* Serbest piyasa verileridir

 

 • Eğitim Tarihleri: 8-9 KASIM 2023
 • Eğitim Saatleri: 09.30-16.00
 • Son  Kayıt Günü: 7 Kasım 2023 saat:12.00
 •  
 • Eğitim Hedef Kitlesi: İnsan kaynakları ile personel özlük işleri bordro konusu hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen, mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyen, işletmelerin insan kaynakları, özlük işleri departmanın da çalışıp süreçleri daha etkin yönetmek isteyen, tüm insan kaynakları personelleri.
 •  
 • Eğitimin Alt Başlıkları: 
 • Personel yönetiminde 4857 sayılı iş hukuku
 • Personel yönetiminde 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu yasası önemli maddeleri
 • Özlük dosyası (önemi, evrakları, yasal süreç)
 • Teşvikler
 • E bildirge uygulamaları
 • Cezalar,
 • Puantaj
 • Ücret bordrosu
 • Parametreler
 • SGK Prim oranları
 • İşsizlik Fonu prim oranları
 • Gelir vergisi dilimleri
 • SGK Tavanı, tabanı
 • Kıdem tavanı, o İhbar önelleri
 • Engelli oranları
 • Net ücret, giydirilmiş ücret
 • Vergi istisnaları
 • Formüller
 • Ücret bordrosu örnekleri
 • Brütten nete
 • Netten brüte,
 • Tavandan
 • Eksik gün
 • Engelli bordrosu
 • Kıdem tazminatı hesabı (giydirilmiş örnekli)
 • İhbar tazminatı hesabı (giydirilmiş örnekli)

 

Yoğun başvuru yapılan eğitimlerde, online başvuru sonrasında kontenjan sınırlaması getirilebilir. ( Kontenjan sınırlaması durumunda, Eğitim ve Kalite Müdürlüğü eğitimlerden  bir hafta önce  firmaları arayarak başvuru sayısı revizyonu talep eder)

 

Kontenjan sınırlı program. *Başvuru sırasında şahsi cep numaralarınızı yazmanızı önemle rica ederiz.
Eğitimin Amacı: Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır. Ayrıca uygulamacılara hem teorik hem de uygulama boyutuyla ücret ve tazminat hesaplamaları konusunda elle bordrolama konusunda bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.