* Serbest piyasa verileridir

Bölge

11-08-2020 Bölge

Antalya’nın katma değer üretimini artıracak, kentin en önemli projelerinden biri olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark’ın idari hizmet binası inşaat ihalesi gerçekleştirildi. Ulusal boyutta yapılan ihalede 12 firma dosya satın aldı, 7 firmanın katıldığı ihalede Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ile kurucu ortaklardan Başkan vekili Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Başkan vekili Ergin Civan, Genç OSD Başkanı Elçin Ekici Öztürk ve Teknopark yönetimi hazır bulundu. Kapalı teklif açık eksiltme usulü ile yapılan ihalede 11 kez fiyat eksiltmesi yapıldı. Antalya firması olan Yöntem Yapı A.Ş. en düşük teklifi vererek Antalya OSB Teknopark hizmet binası ve yerleşkesini inşa edecek yüklenici firma oldu. Ağustos ayı içerisinde yer teslimi yapılacak projenin 1 yılda tamamlanması, Antalya OSB Teknopark’ın 2022 yılı içerisinde tam kapasite hizmete geçmesi planlanıyor.TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ52 dönüm alanın 20 dönümüne planlanan hizmet binasının inşaat sürecinin başladığı belirten Başkan Bahar, Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde olmak ve bu ekosistem içeresinde yer almak isteyen ancak ofis ve atölye ile yetinmeyip kendi binalarını kurmak isteyen firmalara da minimum bin metrekarelik alanları, 35 yıllığına kiralama suretiyle tahsis yapmaya, talep eden firmaların proje başvurularını almaya başladıklarını söyledi. Bu konuda bir duyuruya çıkılmadığı halde, taleplerin gelmeye başladığını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Bahar, teknoparkın havzada bütünleşik bir teknolojik cazibe merkezi olması için çalıştıklarını, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Bahar; “Sürecin hepimiz için yeni bir yolun başlangıcı olduğunu biliyoruz. Hep birlikte bu yolda çok başarılı olacağımıza ve bölgemizin, teknoloji alanındaki büyük pastadan hak ettiği dilimi alması için tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.BAŞLIYORUZAntalya OSB’nin gücünü üretimden aldığını, pandemi döneminde üretimin, özellikle de katma değeri yüksek üretimin stratejik öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Başkan Bahar, “Teknoparkımız ile sadece Antalya’da değil, Burdur, Isparta ve Afyon’u kapsayan havzada bir inovatif bir dönüşümün tetikleyicisi olmak istiyoruz. Teknoparkımızı bu felsefe ile kurduk, bu hedef doğrultusunda planladık. Gerçekleştirdiğimiz ihale, öncüsü olmak istediğimiz dönüşümün önemli aşamalarından biri idi. Bu aşamayı da başarılı bir şekilde geride bıraktık. Başta Antalya olmak üzere Batı Akdeniz Bölgesi ekonomisine, sosyokültürel yaşantısına ve katma değer üretimine pozitif katkı sağlayacak bir süreç bugün itibariyle başlamıştır” dedi.

Devamı
27-07-2020 Bölge

Avrupa Birliği ülkelerinin gelecek 7 yıllık dönem için kararlaştırdıkları 1 trilyon Euro’luk bütçeden ayrı olarak oluşturdukları 750 milyar Euro’luk ek ‘Koronavirüs Onarım Fonu’ üzerinde anlaşmasını değerlendiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AB üyesi ülkelerin anlaşma ile geleceklerini garanti altına aldıklarını söyledi. Fonun sağlayacağı güven ortamının piyasalara 750 milyar Euro’dan daha fazla katkı sunacağını belirten Bahar, Türkiye’nin de benzer uygulamaları gündemine almasının zamanının geldiğini vurguladı.GERİ DÖNÜŞ YILLAR SÜRECEKTürkiye’nin pandeminin ilk döneminde başarılı bir kriz yönetimi sergilediğini, belirsizlik ortamında hayata geçirilen uygulamaların sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlandığını söyleyen Bahar, “İlk zamanlar ne olduğuna ve ne kadar süreceğine dair elimizde kesin bulgular olmadığı için anlık ihtiyaçlara yönelik, tabiri caizse günü kurtaran çözümler üreterek, süreci en az hasarla atlattık. Ancak yaralarımız kapanmış değil. Ekonomi alanında tedavi edilmesi gereken yaralarımız mevcut ve bu yaraların tedavisi kısa vadede mümkün olmayacak. Artık uzun vadeli düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü’nün koranavirüs aşısı ile ilgili en iyimser tahmini 2021 yılı yaz aylarını işaret ediyor. Bu demek oluyor ki pandemi öncesi döneme geri dönmek yıllarımızı alacak” dedi.PİYASALARA GÜVEN AŞILANSINÖnümüzdeki birkaç yılı kapsayan paketlerin bugünden açıklanarak piyasalardaki güven ortamının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Bahar, “Bu kapsamda bazı paketlerin şimdiden açıklanması piyasalara önemli ölçüde güven aşılayacaktır. Kısıtlamaların kaldırılması ile hızlı bir toparlanma sürecine girildi fakat birkaç sektörün iyi olması, piyasanın tamamının iyi olması anlamına gelmiyor. Yiyecek-içecek sektöründe, ev dışı tüketim sektöründe, otomotiv, tekstil, ulaşım, konaklama, eğlence ve hizmet sektörlerinde, sokak ve AVM mağazacılığında pandemi öncesine dönüşün uzun süreceği artık kesindir ve ciddi desteğe ihtiyacı vardır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın söz konusu sektörlerin desteklenmesinde aktif rol oynaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.DESTEKLER GÜNCELLENMELİKrizin etkilerinin, suya atılan taş misali dalga dalga hissedildiğini belirten Bahar, “Pandemi başlangıcında gıda sektörü çok hızlı bir ivme kaydetti ise de şu an bu sektörde de büyük düşüşler yaşanmaktadır. Bu durum tarım sektörünü de olumuz yönde etkilemektedir. Turizm sektörü ise adeta bir mucize beklemektedir. Antalya gibi ekonomisi tarım ve turizme endeksli bölgelerde yaşanacak ekonomik daralma, yıkıcı hatta öldürücü boyutlara ulaşmadan reel sektörün içinde bulunduğu durum önümüzdeki birkaç yılı kapsayacak şekilde masaya yatırılmalı ve en az 2022 yılına uzanacak uzun vadeli planlar yapılarak çözümler ve destekler güncellenmelidir. Piyasaların ve reel sektörün uzun vadeli desteğe ve motivasyona ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.ANTALYA’YA ÖZEL ÇÖZÜMLER750 milyar Euro değerindeki Koronavirüs Onarım Fonunun 390 milyar Euro’sunun hibe olarak verileceğini, 209 Euro’luk bölümünün ise Antalya’nın turizm alanındaki en önemli rakibi İtalya’ya aktarılacağına dikkat çeken Başkan Bahar, “Mümkün ise destek paketlerinde benzer büyüklüklere sahip hibeler yer aldığını görmek istiyoruz. Geçmiş yıllarda Türkiye’ye en fazla döviz kazandıran illerin başında gelen Antalya’nın bu dönemde özel olarak ele alınmasını, Antalya’ya özel çözümler üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cari açığımıza olumlu katkılar sağlayan Antalya’nın turizm alanında yaşayacağı her yıkıcı deneyim, ülkemiz ekonomisine derin izler bırakacaktır. Antalya, tam manasıyla yerli ve milli bir memleket meselesi olarak görülmelidir. Reel sektör olarak en az 1 yıl ödemesiz, ödeme şartları, günün şartlarına göre revize edilebilecek esneklikte, yeni destek paketlerinin açıklanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Devamı
22-07-2020 Bölge

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS tercihleri 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. 8’inci sınıf mezunu öğrencilerin geleceklerini şekillendirecekleri, çok önemli bir kararın arifesinde olduklarını belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, gençlerden ve ailelerinden meslek liselerinin sağlayacağı avantajları göz önüne alarak tercih yapmalarını istedi.ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİMDaha güçlü bir Türkiye’nin üreterek mümkün olacağını, sanayi sektörünün daha güçlü bir Türkiye yolunda lokomotif güç konumunda bulunduğunu belirten Başkan Bahar, sektörün en önemli ihtiyacının ise yaratıcı ve işinin ehli gençler olduğunu söyledi. Kamuoyunda, meslek liselerinin sanayi kuruluşlarına eleman yetiştirdiği gibi yanlış bir algı olduğuna dikkat çeken Bahar, “Meslek liselerinin görevi fabrikalara işçi yetiştirmek değildir. Meslek liseleri her ülkenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan teknik ve alanında uzman insanı yetiştirmekle mükelleftir. İşin tekniğine haiz bireyler olmadan üretim olmaz, üretimin olmadığı yerde güç ve refah da olmaz. Dolayısıyla meslek liseleri, stratejik açıdan ülkenin en önemli kurumlarından biridir. Konu, memleket meselesi olarak değil de kişisel olarak değerlendirildiğinde ise meslek liseleri, gençlerin iş hayatına daha erken ve kolay atılmasını sağlayan bir köprüdür. İş bulamamaktan yakınan üniversite mezunları ile kalifiye insanı bulamamaktan muzdarip sanayi sektörü arasındaki çıkmazın çözüm noktası meslek liseleridir. Meslek liseleri ülkenin geleceğini güvence altına alır, meslek liseleri gençleri uzman insana dönüştürerek iş hayatına atılmasını kolaylaştırır” dedi.KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİBu farkındalıklarla meslek liselerine verilen önemin her geçen gün artığını, müfredattan okulların fiziki yapılarına kadar birçok alanda iyileştirme yapılma gayretinde olunduğunu aktaran Başkan Bahar, “Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretinin yanı sıra gerek özel sektör gerekse sivil toplum ve kamu kuruluşları tarafından da mesleki eğitim alanında başarılı girişimlerde bulunulmuştur. Müfredatı, fiziki alanları ve teknik altyapısı günün ve geleceğin talep ve ihtiyaçlarına göre oluşturulan teknik kolejlerin, gençlerimize ve geleceğimize sağlayacağı faydanın farkındayız ve bu alanda tüm Türkiye’ye örnek olacağına inandığımız projelerimiz mevcut. 5 yıllık meşakkatli bir mücadele sonucu tarafımıza devri gerçekleşen Bölgemizdeki meslek lisesini, teknik koleje dönüştürmek suretiyle önce gençlerimize, gençlerimiz nezdinde ülkemizin geleceğine fayda sağlamak için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katma değeri yüksek üretimin iyi eğitim almış, yaratıcı ve özgüveni yüksek bireyler ile mümkün olacağının farkındalığı ile okulumuzun fiziki ve teknik alt yapısını güçlendirip evrensel standartlarda eğitim verecek bir yapı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.KORKMAYIN VE ODAKLANINYapacakları tercihlerin hayatlarının geri kalanını şekillendirecek kadar önemli olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, gençlerden korkmamalarını, umutlu olmalarını ve çok çalışmalarını istedi. Başarıya ulaşmak için kişinin kendisini sürekli geliştirmek zorunda olduğunu hatırlatan Bahar, “Gençlerimizden ‘yaşam boyu eğitim’ mottosu ile hareket etmelerini ve kendilerini sürekli geliştirmelerini özellikle rica ediyorum. Gelecek, beklediğinizden ya da planladığınızdan çok daha çabuk gelecek. Mezuniyet ya da diploma ile eğitiminin sona erdiğini düşünenlere maalesef geleceğin dünyasında yer olmayacak. Genç dostum; lütfen hiçbir şeyden, özellikle de hata yapmaktan korkma, odaklan ve kendini sürekli geliştir” şeklinde konuştu.

Devamı
20-07-2020 Bölge

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından turizm dışındaki diğer tüm sektörlerde toparlanma sürecinin başladığını, ancak turizm sektörünün seyahat kısıtlamaları nedeniyle halen yerinde saydığını, bu nedenle de hem turizm hem de turizm tedarikçisi firmalardaki hasarın her geçen gün artığına dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya gibi ekonomisi turizme endeksli olan bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere sağlanan desteklerin 2021 yılına kadar uzatılması gerektiğini söyledi. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına söz konusu şirketlere verilecek destekler ile ilgili öneride bulunan Başkan Bahar; “Avrupa ve Rusya’daki hareketsizlik yüksek sezon olarak değerlendirdiğimiz Temmuz ayında da devam etmektedir. Ağustos ayı itibariyle turist sayısında önemli bir artış olacağı ifade edilse de bütün bir yılın kayıplarının 1-2 ayda telafi edilmesi imkansızdır. Dolayısıyla hem turizm hem de turizm tedarikçisi firmalarımızın 2020 yılını kayıpsız atlatabilmesi, mevcut şartlar altında pek mümkün gözükmemektedir. Devletimizden turizm bölgesindeki şirketlere terzi hassasiyetinde çözümler geliştirmesini talep ediyoruz” dedi.SÜRE MART 2021’E KADAR UZATILSINPandemi nedeniyle yüzde 50 ve daha fazla ciro kaybına uğrayan firmaların, beyanlarını kanıtlamaları koşulu ile Kısa Çalışma Ödeneğinden 2021 yılı Mart ayına kadar faydalanabilmelerini talep eden Başkan Bahar, “TBMM’ye 14 Temmuz’da sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile Sayın Cumhurbaşkanımıza kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatma yetkisi tanınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu yetkisini öncelikle turizm ve turizm tedarikçisi sektörler için kullanmasını talep ediyoruz. Sürenin yılsonuna kadar uzatılması firmalarımızın kayıplarını azaltacak fakat telafi için yeterli olmayacaktır. Pandemi nedeniyle yüzde 50 ve daha fazla ciro kaybına uğrayan firmaların, beyanlarını belgelemeleri şartıyla kısa çalışma ödeneğinden 2021 yılı Mart ayına kadar yararlanabilmelerini talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Bahar ayrıca 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli Kredi Garanti Fonu destekli işletme kredilerinin geri ödemelerinin Ekim ayı itibariyle başlayacağını, ancak turizm bölgesi firmalarının buna hazır olmadığını söyledi. Geri ödemelerin Ekim ayından önce alınacak bir karar ile ötelenmesi gerektiğine vurgu yapan Bahar, “Kredilerin Ekim ayından önce 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli hale getirilmesinin önemle altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Devamı
13-07-2020 Bölge

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Yılı Raporu açıklandı. AGT Ağaç San. ve Tic. AŞ, ADOPEN Plas. ve İnş. San. AŞ, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan Antalyalı, AOSB firmaları oldu. Merkezi Antalya dışında olup Antalya OSB katılımcısı olan Namet Gıda San. ve Tic. AŞ, İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. ve Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte Antalya OSB’nin Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesindeki firma sayısı 7 oldu.BAŞKANDAN TEŞEKKÜRİSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını tebrik eden Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Sanayiciliğin ve üretmenin her geçen gün daha da zorlaştığı bir ortamda elde edilmiş böylesi bir başarı hem Antalya’mız hem de Bölgemiz için gurur kaynağıdır. Bu başarının elde edilmesinde en büyük pay sahibi olan fabrika çalışanlarımızı, sanayicilerimiz nezdinde kutluyor, bu gururu bizlere ve kentimize yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.2019’U DEĞERLENDİRDİ2019 yılının ilk yarısında ülkenin ana gündem maddesinin 31 Mart Yerel Seçimleri olduğunu, seçim ortamının dünyanın hemen her yerinde ekonomiyi ve ekonomi politikalarını bir süreliğine durağanlaştırdığına dikkat çeken Bahar, “Ülke gündemini planlanandan daha da uzun bir süre meşgul eden yerel seçimler, ekonomi alanındaki beklentilerimizi yılın ikinci yarısına ertelememize neden olmuştu. Seçim ortamının gergin atmosferini turizmde elde ettiğimiz başarılar ile kısa sürede yumuşatmayı başardık. 15 milyon turist sayısına ulaşan Antalya yeni bir rekor kırmakla kalmamış, geleceğe daha da güvenli bakmaya başlamıştı. Turizmde elde edilen bu başarı turizm tedarikçisi 50’den fazla sektöre de önemli bir ivme sağlayıp Antalya’nın tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanında kazançlı bir yıl geçirmesine neden olmuştu” dedi.PANDEMİNİN ETKİLERİBaşarılı bir yılın ardından 2020 yılı hedeflerini artıran ve 2020 yılı yabancı turist beklentisini 18 milyona yükselten Antalya’nın pandemi nedeniyle tüm planlarını revize etmek zorunda kaldığını hatırlatan Bahar, “Tüm gücümüz ile 2020 yılına hazırdık ancak dünya hiç kimsenin tahmin dahi etmediği bir sürece girdi. Pandeminin neden olduğu kayıplar gün geçtikçe artmakta ve henüz kriz ortamından çıkılamadığı için hasar tespiti yapılamamaktadır. Yurtiçindeki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından üretimde ve ekonomide gözle görülür bir iyileşme başlamıştır. Ancak Almanya ve Rusya gibi Antalya ekonomisi için hayati öneme sahip ülkelerin seyahat kısıtlamalarını sürdürmeleri krizden hızlı çıkış planları yapan Antalya’yı derinden etkilemiştir. Fakat umudumuzu kaybetmiş değiliz. Antalya ekonomisi, pandeminin açtığı yaraları saracak güçtedir. Antalya OSB sanayicileri 11 Mart’tan bu yana gerekli tüm önlemleri alarak ülkesi ve milleti için üretmeye devam etmektedir. Temennimiz ve gayretimiz Antalya’mızın her ortamda yeni başarılara imza atmasıdır. Yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girme başarısını göstermiş olan firmalarımız, Antalya’nın her ne olursa olsun her zaman yeni başarılara gebe olduğunun kanıtıdır” şeklinde konuştu.

Devamı
02-07-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yine bir ilke imza attı. Üretim yapan firma ve kurumlara Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen Güvenli Üretim Belgesi’nin hizmet kurumları için de ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ adı altında verilmesi için Mayıs ayında TSE’ye başvuru yapan Antalya OSB Müdürlüğü, yapılan değerlendirme sonucu hem TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesinin standartlarının yayınlanmasına katkı sağladı hem de belge kapsamında ilk denetlenen ve belge alan kurum oldu. Antalya’nın da ilk Güvenli Hizmet Belgesi olan belge, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş tarafından Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’a takdim edildi. Takdim törenine Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen ve Bölge Müdürü İlhan Metin’de katıldı. Mayıs ayı itibariyle verilmeye başlanan Güvenli Üretim Belgesini alan hizmet kurumları da Antalya OSB’nin örnek uygulaması sonrası belgelerini Güvenli Hizmet Belgesi ile değiştirmeye başladı.TSE’YE TEŞEKKÜR ETTİDaha önce aldıkları Güvenli Üretim Belgesini, Güvenli Hizmet Belgesi ile değiştiren 2 hizmet kurumu ile birlikte Türkiye’de bu belgeyi almaya hak kazanan ilk 3 kurumdan biri olduklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Bölge Müdürlüğümüzün girişimi ile TSE Covid 19 Belgesi’nin üretim ve turizm alanları dışında hizmet sektörü içinde tasarlanması hususunda talebimizi Türk Standardları Enstitüsüne Mayıs ayı içerisinde iletmiştik.  Ülkemizin istihdamı ve ekonomisinin yarısından fazlasının hizmet sektöründe olduğu gerçeğiyle bu talebimizin gerekliliği kaçınılmazdı. Girişimlerimiz neticesinde, TSE Güvenli Hizmet Kriterleri kapsamında ilk incelenen ve belge almaya hak kazanan organize sanayi bölgesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi olmuş, Bölge Müdürlüğümüz belgeyi almaya hak kazanmıştır. Bu doğrultuda bugün başta organize sanayi bölge müdürlükleri olmak üzere birçok hizmet kuruluşunun Covid 19- Güvenli Hizmet Belgesi’ne başvuru yapmaları, belgelenmeleri ve Bölge Müdürlüğümüzün hizmet sektöründe bir ilk imza atması bizim için gurur kaynağı olmuştur. TSE temsilcilerine süreçteki destekleri için teşekkür eder, belgemizin bölgemiz için örnek teşkil etmesini temenni ederiz” dedi.

Devamı
01-07-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Covid-19’un Dış Ticarete Etkileri ve Süreçte Dış Ticaret İstihbaratının Önemi” adlı video konferans, bölge firmalarının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Ticari Bilgi ve İstihbarat Danışmanı Yaman Koç’un konuşmacı olarak katıldığı programda pandemi sürecinde ihracat alanında atılacak adımlarla ilgili detaylı bilgiler verildi. Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi öncülüğünde hazırlanan program kapsamında ayrıca merkezin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bir sunum yapıldı. Sunumda 25 bölge firmasına Nokta Atışı İhracat Danışmanlığı hizmetinin verildiği, 25 hedef pazar raporu hazırlandığı, 150 adet sektör raporu ve 65 bin 754 adet müşteri bilgisinin firmalar ile paylaşıldığı belirtildi.

Devamı
18-06-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 2015 yılında başlayan eğitim seferberliği, pandemi önlemleri gözetilerek devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen eğitim programlarına, video konferans sistemiyle gerçekleşen online programlar ile yeniden başlandı. ‘OSB Soruyor, Uzmanlar Yanıtlıyor’ mottosu ile başlayan online eğitim programlarının ilki Türk Standartları Enstitüsü paydaşlığında   “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Farkındalık Programı” başlığıyla gerçekleşti. 50’den fazla Bölge firmasının temsilcinin katıldığı eğitimde fabrikalarda koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi başvuru süreci detaylı bir şekilde aktarıldı. Bölge firmalarının yoğun ilgi gösterdiği online eğitim programlarının, 2020 yılının sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.OLMAZSA OLMAZIMIZ EĞİTİMAntalya OSB’nin olmazsa olmazının eğitim olduğuna dikkat çeken Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “En riskli ve kaoslu dönemlerin bile olmazsa olmazı eğitim ve öğrenim sürecidir. Pandemi; bizleri dünya genelinde öngöremediğimiz bir çok değişimi ve dönüşümü gözlemleme sürecine dahil etmiştir. Gözlemleyici olmanın yanı sıra değişime uyum sağlamak ve en az zararla üretime ve yaşamımıza devam edebilmek için gelişimimizin devam etmesi, insanın olduğu her yerde ders zilinin çalınması gerekmektedir. Bizim gibi kuruluşlar ise bu görüşün bayrağını taşımakla mükelleftir” dedi.PROGRAMLAR REVİZE EDİLDİYılbaşı itibariyle 2020 yılı için 40 farklı eğitim programının hizmet sunumunu gerçekleştirmek üzere gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Bahar, “Her yıl Mart ayı içerisinde başlayan interaktif sınıf eğitimlerimiz, yurt genelinde alınan pandemi önlemleri nedeniyle rutin hizmet döneminde gerçekleştirilemedi. İçinde bulunduğumuz ay itibari ile mevcut hazırlıklarımızı koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde ve pandemi döneminin gereksinimlerine göre revize ederek katılımcılarımızın hizmetine sunmaya başladık. Haziran 2020 tarihi itibari ile Antalya OSB eğitim hizmetlerimize, online hizmet sunum sürecini dahil ettik ve Bölgemize katkı sağlayacağını öngördüğümüz güncel ve ivedi konu başlıklarını belirledik.  Bu doğrultuda, İnsan Yetkinlikleri Yönetimi,  Piyasa ve Ekonomi, Çalışan Psikolojisi, Güvenli Üretim Belgelendirmeleri alanlarında uzmanlarımızın konuk ve konuşmacı olacağı eğitim programlarının hizmet sunumu Haziran- Ağustos döneminde gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Devamı
12-06-2020 Bölge

Çalışma barışının sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayacak Kıdem Tazminatı Fonu için Hükümet tarafından kararlı ve uzlaşmacı adımlar atıldı. 2 farklı formül üzerinde durulan Kıdem Tazminatı Fonunun 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya alınması planlanırken taraflar arasında henüz kesin bir mutabakat sağlanmış değil. Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemi modeliyle kıdem tazminatında yeni bir dönem başlatma gayretindeyken işçiler ve işçi temsilcileri mevcut kıdem tazminatı sisteminden vazgeçmeyeceklerine dair güçlü sinyaller veriyor.HAK MAHRUMİYETİ YAŞANMASINHükümetin üzerinde çalıştığı sistem değişikliğini yaklaşık 5 yıldır her platformda dile getirdiklerini ve ilk kez bu kadar kararlı olunmasının umut verici olduğunu belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Ben sadece buradaki sanayicileri temsil etmiyorum. Bölgemizde çalışan yaklaşık 15 bin kişinin de haklarını savunmak, daha iyi şartlar altında çalışmalarını sağlamak üstlendiğim görevin devamında bir sorumluluktur. Her fabrika, çalışanları ile birlikte bir ekiptir ve onlar olmadan fabrikaların hiçbir anlamı yoktur. Bizim gayretimiz ekip arkadaşlarımızın alın terlerinin heba olmaması içindir. Herkesin malumudur, geçmişte Antalya’mızın ve Bölgemizin en büyük markalarından biri kapanmış, orada çalışan yüzlerce işçi kardeşimiz sosyal haklarını alamamıştır. Haksızlığa uğradıkları için günlerce grev yapmışlar, her yolu denemişler ama maalesef sonuç değişmemiştir. Biz işçi kardeşlerimiz benzer durumlarla karşı karşıya kalmasınlar, alın terlerinin karşılığını alabilsinler, hak mahrumiyeti yaşamasınlar diye Kıdem Tazminatı Fonunun kurulmasını istiyoruz” dedi. Fonun işveren üzerindeki borç yükünü de hafifleteceğini ifade eden Bahar, “Yıllarca biriken kıdem tazminatı yükünün, olanca büyüklüğü ile işverenin sırtında kalmasını istemiyoruz. Her ay düzenli olarak yatırılacak Kıdem Tazminatı Fonu primi ile işverenin bu borcu yüklenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.PANDEMİNİN ETKİLERİKoronavirüs pandemisinin çalışma hayatını tüm yönleriyle etkilediğini hatırlatan Başkan Bahar, kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkartılan işçilerin, işlerine dönüp dönemeyecekleri endişesi yaşadığını söyledi. İşlerine dönemeyenleri daha büyük bir sorunun beklediğini ifade eden Başkan Bahar, “Geçmişte olduğu gibi iş yeri kapanan ya da maddi sorunlar nedeniyle iş akdi fesih edilen kişiler, sosyal haklarını nereden ve nasıl alacaklar? Personelinin maaşını ödeyemeyen bir firma, kıdem tazminatı gibi yüklü bir ödemeyi nasıl gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.FON KURULMUŞ OLSAYDI KAYIPLAR TELAFİ EDİLEBİLİRDİBu gibi durumların çalışma barışını bozduğunu, hak kayıplarına neden olduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, Kıdem Tazminatı Fonunun faydalarının, bu günlerde daha iyi anlaşılabileceğini belirterek, “Çalışanlar ve işçi sendikaları tarafından pek kabul görmeyen kıdem tazminatı fonunun sağlayacağı faydanın daha iyi anlaşılacağını umduğumuz bir dönemdeyiz. Eğer fon kurulmuş ve çalışanlar sisteme dahil edilmiş olsaydı, bu gün hiçbir çalışan iş yeri kapandığı ya da iş akdi fesih edildiğinde sosyal haklarını alıp alamayacağı endişesi taşımazdı. Kişinin hakkı olan kıdem tazminatı Devlet tarafından çalışana ödenir, onca yılın emeği heba olmadığı gibi bu sayede pandeminin neden olduğu ekonomik ve sosyal tahribat hafifletilebilirdi” ifadelerini kullandı.EKONOMİYE ARTI DEĞERFonda biriken paranın finansman kredisi olarak yatırıma dönüşmesiyle ekonomiye başka bir önemli katkı daha sağlanacağına dikkat çeken Bahar, “Kıdem Tazminatı Fonunda birikecek paranın üretime, sanayiye, finansman kredi desteği olabileceği, böylelikle daha çok üretim ve daha büyük istihdam hedefine de ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca fon sayesinde kayıt dışı istihdamın kayıt içine yüzde 30 oranında dahil edilebileceğini ön görüyoruz” diye konuştu.30 GÜNÜN TAMAMI FONA AKTARILSINGeçmiş kıdem tazminatı borçlarının yüzde 50’sinin 5 yıla yayılarak Kıdem Tazminatı Fonuna ödenebileceğini aktaran Bahar, “Böylelikle fondaki paranın işletilmesi ile işverene yüzde 50 indirim olarak yansıması sağlanacaktır. Sistemin ön gördüğümüz en işlevsel haliyle uygulanabilmesi için 30 günlük sürenin tamamının fona aktarılmasının en doğru yol olacağını düşünüyoruz” dedi.

Devamı
08-06-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, koronovirüs salgının yayılmasını engellemek ve bölge çalışanlarını hastalıktan korumak için bedelsiz olarak dağıttığı 150 bin cerrahi maskeye ek olarak 12 bin 500 adet yüz koruyucu siperlik ile 25 bin adet 3 katlı, kumaş, yıkanabilir maske temin ederek Bölge firmalarına dağıtıma başladı. Üretimi, Antalya OSB katılımcısı Ral Tekstil, En-El-Sa Endüstriyel ve Anadolu Reklam firmaları tarafından yapılan siperlik ve maskeler yine bedelsiz olarak çalışanların kullanımına sunuldu.FİRMALARA DESTEKAntalya Organize Sanayi Bölgesinde pozitif vakaya rastlanmaması için başta Bölge Yönetim Kurulu olmak üzere tüm sanayicilerin büyük bir gayret gösterdiğini belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Mart ayından bu yana hem koronavirüsle hem de koronavirüsün yol açtığı ekonomik sorunlarla mücadele ediyoruz. Aldığımız önlemler ve hassasiyetimiz, koronavirüsün Antalya OSB’ye ulaşmasını engelledi. Şu ana kadar resmi olarak açıklanmış pozitif bir vakamız yok. Olmaması için de büyük gayret gösteriyoruz. Çalışanlarımızdan da özellikle kendilerini ve sevdiklerini düşünerek hareket etmelerini, önlemlere harfiyen uymalarını bir kez daha rica ediyoruz. Çalışanlarımıza dezenfektan, maske, siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlanmadığı takdirde istenen sonuçların elde edilemeyeceğinden hareketle, sanayicimize tedarik konusunda da gerekli desteği vermeye devam ediyoruz” dedi.25 BİN KUMAŞ MASKEAntalya OSB’nin çevre hassasiyetini her şeyin üstünde tuttuğunu hatırlatan Başkan Bahar, hem daha az atık oluşturmak hem de kaynakları verimli kullanmak adına kumaş maske tercih ettiklerini belirti. Yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı Antalya OSB’de her gün 15 bin adet tek kullanımlık maske ihtiyacı ve aynı miktarda maske atığı oluşacağına dikkat çeken Bahar, “Tek kullanımlık maskeleri azaltmak istiyoruz. Çünkü bu hem sanayicimizin girdi maliyetini artırıyor hem de gereksiz bir israf ve atık oluşturuyor. İlk etapta dağıttığımız 150 bin adet cerrahi maskeye ek olarak 25 bin adet 3 katmanlı, yıkanabilir kumaş maske ve yüz koruyucu siperlik tedarik ederek sanayicimize bedelsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Çalışanlarımızın ve sanayicilerimizin dikkat ve hassasiyeti, koronavirüsün Antalya OSB’ye uğramasını engellemeye devam edecektir ” ifadelerini kullandı.

Devamı
06-06-2020 Bölge

Antalya OSB yönetiminin 2023 eğitim vizyonu hedefleri arasındaki, Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Antalya OSB tüzel kişiliğine devri talebi bu yılın şubat ayında gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, okulun 2019-2020 eğitim öğretim dönemi sonunda Antalya OSB Tüzel Kişiliğine devredilmesini kararlaştırdı. Mevcut okul da, öğrenci, öğretmen ve tüm eğitim parkıyla Kepez ilçesindeki yeni okula taşınacaktı.Dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgının Türkiye'de görülmesi ve mart ayından itibaren eğitime verilen ara ve kısıtlamalar yüzünden OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kepez İlçesi'ne taşınamadı. Bu yüzden Özel Antalya OSB Mesleki ve Teknik Koleji'nin 2020-2021 öğretim yılına hazırlanması için okuldaki tadilat, öğretmen seçimleri, öğrenci kayıtları da yapılamadı. Okulun yeniden restorasyonu için Antalya OSB yönetimi 10 milyon liralık bütçe planlamıştı, o da gerçekleşmedi.BİR YILLIK GECİKME OLACAKAntalya OSB Başkanı Ali Bahar, mevcut okulun Kepez'e taşınmasının pandemi nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. Özel koleji dört dörtlük yapmak istediklerini, binanın içindeki eğitim sınıfları, ekipmanları, spor salonları ve sahalarıyla örnek bir okul olacağına vurgu yapan Başkan Bahar, "Bu okulda öğrenim gören öğrenciyi yabancı dil bilmeden mezun etmeyeceğiz. Amacımız buradan çıkan öğrenci tam donanımlı olsun. Taşınma ve gecikme oldu diyerek acele etmiyoruz. Önemli olan doğruyu yapmak" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşınma ile ilgili bir süre vermediğini, pandemi sonrası normalleşme sürecinin sürdüğünü belirten Başkan Bahar, "Bakanlığın bu süreyi vermemesi de anlıyoruz. Taşınsa bile Ağustos'a kadar yetişmez. Gece ve gündüz nasıl farklı ise bizim projeden sonra okul o derece farklı olacak. Okulun keşif bedeli olan 10 milyon liralık yatırımda bir artış olacağını sanmıyorum. Ama en iyi şekilde yapacağız. Bu yıl okulu açamayacağız. Bir yıllık rötarımız olacak, 2021-2022 eğitim- öğretim yılında eğitime başlayacak" dedi.NASIL BİR OKUL?1200 kapasiteli okula ilk yıl 300 öğrenci alımı yapılacak. Mevcut derslik ve atölyelerde köklü bir renovasyon işleminin başlatılacağı okulda, tüm atölyeler son teknoloji cihazlar ile donatılarak, öğrencilere günün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim verilecek. 320 kişilik yeni bir yemekhanenin inşa edileceği okula, uluslararası standartlara sahip kapalı spor salonu ile birlikte bir de halı saha yapılacak. Özel okul statüsünde eğitim verilecek okula ilk yıl 320 öğrenci kabul edilecek ve tüm öğrenciler ücretsiz eğitim görecek. Yemek, servis ve atölye kıyafetlerinin de ücretsiz sağlanacağı okulun dördüncü yılında toplam kapasitenin 1280 öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Anadolu meslek ve teknik programların uygulanacağı okulda, meslek programı kapsamında 3 alan ve 6 dalda, teknik program kapsamında ise 2 alan ve 2 dalda eğitim verilecek. Okul hakkında detaylı bilgi ve ön kayıt işlemi www.antalyaosbteknikkoleji.org adresi üzerinden yapılabilecek.Kaynak: DHA

Devamı
27-05-2020 Bölge

Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından Hazine eski müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın davetlisi olarak Bölge sanayicileri ve Antalya iş dünyasının temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı’nın son gününde gerçekleşen söyleşi toplantısına Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, ATSO Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Akın Akıncı, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İlhami Kaplan, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı M. Aykut Ege, Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Ferhat Yıldız, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Açar, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Dr. Figen Sayın, Alanya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Akın Tabaklar, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeleri Erdim Noyan ve Salih Esen ile birlikte 200’e yakın bölge sanayicisi katıldı.GELDİ-GEÇTİ DİYEMEYECEĞİMİZ BİR SÜREÇToplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Bahar, koronavirüs pandemisinin sektöre yansımaları ile pandemiyle mücadele kapsamında Antalya OSB’de sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Antalya’nın pandemi sürecini çok iyi yönettiğini belirten Bahar, “Bu dönem, ‘geldi geçti’ diyebileceğimiz bir süreç değildir. Üretimde, sanayide ve enerji alanında ciddi sıkıntılar söz konusudur. Şu an öncelikli ihtiyaç, tüm sektörlerde hasar tespitinin yapılmasıdır. Krediye ulaşmada 3 kamu bankası aracılığıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı limitler tahsis edildi. Ancak bu konuda sektörel adımlar da atılmalı. Avrupa Birliği 2022’ye kadar 240 milyar Euro düşük maliyetli kredi açıkladı. Bu karar, hasarın 3 yıl içinde her ihtiyaç anında devreye girecek çözümler gerektirdiğini gözler önüne seriyor” dedi. ‘Yapısal reformlar için son virajdayız’ uyarısı yapan Başkan Bahar, “İmalat sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 50 oranında düşürecek yüksek teknolojiye, katma değerli ihracata ve yüksek verimli tarım faaliyetlerine yönelmeliyiz” diyerek verimliliği artırıcı projelere direkt devlet desteği uygulanmasını önderdi.YAPISAL REFORMLARPandeminin ekonomik göstergelere yansımalarıyla ilgili bir sunum yapan Eğilmez, Antalyalı iş insanlarının sorularını da yanıtladı. Pandemide ikinci dalganın yaşanmaması halinde ekonomide çok hızlı bir toparlanma olacağını ve Türkiye’nin bu krizden çabuk çıkacağını belirten Eğilmez; “Bu tarihteki ilk küresel krizdir. Geçmişteki krizler kapitalizmi etkiliyordu. O dönemlerde kapitalizm henüz tüm dünyayı ele geçirmediği için küresel bir kriz söz konusu olmuyordu ama artık öyle değil. 2008 yılındaki krizde Çin ekonomisi çökecek noktaya gelmedi, sistemi ayakta tuttu ama şu an böyle bir durum yok. Pandemi, 2020 yılında dünya ekonomisinde ciddi sorunlar yaratacak. Talepte çok ciddi bir geri çekilme söz konusu. En çok etkilenecek olanlar ise Avrupa ülkeleri ile Amerika.  Ancak yasaklar ve kısıtlamalar kalktığında herkes normal hayatına, dolayısıyla da alışverişe geri dönecektir. Çünkü insanlar çok sıkıldı. Normalleşme sürecinde, Türkiye’nin geçmiş tecrübeleri nedeniyle hızlı bir toparlanma yaşayacağını ve kriz ortamından ‘V’ şeklinde bir çıkış yapacağını ön görüyorum. Bu hızlı toparlanma yapısal reformlar ile desteklenir, eğitimden adalete kadar birçok konuda yapısal reformlar hızla hayata geçirilir ise süreçten güçlenerek çıkılabilir” şeklinde konuştu

Devamı