* Serbest piyasa verileridir

 

 

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ-İÇ TETKİK EĞİTİMİ

Eğitim tarihleri;

25 MAYIS 2023

Yoğun başvuru yapılan eğitimlerde, online başvuru sonrasında kontenjan sınırlaması getirilebilir. ( Kontenjan sınırlaması durumunda, Eğitim ve Kalite Müdürlüğü eğitimlerden  bir hafta önce  firmaları arayarak başvuru sayısı revizyonu talep eder)

Online katılım başvurularımız; eğitimlerin gerçekleşme tarihinden bir ay önce açılmaktadır.

Kontenjan sınırlı program. *Başvuru sırasında şahsi cep numaralarınızı yazmanızı önemle rica ederiz.
Bu eğitim; Çevre Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standartın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkiklerinde görev alacak olan çalışanların eğitilmesini kapsar.