* Serbest piyasa verileridir

 

 

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ VE SINAVI OSBEM ile Yanı Başınızda.

Eğitim; OSBEM ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle  Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu'nda iç ve dış katılıma açık olarak gerçekleştirilecektir.

SON KAYIT TARİHİ: 13 Kasım 2023 saat: 16.00

 • Eğitim Tarihleri: 20,21,22,23,24,27,28,29 Kasım 2023
 • Sınav Tarihi: 1 Aralık 2023/ Antalya OSB Atatürk Konferans Salonu
 • Eğitim Saatleri: 10.00-16.30
 • Toplam Eğitim Günü: 8 Gün
 • KMO üyeleri İçin Eğitim+ Sınav Ücreti:  15.450 TL(KDV dahil)
 • Diğer Katılımcılar İçin Eğitim+ Sınav Ücreti: 16.150 TL( KDV dahil)
 • Fiyatlara öğle yemeği ve ikramlar dahildir.

Eğitimin Amacı:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmış olan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmeliği" kapsamında; KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ programlanmıştır. KKDİK`in amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemesini hedeflemektir.Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

 • 1.    İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi
 • 2.    Fizikokimyasal Zararlılık 
 • 3.    Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi
 • 4.    PBT ve vPvB Değerlendirmesi
 • 5.    Maruz Kalma Değerlendirmesi 
 • 6.    Risk Karakterizasyonu

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formu, Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır. İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır. 

KKDİK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye‘de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti. Maddelerin kayıt dosyaları," Kimyasal Değerlendirme Uzmanları" tarafından hazırlanacaktır.

EĞİTİM BAŞVURU BELGELERİ:

*Başvuru Formu 

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*Diploma ya da çıkış belgesi fotokopisi

NOT: Üniversitelerin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olanların ek olarak çalışılan şirketten alınacak ıslak imzalı çalışma belgesi

Eğitim Hedef Kitlesi: Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir: a) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya b) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya c)Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. *(a) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (c bendi) karşılamaları gerekmektedir.