* Serbest piyasa verileridir

Bölge

28-10-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı konuk etti. Başkan Ali Bahar nezdinde Antalya OSB yönetimi ile sanayicilerine nezaket ziyaretinde bulunan Özkan’a Rektör Yardımcısı Gülbin Arıcı da eşlik etti. Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay’ın da yer aldığı toplantıda üniversite-sanayi entegrasyonu, ortaklaşa yapılacak yeni projeler ve akademisyenlerle sanayicilerin aynı çatı altında buluşturacak bir ekosistemin tesisiyle ilgili konular görüşüldü.ORTAKLIK KÜLTÜRÜAntalya OSB’nin çevre ve doğa hassasiyetini hatırlatarak Akdeniz Üniversitesi ile enerji alanında çevreci ve katma değeri yüksek bir projenin ilk adımlarını attıklarını belirten Başkan Ali Bahar, Rektör Özkan’ın göreve gelmesiyle üniversite-sanayi iş birliğinde gözle görülür bir ivmelenme yaşandığına dikkat çekti. Üniversite ile sanayinin birbirine atacağı her adımın Antalya’ya ve ülkeye yarar sağlayacağını belirten Bahar, “Bu ayrıca toplumsal refaha pozitif bir dokunuş olacaktır. Üniversitedeki akademik bilginin sanayiye aktarılması, burada ürüne dönüşmesi ve dünyaya ihraç edilir hale gelebilmesi için birbirimize koşaradım gitmemiz elzemdir. Sayın Özkan’ın heyecanı ve girişimci ruhu, iş birliğimizin her alanda artmasına ve hızlanmasına vesile olacak cinstedir. Antalya OSB olarak her alanda, tüm imkânlarımız ile üniversitemiz nezdinde kentimizin ve milletimizin hizmetindeyiz” dedi.KALKINMA VE GELİŞMENİN TEMELİÜlkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde sanayinin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bilimsel ve teknolojik potansiyelimizi harekete geçirmede ve üretime dönüştürmede sanayinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu üretimi gerçekleştirebilmesi için de bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ile mümkündür” şeklinde konuştu. Üniversite sanayi iş birliği için her iki kurumun da istekli olmasının büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Özkan, “Bu iş birliği çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi olarak sanayimizin öncelikli ihtiyacına yönelik alanlarda yaptığımız araştırmalarla bilgi üretecek ve bu üretilen bilgiyi çıktıya dönüştüreceğiz. Ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerimiz ile sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmiş olacağız. Üniversitemiz ve Antalya OSB arasındaki kuracağımız güçlü işbirliğinin hem üniversitemizin, hem sanayinin, hem de ülkemizin gelişmesine ve güçlenmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Devamı
26-10-2020 Bölge

Döviz kurundaki artışın, ithal edilmek zorunda olunan hammadde ve ara ürünler nedeniyle ithalat girdilerini, dolayısıyla da üretim maliyetlerini her geçen gün artırdığını belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, artan maliyetler nedeniyle de yerli firmaların uluslararası arenadaki rekabet gücünün her geçen gün azaldığını söyledi. Ancak asıl tehlikenin bilançolar olduğunu, kurdaki fahiş artışın bilançoları istikrarsızlaştırdığına vurgu yapan Başkan Ali Bahar, firmalara rahat bir nefes aldıracak önlemlerin alınmaması halinde üreticilerin, Kasım ayı itibariyle çok daha zor bir döneme girilebileceğini ifade etti.FİNANSAL ÖNLEMKurdaki yükselişin frenlenmesi ve TL’ye olan güvenin tazelenmesi için uzun zamandır dile getirilen siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki yapısal reformların hayata geçirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilip yüksek katma değerli ihracatın ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Bahar, siyasi ve diplomatik sakinliğin, kurdaki artışı dizginleyebileceğine de dikkat çekti. Bu süreçte alınabilecek en önemli finansal önlemin ise Kredi Garanti Fonu (KGF) Destekli kredilerde yapılacak düzenleme olduğunu söyleyen Başkan Bahar, “Hem daha önce kullanılmış hem de yeni verilecek olan KGF destekli kredilerin, aynı faiz oranı ve çok daha uzun vadeye yayılması ile kur artışından kaynaklı yükün bir nebze hafifletilmesi mümkün gözükmektedir. Bu tür bir düzenlemenin, pandeminin neden olduğu zararların bertarafında, firmalara zaman kazandıracağını ön görüyoruz” dedi.RÜZGARSIZ LİMANDüzenlemenin yapılması halinde sanayicinin yüksek faiz ve kurdan etkilenmeden üretimine daha makul koşullar altında devam edebileceğini belirten Bahar, “Mevcut şartlarda iyi durumda dediğimiz tarım gibi sektörlerde dahi karlılığın, yükselen dolar karşısında erimeye başladığını görüyoruz. Kurdaki bu artış, bilançolarda da istikrarsızlığa neden olmaktadır. Bilançoların düşük faizli, uzun vadeye yayılmış KGF kredileri ile desteklenmesi çok önemlidir. Böylece üretici borcunu çevirirken yüksek faiz ve kur artışından etkilenmeden, daha rüzgarsız bir limanda üretimini yapabilecektir” ifadelerini kullandı.

Devamı
22-10-2020 Bölge

Teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilen 52 dönümlük alanın bir kısmını, Ar-Ge çalışmaları yürütecek firmalara kendi tesislerini kurmaları için ayırarak, girişimcilik ekosisteminde hızlı bir büyüme gerçekleştirmeyi hedefleyen Antalya OSB Teknopark, ilk firma kabulünü sağlık sektörünün Antalya’daki öncü markalarından Antalya Yaşam Hastaneleri Grubu ile yaptı. Antalya OSB sınırları içerisindeki bir dönümlük alana kuracakları tesiste,  ileri teknoloji tıbbi cihaz ve yazılımlarının Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirecek olan Antalya Yaşam Hastaneleri Grubu, söz konusu girişimleriyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden faydalanarak, sağlık sektörüne yerli ve milli teknolojiler kazandırmak için önemli bir yatırım yapacak.TEKNOLOJİ MERKEZİ ANTALYASöz konusu yatırımın ilk ayağı olan firma kabul imza töreni, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşti. Törene Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay, Antalya Yaşam Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan ve Başkan Vekili Dr. Tülin Özkan katıldı. Antalya OSB Teknopark’ın bilim ve teknoloji alanında yapacağı atılımlar ile Antalya’nın tarım ve turizmden sonra bilim ile de anılacağına dikkat çeken Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Teknopark’ın ilk girişimci firması olan Antalya Yaşam Hastaneleri Grubu’nun yapacağı Ar-Ge çalışmalarına her türlü desteği verip, tıbbi cihaz üretimi ve ihracatında önemli bir teknoloji odağı olmayı hedeflediklerini söyledi. Teknopark hizmet binasının inşaatının devam ettiğini, tamamlanmasına paralel olarak, kendi Ar-Ge binalarını yapmak isteyen girişimcilere kapılarının açık olduğunu, bu konuda Antalya OSB Teknopark’ın bir çekim merkezi olmaya başladığını, taleplerin artarak devam ettiğini, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.AMAÇ DÜNYAYA İHRACATAntalya Yaşam Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan ve Başkan Vekili Dr. Tülin Özkan: “Ülkemiz tıp alanında gurur duyduğumuz ve çok iyi bir seviyede olmasına rağmen yüksek teknolojili tıbbi cihaz üretiminde maalesef olmamız gereken yerde değiliz. Sağlık tesislerinde kullanılan yüksek teknolojili tıbbi cihazların yüzde 95’i ithal edilmek zorunda. Hastane işletmeciliğimizin 25’inci yılında endoskopik görüntüleme sistemleri üretimi ve geliştireceğimiz yazılımlar ile başlayacağımız yolculuktaki amacımız; ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamanın yanında yüksek kalite ve rekabetçi fiyatla dünya pazarına ihracat yapmaktır. Ülkemize karşı görevlerimizi yerine getirebilmek için hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz Antalya OSB Teknopark’ı hayata geçiren Başkan Ali Bahar’a, Teknopark Yönetim Kurulu Üyelerine, OSB ve Teknopark Genel Müdürlerine teşekkür ederiz.”

Devamı
19-10-2020 Bölge

Pandemi nedeniyle açılışı 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ertelenen Özel Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin modernizasyon, tadilat ve yeni bina yapım işleri ihalesi, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Bölge Yönetim Kurulu, tek bir ihale ile planlanan tüm inşaat faaliyetlerini hayata geçirebilecekken, projeyi dörde bölüp dört farklı ihale gerçekleştirdi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar önderliğinde gerçekleştirilen ihaleleri, dört farklı Antalya firması kazandı. İhale sonuçlarından son derece memnun olduklarını belirten Başkan Bahar, “İşi dörde bölüp dört farklı ihale yapmamızın tek nedeni, pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektöre, üreticiye ve esnafa kaynak aktarabilmek, bu zor dönemde elimizden geldiğince destek olmaktı. Şükürler olsun ki dört ihaleyi de dört farklı Antalya firması kazandı” dedi.29 FİRMA DAVET EDİLDİ29 firmanın davet edildiği son 3 ihale için yeterlilik sağlayan 12 firma dosya aldı, 8 istekli firma ise teklif sunarak ihaleye dahil oldu. Katılımcı firmaların tekliflerinin içinde bulunduğu kapalı zarflar, tüm firma yetkililerinin huzurunda Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından açıldı. Verilen teklifler açık eksiltme usulü ile en düşük teklif verilene kadar devam etti. Onlarca kez yapılan eksiltmelerin ardından Antalya OSB Teknik Koleji’nin yemekhane ve görsel sanatlar binası tadilatı-bahçe peyzajı- ilave tesis ve altyapı işlerini Tülüoğlu Mühendislik firması, atölye binaları tadilatı ve ilave tesislerinin yapılması işini Simya Mimarlık firması, merkezi derslikler binası tadilatı ve ilave tesislerinin yapılması işini de Yöntem Yapı firması aldı.İLK İHALE ŞUBAT’TA YAPILDITeknik kolej ile ilgili ilk ihale ise Şubat ayında yapılmış ve kampus içerisine projelendirilen 450 seyirci kapasiteli, uluslararası standartlara sahip kapalı spor salonu ile bir adet açık halı saha yapım işini, en düşük teklifi veren ve yine bir Antalya firması olan Gara İnşaat almıştı. Son yapılan üç ihale ile birlikte Antalya OSB Teknik Koleji’nin modernizasyon, tadilat ve yeni bina yapım işleri dört farklı ihale ile dört farklı firmaya verilmiş oldu. Proje kapsamında idari ofis, yemekhane, sınıf ve atölyelerin bulunduğu 5 bina, büyük bir tadilattan geçirilip öğrencilere daha konforlu ve kullanışlı yaşam ve eğitim alanları sunacak hale dönüştürülecek. Mesleki eğitim atölyeleri ise tadilatların bitmesinin ardından bölge firmalarında kullanılan makine ve teçhizatın son teknoloji benzerleri ile donatılıp, öğrencilere günün ve geleceğin iş gücü ihtiyaçlarına göre eğitim verilecek.BAŞKAN İNCELEMEDE BULUNDUÖğrencilerin eğitim süreleri boyunca spor ile iç içe olmaları için yapılan kapalı spor sahası ile halı saha ise yüzde 90 oranında tamamlandı. Spor kompleksinin şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Bahar, spor tesislerinin en az atölyeler kadar önemli olduğunu, öğrencilere disiplini spor ile aşılayacaklarını söyledi. Çocuklara sanat ve sporla iç içe bir ortam sunacaklarını aktaran Bahar, “Sanatla bağı olmayan, sanata yüz çeviren biri, zanaatkar olamaz. Bu yüzden okulumuzda sanat atölyeleri de olacak. Hayal edebilecek ki yeni bir şeyler üretebilsin ya da sorunlara çözüm sunabilsin. Sanatsız bilim, sporsuz sağlık düşünemiyorum. O yüzden öğrencilerimizi hem mesleki eğitimle hem sanatla hem de sporla geleceğe hazırlayacağız” dedi. ÖN KAYITLAR ŞUBAT’TA BAŞLAYACAKOkulun yeni yerine taşınma işlemlerinin pandemi nedeniyle aksadığını belirten Başkan Bahar, bu nedenle okulu planlanandan daha geç bir tarihte devir aldıklarını, dolayısıyla da tadilat ve yeni bina yapım işlemlerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılına yetiştirilemediğini aktardı. Modernizasyon ve tadilat işlemlerinin 2021 yılı mart ayına kadar tamamlanacağını söyleyen Başkan Bahar, 2021 yılı Şubat ayı itibariyle de ön kayıtların başlayacağını ifade etti. 

Devamı
09-10-2020 Bölge

Antalya’nın önde gelen kurum ve kuruluşları, yapay zekanın iş dünyasının her kademesine nüfus etmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek için güç birliği yaptı. Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve Genç Organize Sanayi Derneği’nin (GOSD) katılımıyla oluşturulan KOBİ’lerde Yapay Zeka İnisiyatifi, ilk toplantısını Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında, Dr. Ali Cem Başarır moderatörlüğünde gerçekleştirdi. ‘Herkes İçin Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Yapay Zeka’ mottosu ile kurulan platformun ilk toplantısında, inisiyatifin hareket tarzı ve stratejileri belirlenirken, somut projelerin de ivedilikle sahaya entegre edilmesi kararlaştırıldı.DÖNÜŞÜM BAŞLIYORÖzellikle KOBİ’leri, mevcut alışkanlıklarından koparmak, gelişen teknolojiye adapte olmalarını sağlamak, günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veremez haldeki iş akış süreçlerini çağa uygun şekle dönüştürmek için çalışmalar yapacak olan platform, söz konusu dönüşümün nasıl olacağının belirlenmesi ve uygulanması için çalışmalar yürütecek. İlk toplantının ev sahipliğini yapan Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ANTGİAD’ın başlattığı bu farkındalık hareketini Batı Akdeniz’e yaymak, yapay zeka ile ilgili hazır enstrümanları geliştirmek, yaygınlaştırmak ve erişebilir kılmak için, Antalya iş dünyası ile kentin önemli kurum ve kuruluşlarının, aynı çatı altında ortaklaşma ve kümelenme kararı aldıklarını ifade etti. Platformun paylaşım kültürü ve paylaşım ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına vurgu yapan Başkan Bahar, “Aslında hepimiz yapay zeka ile tanıştık ve yoğun bir etkileşim halindeyiz. Sadece bunun çok fazla farkında değiliz. Nasıl kullanacağımızı, nasıl adapte olacağımızı, kendimize ve işimize nasıl fayda sağlayacak hale dönüştüreceğimizi henüz tam olarak bilemiyoruz. Özellikle KOBİ ölçekli firmalarımızın, böylesine derin bir konuda el yordamı ile yönlerini tayin etmesi beklenen faydayı sağlamayacaktır. Başta Antalya iş dünyası olmak üzere kentin ve konunun tüm güçlü paydaşlarını bir çatı altında birleştirip uygulanabilir, katma değer üretimini artıracak projeler üretip hem toplam faydayı hem de farkındalığı artırmak istiyoruz” dedi.ORTAK AKILProje ile Antalya’nın sürdürülebilir kalkınma alanında daha iyi bir noktaya geleceğine dikkat çeken ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Öncelikle Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’a projemize destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Kobiler yapay zeka farkındalığı ile birlikte rekabet ortamında daha iyi bir konuma gelebileceklerdir. Avrupa Birliği Brüksel zirvesi tarafından son açıklanan raporda da yapay zeka ve dijital dönüşüm üzerine özellikle durulduğunu görüyoruz. Yapay zeka ile dijital dönüşümün ekonomimize güç katmasını istiyoruz. Ortak akılla gerçekleştirecek olduğumuz bu proje ile Antalya’mız sürdürülebilir kalkınma anlamında daha iyi bir noktaya gelecektir. Bilim ve aklın ışığında, bu inisiyatifin değerli üyemiz Prof. Dr. Şadi Evren Şeker ve Dr. Ali Cem Başarır’ın destekleriyle projenin Antalya ekonomisine katkı sağlayacak bir noktaya geleceği inancını taşıyorum. Antalya Bilim Üniversitesi işbirliği ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın da destekleri ile güzel sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.BÖLGE EKONOMİSİNE KATKIAntalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, bölgede dijital dönüşümün önemli bir aracı olan yapay zeka ile ilgili bu inisiyatife bölgedeki diğer üniversitelerin de dahil edilmesi gerektiğini; bu tür programların geliştirilerek kamu, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki bağı güçlendirecek örnek programlarla devam etmesi gerektiğini söyledi. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de Kalkınma Ajanslarının 2020 yılı temalarından olan yönetim danışmanlığı ve verimlilik konusunda, KOBİ’lerin faydalanması gereken bir konu olan yapay zeka uygulamalarının bu konuda çalışmalara başlanılan ilk sektör olan uçucu yağ üretim sektöründe firmalara önemli katkısının olacağını düşündüğünü belirtti. BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan ise “Kobilerde Yapay Zeka İnisiyatifi olarak öncelikli görevimiz KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve yapay zekanın KOBİ’lerde hayata geçirilmesinin pratikte kolay uygulanabilirliğini, yalın örneklerle ortaya koyarak şirketlerin kapasite ve verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır.  Antalya, Isparta ve Burdur illerimizdeki tüm üniversiteler ve iş dünyası birlikte ülke ve bölge ekonomisine katkı ve katma değer katmalıyız. Bu amaçla bir araya gelen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Devamı
07-10-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamalar ile ülke sanayicisini hedef alan, sanayicileri kamuoyu nezdinde değersizleştirmeye çalışan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı (TDUB) Encan Aydoğdu’yu kınadı. Başkan Aydoğdu’nun açıklamalarının ülke ekonomisi adına büyük bir talihsizlik olduğunu belirten Başkan Ali Bahar, “Sayın Başkanın değersizleştirdiği şey, fabrikadır. Biz o değersizleştirdikleri fabrikalar ile ülkenin istihdam yükünü taşıyoruz. Biz o değersizleştirdikleri fabrikalar ile Türkiye’nin üretim yükünü taşıyoruz. Ben, yaptığı açıklamalar nedeniyle TDUB Başkanını kınıyor, kendisini aklıselime ve gerçekleri olduğu gibi görmeye ve göstermeye davet ediyorum” dedi.GERÇEĞİ YANSITMIYORAydoğdu’nun ‘Arsa değerlerini biz tespit etmiyoruz, Değerleme uzmanı arkadaşlar gidiyor, oradaki arsanın satış değerleri var. Bu değerleri alıyor ve bu değerlere bağlı kalıyor. Tabii ki kendi görüşlerini uyguluyorlar ancak değerin çok da dışına çıkmıyorlar’ şeklindeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Ali Bahar, “Buradaki tartışma, sistemin Sayın Aydoğdu’nun ifade ettiği şekilde revize edilmesini istediğimiz için çıkmıştır. Ekspertizler Sayın Aydoğdu’nun anlattığı şekilde değerleme yapsa ortada hiçbir sorun kalmayacaktır. Sayın Başkan ya sahadaki uygulamadan bir haber ya da büyük bir yanılgı içindedir. Sanayiciler olarak bizler arsalarımızın tam da Sayın Aydoğdu’nun ifade ettiği gibi yani, ilgili organize sanayi bölgesinin müteşebbis heyetince belirlenip onaylanmış resmi metrekare fiyatı üzerinden değerlenmesini istiyoruz. Ancak böyle bir uygulama söz konusu değildir. Bugün Antalya OSB’nin yetkili kurullarınca belirlenip onaylanmış resmi arsa metrekare birim fiyatı 786 TL’dir. Ekspertizler değerleme yaparken bu rakamı 500 TL’ye kadar, hatta 380 TL’ye kadar düşürmektedir. Elimizde bunu kanıtlayan örnek ekspertiz raporları mevcuttur” şeklinde konuştu.İSTİHDAMA ENGELAydoğdu’nun ‘Yasal alan, izinleri alınan alan iken mevcut alan ise izinleri alınmadığı halde ek yapılan imalatlar ya da binalar demek. Değerleme uzmanları yasal izinleri alınmış alanları değerliyor. O zaman o alanlarında evraklarını alın onu da işletin ona da rakam çıksın’ sözleri ile sanayicileri kaçak yapı kullanmakla suçladığını belirten Başkan Bahar, “Sayın Başkan, ağzından çıkanın ne yazık ki farkında değildir. Aydoğdu, kendilerinden yasal olmayan bir işlem talep edildiğini belirterek, sanayicileri finansal açıdan değersizleştirmeyi bir üst kademeye taşımış, Türkiye’nin üretim ve istihdam yükünü sırtlayan kuruluşlarını kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma, değersizleştirme gayretine soyunmuştur. Hiçbir sanayicimiz böylesi yanlış bir talepte bulunmamıştır, bulunmayacaktır. Daha güçlü bir Türkiye’nin üretim alanında yazılacak yeni başarı hikayeleri ile mümkün olacağı pandemi döneminde bir kez daha çok net görülmüştür. Bu zihniyet, daha güçlü bir Türkiye yaratma idealinde olan herkesin ayağına prangadır. Bu gün en büyük sorunlarımızdan biri işsizliktir. Özkaynaklarımız ekspertizler tarafından değersizleştirildiğinden, yeni yatırım dolayısıyla da yeni istihdam alanları için gerekli kaynağa ulaşamamaktayız. Sayın Aydoğdu, ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh yarınlara ulaştırma gayretimizi ve düzeltilmesini istediğimiz bu gibi yanlışları dile getirdiğimiz için bizlere dava açacağını da ifade etmiştir. Ülkemizin öz kaynaklarını değersizleştirin, yeni yatırım ve istihdam alanlarının açılmasına engel teşkil edin, üreticinin finansmana ulaşmasına mani olarak üretimin düşmesine neden olun, bir de tüm bunlara rağmen üretmeye, ülkesine fayda sağlamaya çalışan sanayicileri dava edin. Bizler de sizleri, yeni istihdam alanlarının yaratılmasına mani olarak bugünü de işsiz geçiren, bu yüzden kendisini, ailesine ve çocuklarına mahcup hisseden vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Devamı
06-10-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Üç yüzün üstünde kuruluşumuza 155 eğitmen ve 67 eğitim danışmanlık firmasının katkısı ile eğitim hizmeti sağlamış olan Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz, pandemi sürecinin belirsizliği nedeniyle online platformda da hizmet sunmaya başlamış olup, eğitim alanındaki ihtiyacınıza bu dönemde de destek vermeye devam etmektedir.“OSB Soruyor Uzmanlar Yanıtlıyor” program formatında hazırlanmış olan yeni hizmet süreci; ihtiyacınıza göre daha net yanıtlar alabileceğiniz ve bilgiye daha çevik bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Alanında uzman konuşmacıların, düzenli periyotlarla konuk olarak ağırlanacağı, güncel konularda size enformasyon sağlayacak program; Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarının ve sanayicilerinin üretim sürecinde karşılaştıkları soru ve sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda hazırlanan 2020 Yılı 2. Dönem Online Eğitimleri kapsamında Ekim ayında hizmet sunumunu yapacağımız programların ilki; “Şirket Ortaklarının İşyerlerinde Sigortalılık Durumu” başlığı ile 7 Ekim 2020  Çarşamba günü saat 14.00 da gerçekleştirilecek olup https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler linkinden yeni dönem eğitim programlarımızın içerik bilgilerine ulaşılması,  online eğitim katılım başvurularının  gerçekleştirilmesi  ve bilgi alınması hususunda   Gereğiniz rica ederiz. 

Devamı
05-10-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’i misafir etti. Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir, Antalya OSB Başkanı Vekili Hasanali Gönen ile birlikte Bölge Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Antalya OSB’nin genel yapısı, sürdürülen projeler, sanayicilerin finansmana erişimi ve yaşadıkları sorunlar konuşuldu.KAMU BANKALARINA TEŞEKKÜRKamu bankalarının pandeminin ilk döneminde sağlık kuruluşları kadar büyük bir özveri ile çalıştıklarını ve özel sektöre büyük destek sağladıklarını belirten Başkan Bahar, başta Halkbank olmak üzere tüm kamu bankası çalışanlarına teşekkür etti. Kredi Garanti Fonu Destekli İşletme Kredilerinin doğru bir uygulama olduğunu ancak ödemesiz dönem ve vade süresinin mevcut şartlar nedeniyle revize edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahar, “Antalya pandemiden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Bu nedenle Antalya’ya terzi işi çözümler sunulmalıdır. KGF destekli işletme kredilerinin 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak şekilde revize edilmesi, özel sektöre ilk aşamada sağlanabilecek en önemli desteklerden biridir” dedi.EKSPERTİZ SORUNUEkspertiz raporlarının sanayicinin finansmana erişimine engel olduğunu da belirten Başkan Bahar, “Kişilerle, kurumlarla hiç bir problemimiz yok fakat sistem hatalı ve inove edilmeli. Nasıl bir taşınmaza ekspertiz yapıldığında, bayındırlık fiyatları esas alınıyor ise Bölgemizdeki bir fabrikaya da ekspertiz yapılırken Müteşebbis Heyetimizden geçmiş ve Sanayi Bakanlığı’mızın onayladığı arsa metrekare fiyatları baz alınmalıdır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablo öz kaynaklarımızı değersizleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Makinesi, arsası, binasıyla 60 milyon lira değerindeki bir fabrika için eğer sanayicinin kendisi SPK'ya bağlı bir eksper çağırırsa 40 milyon liraya değerlenirken, bir finans kurumu eksper çağırırsa aynı fabrika 25 milyon liraya değerleniyor. Özkaynaklarımızı değersizleştiren bu sistem aslında ülkemizi değersizleştirmektedir ve bir an önce inove edilmelidir” ifadelerini kullandı.ÖZVERİ DEVAM EDİYORZiyaretten ve kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, kamu bankalarının pandemi sürecinde üstlendiği kritik rolün sanayiciler tarafından görülüp takdir edilmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirtti. Pandeminin ilk döneminde gerçekten sağlık çalışanları kadar büyük bir özveri ile çalıştıklarını, halen de aynı özveri ile hareket edildiğini aktaran Özdil, Başkan Ali Bahar nezdinde tüm sanayicilere teşekkürlerini iletti. 

Devamı
28-09-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, üretimin kapasite ve kalitesini artıracak, stratejik önemi yüksek bir projeyi daha uygulamaya koydu. Bölgenin ikinci kısım alanında, direkler üzerinde tesis edilen enerji nakil hattına ait elektrik tellerinin, yer altına alınıp dağıtım merkezlerinin SCADA sistemine dahil edilmesi çalışmalarına başlandı. 1999 yılında tesis edilen elektrik şebekesinin SCADA sistemine bağlanması ile tüm şebeke uzaktan kontrol edilebilecek. Ayrıca fırtına, yağışlı ve şarjlı hava gibi olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan arızaların ve elektrik kesintilerinden kaynaklı üretim kayıplarının da asgari seviyelere düşürülmesi sağlanmış olacak.İLK ETAP 1600 METREToplam uzunluğu 7 bin 176 metre olan havai hatlı enerji nakil hattının yer altına alınması işlemi, üretimde kayıplara neden olmayacak şekilde, etap etap gerçekleştirilecek. Kazı ve kablolama işlemleri devam eden birinci etabın tamamlanması ile bin 600 metrelik bölüm, yer altına alınmış olacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Bölgenin birinci kısım alanındaki elektrik şebekesinin 2011 yılında yer altına alınıp SCADA sistemine bağlandığını, ikinci kısım alanındaki çalışmaların tamamlanması ile tüm elektrik şebekesinin yer altına alınacağını ve uzaktan izlenip müdahale edilebilir hale geleceğini belirtti.ENERJİ MALİYETİ AZALACAK2019 yılı içerisinde Antalya OSB firmalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini Bölgeye taşıyan elektrik ana dağıtım merkezinin de son teknoloji ürünü ekipmanlar ile modernize edildiğini hatırlatan Başkan Bahar, yer altına alma işlemi ile ikinci kısım alanı enerji nakil hattına ait tüm elektrik tellerinin de yenilenmiş olacağına dikkat çekti. Hattın 90’lı yıllardan bu yana hizmet verdiğini ve ekonomik kullanım ömrünün dolmak üzere olduğunu vurgulayan Bahar, “Olası arızaların asgari düzeye indirilmesi, işletme güvenliğinin sağlanması ve bölge firmalarına kaliteli-kesintisiz enerji arzının sürdürülebilirliği için yaptığımız çalışmalar ile elektrik şebekemiz, dışarıdan bir müdahale olmaması halinde en az 25 yıl sanayicimize hizmet verecek kapasiteye ulaşmıştır. Yapılan yenilemeler ile arıza ve arızadan kaynaklı kesinti olasılığı da minimuma indirgenmiştir. Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz elektrik enerjisini en düşük maliyetle sanayicilerimize sunmak için tedarikçi firmalardan teklifler alarak en uygun maliyetle, maksimum fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde, katılımcılarımızın enerji maliyetlerinin, TEDAŞ Ulusal Tarifesine göre yıllık ortalamada yüzde 24,78 oranında düşmesi sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Devamı
25-09-2020 Bölge

Antalya OSB'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçen yıl devraldığı OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kapalı ve açık spor salonları büyük ölçüde tamamlandı. Okul binalarının inşası için 3 Ekim'de ihaleye çıkılacak. Pandemi dolayısıyla yaşanan sorunlar nedeniyle kolej statüsünde planlanan lise, önümüzdeki eğitim- öğretim yılında hizmete girecek.BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ KAMPÜSÜAntalya OSB Başkanı Ali Bahar, meslek lisesinin de içinde olduğu OSB, Antalya Bilim Üniversitesi ve Teknopark projeleriyle planlanan bilim ve teknoloji kampüsü hakkında bilgi verdi. Buradaki hedeflerinin bir kampüs olduğunu belirten Bahar, “İhalesine çıktığımız teknoparkımız geliyor. Hemen yanımızda Antalya Bilim Üniversitesi var. 3 Ekim'de meslek lisesi ihalesini de yaparak burayı meslek lisesinden teknoparkına, üniversitesi ve sanayisine bir sanayi ve bilim- üniversite- meslek lisesi işbirliği kavramında bir kampüse çevirme hedefindeyiz" dedi.İHALESİ 3 EKİM'DEMEB'in liseyi devretmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Ali Bahar, “Öğrencilerimizi Türkiye'ye kazandıracağımız, istihdama dokunuşta bulunacağımız için çok mutluyuz. Meslek lisemizde açık saha tamamlandı, kapalı spor salonu da birkaç ay içinde bitecek. Meslek lisemizi aslında bu eylül ayında açacaktık fakat pandemi hem taşınmasını hem de öğrenci kabul ve eğitim sürecini problemli hale getirdi. Dolayısıyla bir sonraki eylül ayına hazırlanıyoruz. 3 Ekim'de ihalesini yapacağız" diye konuştu.MUTLU ÖĞRENCİLERÖncelikle liseye ait tüm binaların yenileneceğini anlatan Bahar, “Biz burada mutlu öğrenciler hayal ediyoruz. En az bir dil bilerek mezun etmek istiyoruz. İlk iki yıl öğrenim, ikinci iki yılda fabrikalar, teknopark ve üniversitemizin içinde bu öğrencilerimizi hem bilim hem de sanayiye kazandırma hedefindeyiz. Burada çocuklarımızın disiplinini beden eğitimiyle, öğrenimlerini de buraya getirdiğimiz tüm öğretmenleri de güncel eğitmek suretiyle ve bilimin şu an kullandığı en son teknolojilerin olduğu bir okul için çalışıyoruz" dedi.YEŞİL YOLSadece meslek lisesi, sadece teknopark, sadece üniversite işbirliğinden bahsetmediklerini dile getiren Bahar, “Kuracağımız yeşil yol ve alacağımız yeşil araçlarla meslek lisesinde okuyan bir öğrencimizin teknoparka, üniversitedeki kişinin teknoparka, teknoparktaki kişinin meslek lisesine gelmesini ve bu bilim faunasının tamamının sanayiyle işbirliği kurarak özlediğimiz üniversite-sanayi, meslek lisesi sanayi, bilim-sanayi işbirliklerinin tamamen bir kampüs havasında yaşanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.TEKNOPARK 1.5 YIL SONRATeknopark ihalesinin ardından 1- 1.5 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Ali Bahar, “Meslek lisesi gelecek yıl mayıs ayında tamamlanmış olacak. Zaten Bilim Üniversitemiz hızla koşturuyor. Sanayicimize hedeflediğimiz pası vermiş olacağız. Birçok bölüm olacak. Makine, yeni teknolojiler, elektrik elektronik bölümlerimiz var. Tasarım, endüstriyel tasarım sadece el işçiliği anlamında değil, düşünsel anlamda da birçok bölümümüz mevcut" dedi.ÜNİVERSİTEYLE ARADAKİ DUVAR YIKILACAKAntalya Bilim Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ile görüştüklerini, Teknopark yönetiminde de birlikte çalıştıklarını dile getiren Bahar, “İsmail hocamız çok değerli ve kendisinden inanılmaz faydalanıyoruz. Lisedeki bölümleri üniversite ile senkronize biçimde yapacağız. Şu anda üniversiteyle aramızda fiziken bir duvar var, fakat biz o duvarı teknoparkmızın temelini atarken yıkacağız. Temel atma törenimiz duvarı yıkma şeklinde gerçekleşecek. Ama sadece fiziki anlamda duvarları yıkmayacağız, beynimizdeki duvarları da yıkarak, üniversite, sanayi, meslek lisesi bilim sanayi işbirliğini Antalya'da ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu. DHA

Devamı
23-09-2020 Bölge

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'de OSB Kanunu'nun Cumhuriyet tarihinin en iyi kanunlarından biri olduğunu ve OSB'lerin özerk yapısıyla bürokrasinin azalmasını sağladığını söyledi. Ali Bahar, "Dolayısıyla bu da üretimi çok daha rahat ve çabuk yapabilme yeteneğini veriyor bize. Türkiye'de 342 OSB var, yaklaşık 32 bin fabrika ve 2,5 milyon istihdamdan bahsediyoruz. Antalya bunların içinde, 5 yıldızlı diyeceğimiz OSB'lerden biri. 15 binin üstünde istihdam, 327 sanayi tesisi, 15 milyar TL'lik satış hacmi ve 500-600 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip" dedi.ENERJİ KULLANIMI YÜZDE 15 ARTTIPandemi sürecinde Antalya OSB'de iş gücünün hiç durmadığını anlatan Bahar, "Başından itibaren devletimizin, valimizin büyük desteği ve bölge müdürlüğü arkadaşlarımızın büyük özverisi ve planlamasıyla pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz. Bundan sonrası nasıl gelişecek bilmiyoruz, ama olayın üzerindeyiz ve iyi geçmesi için her şeyi yapıyoruz. Antalya çok özel bir şehir, yaşadıklarımız turizm tarafını üzdü fakat diğer taraftan bir başka kaldıracımız devreye girdi, o da tarım. Tarımda rakamlar yükseldi. Geçen yıla göre yüzde 10-15 itibarıyla enerji kullanımında artış görüyoruz" diye konuştu.EKSPERTİZ PROBLEMİBu süreçte bazı sektörlerde sorunlar olduğundan bahseden Bahar, "Çok spesifik bir konu, ekspertiz konusunda çok büyük sıkıntı var. Bugün bize ekspertize gelen arkadaşlarla hiçbir sorunumuz yok. Kişilerle kurumlarla bir problemimiz yok fakat sistemle ilgili bir problemi devletimize pas atmak istiyoruz. Çünkü burada bize ekspertiz yapıldığında, örneğin bayındırlık fiyatları esas alınıyor, fakat arazi fiyatlarımız esas alındığında asla bizim müteşebbis heyetimizden geçmiş ve Sanayi Bakanlığı'mızın onayladığı metrekare arsa fiyatları baz alınmıyor" dedi.YÜZDE 40-50 ORANINDA DEĞER DÜŞÜYORBunun da yüzde 40-50 oranında düşürülerek baz alındığını vurgulayan Bahar, "Bu çok büyük bir hatadır. Biz, sanayide yatırım yapan üreticileriz. Eğer sizin arsanız değerli değilse eğer makinelerinizin, arsanızın ve binanızın değeri düşürülüyorsa o zaman sizin de değeriniz yok demektir. Oysa biz, bu yatırımları yaparak istihdamı büyüten Türkiye'deki en önemli unsurlardan biriyiz" diye konuştu.342 OSB'DE İMZA TOPLANIYOREkspertiz konusunu gündeme getirmek için Antalya OSB'deki 250 sanayiciden ve Türkiye'deki 342 OSB'den imza toplanmaya başladığını açıklayan Bahar, "Sanayicilerimizin tamamının imzasını toplayıp, devletimize pas vermeye çalışıyoruz ve başvuruda bulunacağız. Bizim daha değerli olmamız demek Türkiye'nin daha değerli olması, daha çok yatırım yapabilmemiz ve daha çok istihdam demektir. Bugün Google'dan baktığımızda bu ekspertiz sistemiyle Türkiye'nin değerini düşürdüğümüzün, kendi ayağımıza sıktığımızın farkında olmayı anlatmaya çalışıyoruz" dedi.60 MİLYONDAN 25 MİLYONA DÜŞÜYORMakinesi, arsası, binasıyla 60 milyon lira değerindeki bir fabrika için eğer sanayicinin kendisi SPK'ya bağlı bir eksper çağırırsa 40 milyon lira değer çıktığını anlatan Bahar, "Eğer bir finans kurumu eksper çağırırsa 25 milyon lira çıkıyor. Böyle bir şeye el insaf diyorum. Yani 60 milyon liralık bir şeyin 25 milyon liraya düşmesi ve değersizleşmesinin, Allah aşkına kime ne faydası var" diye konuştu.DESTEK BEKLENİYORGerçek değeri 60 milyon olan bir fabrika için yabancı bir yatırımcı gelse 'Bakın ekspertiz yapmışsınız 25 milyon lira' diyeceğine dikkat çeken Bahar, "Ülkemizin fabrikalarının değersiz olmasının kime faydası var, bunu merak ediyorum. Bugüne kadar pandemi süreci ve öncesinde olsun sanayiciye, üreticiye gerçekten çok önemli destekler vermiş devletimizin, bu ekspertiz konusuna da el atmasını bekliyoruz" dedi. Mehmet Çınar (DHA)

Devamı
21-09-2020 Bölge

Koronavirüs pandemisi, okul öncesi eğitim sektöründe telafisi güç sorunlara neden oldu. Yüzde 70’lere varan kayıplar yaşayan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü işletmecileri, salgının sektördeki yıkıcı etkisinin en az 2 yıl daha süreceğini ve hiçbir işletmenin bu kadar uzun süre dayanacak gücünün bulunmadığını ifade etti. Çoğunlukla Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışanların çocuklarına hizmet veren Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Gündüz Bakımevi de pandemiden önemli ölçüde etkilendi. Gündüz bakımevindeki öğrenci sayısının yüzde 75 oranında azaldığını aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Pandemi ile birlikte çok sayıda kreşin kapanma noktasına geldiğini, devren satılık kreş sayısında ciddi artışlar olduğunu üzülerek öğrendim. Okul öncesi eğitim kurumlarımızın pandemiye kurban gitmesine seyirci kalmamalıyız. Sektöre gereken desteğin sağlanması için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.2 YIL ÖDEMESİZ 5 YIL VADESektördeki KDV oranının yüzde 1 düşürülmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Bahar, “Okul öncesi eğitim kurumlarımızı pandemi sona erinceye kadar ayakta tutacak bir yol haritası oluşturulmalı ve her işletmeye kapasitesine göre destek sağlanmalıdır. Destek paketleri düşük faizli, en az 2 yıl ödemesiz ve 5 yıl vadeli olacak şekilde planlanmalıdır. Bu 2 senelik süre boyunca da vergi ve pirim ödemelerinden muaf tutulup 5 seneye varan ödeme seçenekleri ile yapılandırılmalıdır. Aksi takdirde sektörün pandemiyi kayıpsız atlatması pek mümkün gözükmemektedir” dedi.MALİYETLER ÇOK YÜKSEKKreş işletmeciliğinin oldukça yüksek maliyetli olduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, “Pandemi nedeniyle sınıfların kapasitesi yüzde 50 oranında azaltıldı. Bu kayba, pandemi nedeniyle çocuğunu kreşe göndermekten vazgeçen aileler de eklenince sektörün kaybı yüzde 70’lere ulaştı. Şu an sadece anne-babası çalışan çocuklar, birazda başka alternatif olmadığı için kreşe gönderiliyor. Bu kapasite, kreş gibi yüksek maliyetleri bulunan bir işletmenin ayakta kalmasını sağlayamaz. Kreşler geniş alanlara ve yüksek sayıda kaliteli personele ihtiyaç duyduğundan çok ciddi bir kira ve personel gideri ile karşı karşıyadır. Yüze 30’luk potansiyel, bu gideri sübvanse edemez. Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kıymetli öğretmenlerimiz de durumlarından pek memnun değildir. Onlara canımızın bir parçasını emanet ettiğimizi düşünürsek daha iyi şartlara sahip olmaları için çaba sarf etmeliyiz” şeklinde konuştu.ÇOCUKLARIN HATIRINAEkonomik kaygıların halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çeken Başkan Bahar, “Kapanma korkusu nedeniyle bünyesindeki pozitif vakaları gizlemeye kalkan, izolasyon ve karantina süreçlerini gerektiği şekilde uygulamayan bir işletme, hem ailelerin hem de çalışanlarının sağlığını tehlikeye atacaktır. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca kreşler kapanma noktasına gelir ise bu domino taşı etkisi yaratacak, özellikle çalışan anneler zor durumda kalacağı için, hemen her sektör bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir. İstihdamı, çalışan anne ve babaları ama özellikle de çocuklarımızı düşünmek zorunayız. Onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlamakla mükellefiz. Çalışmak zorunda olan anne-babanın yaşayacağı stres ve zorlukların, çocuklarımızda üzüntü ya da travmalara neden olmasını engellemeliyiz. Okul öncesi eğitim, çocukların gelecekteki başarılarında önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomik kaygılar nedeniyle onları kaliteli eğitimden mahrum bırakamayız. Pandemi ilk bakışta, okul öncesi eğitim sektöründe ekonomik krize neden oldu gibi algılansa da bu alanda yaşanacak her olumsuzluk hem iş hayatında hem sosyal hayatta, hem geleceğimiz açısından çok ciddi sorunlara gebedir. Sektörün ihtiyaç duyduğu destekler, çocuklarımızın hatırına ivedilikle sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Devamı