzgünlük, mutluluk, ilgi ve ilgisizlik ifadeleri kullanabilirim. I can use surprise, sadness, happiness, interest and disinterest expressions in my daily conversation. 
• Olayların ya da hikayelerin akış sırasını bağlaçlar kullanarak ifade edebilirim. I can express the sequence of the events or the stories by using the linkers. 
• Tanıdığım bir kişi hakkında detaylı tanımlama yapabilirim. I can give a detailed description of a person I know. 


YAZMA / WRITING
İş başvurusu için basit bir özgeçmiş yazabilirim. I can write a basic resume for a job application. 
• Bir konunun olumlu ya da olumsuz yanlarıyla ilgili bir metin yazabilirim. I can write about pros and cons of a subject. 
• Üzüntü, mutluluk, ilgi ve pişmanlık ifade eden mesaj ve e-mail yazabilirim. I can send texts and e-mails expressing sadness, happiness, interest, regret.
• Bir kitabın ya da filmin konusunu ve bununla ilgili düşüncelerimi anlatabilirim. I can describe the plot of a book or a film and my reactions to it. 
• Bir şikayet mektubu yazabilirim. I can write a letter of complaint.

 

B2 SEVİYESİ (MIDDLE) – HEDEF KRİTERLER

DİNLEME / LISTENING 
• Normal (yavaş olmayan) hızdaki standart konuşmayı anlayabilirim. I can understand standard speech spoken at a normal rate i.e. not slowed down. 
• Konunun nispeten bilindik olması koşuluyla karmaşık tartışma sözlerini anlayabilirim. I can follow complex lines of argument provided that the topic is relatively familiar. 
• Çoğu haber ve güncel olay programlarını anlayabilirim. I can understand most news and current affairs programs. 
• Standart lehçedeki filmlerin çoğu bölümünü anlayabilirim. I can understand the majority of films in standard dialect. 
• Standart dildeki çoğu işitsel kayıt ya da yayın materyalini anlayabilir ve konuşmacının ruh hali ve fikirlerini tanımlayabilirim. I can understand most recorded or broadcast audio material delivered in standard language and identify the speaker’s mood and tone.


OKUMA / READING
• Teknik terimleri sözlükten kontrol edersem, ilgi alanım dışındaki teknik makaleleri anlayabilirim. I can understand specialized articles outside my fi eld, provided that I can use a dictionary to confirm terminology. 
• Okuyarak geniş bir kelime dağarcığı oluşturabilirim, fakat zaman zaman daha az yaygın olan sözcük ya da kalıplarda sıkıntı yaşayabilirim. I can have a broad reading vocabulary and can understand most texts but I sometimes have trouble with less common words and phrases.
• Farklı metinleri, amacıma göre değişik hız ve tekniklerde okuyabilirim. I can read many types of texts at different speeds and in different ways in line with my purpose. 
• Haberleri, makaleleri, röportajları ve köşe yazarlarının düşüncelerini anlayabilirim. I can understand the daily news, articles, interviews and the columnists’ thoughts.

• Haber konularının içeriğini kısa sürede ayırt edebilir, çok çeşitli profesyonel konu alanındaki makale ve raporların daha derin çalışma yapmaya değip değmeyeceğine karar verebilirim. I can quickly identify the content of news items, articles and reports on a wide range of Professional topics, deciding whether closer study is worthwhile. 
• İlgi alanıma giren konulardaki mektupları okuyabilirim ve ana noktalarıyla ilgili fikir yürütebilirim. I can read letters regarding topics of my interests and think about their key points. 
• Sözlüğe bakmadan metni okuyarak, kelimelerin anlamlarını çıkarabilirim. I can infer the meanings of words without from the text looking at a dictionary. 

• Kullanım kılavuzuna bakarak bir probleme kısa sürede çözümler bulabilirim. I can find solutions to a problem quickly by looking at the instruction manual.


KARŞILIKLI KONUŞMA / SPOKEN INTERACTION
• Verilen bir konunun avantaj ve dezavantajlarını tartışabilirim. I can argue the advantages and disadvantages of any given topic. 
• Samimi bir sohbette karmaşık cümle yapıları kullanarak, uzun süre duraksamadan düşüncelerimi kolaylıkla ifade edebilirim. I can easily express my thoughts and beliefs in a friendly conversation without pausing for too long and using complex sentence structures. 
• Satın aldığım bir ürünle ilgili memnuniyetsizliğimi yetkili kişiye ifade edebilirim. I can express my dissatisfaction with a product I bought to the authorities. 
• Günlük deyimlerin olduğu konuşmaları sürdürebilirim. I can keep up with conversations that are colloquial. 
• Aksana alışık olmadığımda açıklama yapılmasına ihtiyaç duysam da, tanımadığım insanlarla iletişim kurmak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için telefon görüşmeleri yapabilirim. I can use the telephone for a variety of purposes, including establishing contacts with people I do not know, though I may need to ask for clarifi cation if the accent is unfamiliar. 

SÖZLÜ ÜRETİM / SPOKEN PRODUCTION
• Mesleğimi tanıtabilirim ve bununla ilgili her soruyu cevaplayabilirim. I can make an introduction on my profession and answer all relevant questions. 
• Bir dinleyici grubu karşısında sunum yapabilirim. I can make a presentation in front of an audience. 
• İlgi alanıma giren çeşitli konularda düşüncelerimi örneklerle destekleyerek anlaşılır, ayrıntılı tanımlar yapabilirim. I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects relating to my fi eld of interest,expanding and supporting ideas with subsidiary points and giving relevant examples. 
• Kitabın ya da filmin bir bölümünü özetleyebilirim. I can summarize a part of a book or a film. 
• Çeşitli durumlarda kendimi uygun şekilde ifade edebilirim. (ör. doktora ya da müşteri hizmetlerine) I can express myself appropriately in various situations.(e.g at a doctor or customer service) 
• Tablo, çizelge ve grafi kleri sözlü olarak yorumlayabilirim. I can interpret tables, charts and graphs. 
• Kullanım kılavuzuna bakarak bir probleme kısa sürede çözümler bulabilirim. I can find solutions to a problem quickly by looking at the instruction manual.


YAZMA / WRITING
• İlgi alanıma giren çeşitli konularla ilişkili açık ve detaylı metinler yazabilirim. I can write clear detailed texts on a wide range of subjects related to my interest. 
• Bir hikayeyi yazılı olarak anlatabilirim. I can narrate a story. 
• Belli bir bakış açısının lehinde ve aleyhinde sebepler sunan ve çeşitli fikirlerin avantaj ve dezavantajlarını ifade eden bir makale yazabilirim. I can write a paper giving reasons in support of or against a particular point of view and expressing advantages and disadvantages of various thoughts. 
• Anlaşılması kolay olan her konuyla ilgili rapor, özet ve makale yazabilirim. I can write a report, summary, article on any topic that is easy to understand. 
• Düşünce ve hislerimi ifade eden resmi ya da resmi olmayan mektuplar yazabilirim. I can write formal and informal letters expressing my feelings and thoughts.

Kontenjan sınırlı program. *Başvuru sırasında şahsi cep numaralarınızı yazmanızı önemle rica ederiz.
Genel İngilizce Programları dili günlük hayatta, akademik alanda, profesyonel iş hayatında kullanmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.