* Serbest piyasa verileridir

 

Eğitimimiz Antalya OSB katılımcı firmalarımızın çalışanları için ücretsizdir. Yoğun başvuru yapılan eğitimlerde, online başvuru sonrasında kontenjan sınırlaması getirilebilir. ( Kontenjan sınırlaması durumunda, Eğitim ve Kalite Müdürlüğü eğitimlerden  bir hafta önce  firmaları arayarak başvuru sayısı revizyonu talep eder)
Katılımcıları, yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı içerisinde yer alan İş sağlığı ve Güvenliği kanunu, temel yönetmelikleri; amaçları, kapsamları, tanımları, ilkeleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ve ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı dışında ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nde dikkate alınması gerekli diğer yükümlülükler hakkında bilgilendirmek.