* Serbest piyasa verileridir

 

 

 • 12 gün 48 saatlik program
 • Eğitim Hedef Kitlesi: Yazılım uzmanı, Web programcısı, veritabanı yöneticisi,test uzmanı,veri analisti, proje lideri, yazılım mimarı, proje müdürü, bilgi işlem müdürü, danışman olmak isteyen herkes.

 

Yeterli sayıda katılımcı başvurusu sağlanması durumunda takvim planı oluşturularak, katılımcılara iletim sağlanacaktır.

Eğitimin Alt Başlıkları:

 • C# ile Programlamaya Giriş
 • Visual Studio Community 2019 & 2022 Kurulumu
 • Microsoft ve .NET Hakkında
 • Visual Studio'da Masaüstü, Konsol ASP.NET Projeleri Oluşturma
 • Değişkenler ve Veri Tipleri Koşullar
 • (If Else & Switch Case) Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler
 • Döngüler (For, Foreach, While, Do While)
 • Diziler, Listeler ve Çok Boyutlu Diziler (Array, IEnumerable, List, Generic List)
 • String Metotlarının Kullanımı
 • Tarih & Saat Metotlarının Kullanımı
 • I/O (Dosya Yazma ve Okuma) İşlemleri
 • Hatalar ve Hata Ayıklama (Try Catch)
 • Nesne Oluşturma
 • Interface Kullanımı
 • Abstract Class Kullanımı
 • Polymorphism Kullanımı
 • Metot Tanımlama ve Kullanma
 • Metot Aşırı Yükleme
 • Encapsulation Yöntemleri
 • Erişim Belirleyicilerin Tanımı ve Kullanımı Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server 
 • Microsoft SQL Server Community 2019 Kurulumu
 • Veritabanı ve Tablo Oluşturma
 • Temel SQL İşlemleri (SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE)
 • ADO.NET AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞ VE EĞİTİM İÇERİK FORMU
 • Views
 • Stored Procedures
 • Triggers
 • User Defined Function
 • Orta Seviye SQL Sorguları
 • İleri Seviye SQL Sorguları
 • T-SQL ile Hata Ayıklama
 • Entity Framework ile Veriler Üzerinde İşlemler
 • HTML5, CSS3 ve JavaScript
 • Sıfırdan İleri Seviyeye HTML5 ve Bootstrap 5
 • CSS3 ile Sıfırdan İleri Seviyeye Modern Tasarımlar Oluşturma
 • JavaScript ile Dinamik İçerikler Oluşturma ve HTML Üzerinde Manüpilasyonlar
 • jQuery ile AJAX Form İşlemleri

Yoğun başvuru yapılan eğitimlerde, online başvuru sonrasında kontenjan sınırlaması getirilebilir. ( Kontenjan sınırlaması durumunda, Eğitim ve Kalite Müdürlüğü eğitimlerden  bir hafta önce  firmaları arayarak başvuru sayısı revizyonu talep eder)

Online katılım başvurularımız; eğitimlerin gerçekleşme tarihinden bir ay önce açılmaktadır.

Kontenjan sınırlı program. *Başvuru sırasında şahsi cep numaralarınızı yazmanızı önemle rica ederiz.
Eğitimin Amacı: Yazılım uzmanlığı eğitimi sonunda nesne tabanlı programlama (OOP) yapısını kullanarak hem masaüstü uygulamaları hem de ASP.NET ile MVC tabanlı web uygulamaları geliştirebileceksiniz. Aynı zamanda modern tasarımlara sahip ASP.NET web uygulamaları geliştirmek için gerekli olan HTML, CSS ve JavaScript dillerini de bu eğitimde öğreneceksiniz. Ek olarak bilişim sektöründe en çok kullanılan veritabanı yönetim sistemi olan Microsoft SQL Server’ı kullanmayı öğreneceksiniz.