* Serbest piyasa verileridir

Bölge

20-01-2021 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i konuk etti. İkili, Antalya OSB Eğitim Komisyonu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleriyle birlikte, modernizasyon çalışmaları devam eden Antalya OSB Teknik Koleji ile kampüs içinde yer alan kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı sahada incelemelerde bulundu.MODERNİZASYON SÜRECİAntalya OSB tarafından yaptırılıp 2006 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen okul, Antalya OSB’nin talebi üzerine 2020 yılında özel okul statüsünde Antalya OSB tüzel kişiliğine devredildi. Devir sürecinin tamamlanmasının hemen ardından okulda kapsamlı bir modernizasyon ve tadilat çalışması başlatıldı. Tüm atölyeler, derslikler, yemekhane ve sosyal alanlar günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmeye başlandı. Ayrıca kampus içerisine bir adet kapalı spor salonu, uluslararası standartlara sahip tırmanma duvarı ve bir adet halı saha yapılarak öğrencilerin spor ile iç içe olması sağlayacak alanlar yaratıldı.ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJAtölye ve sınıflarda yaşanacak dönüşüm, öğrencilere sağlanacak imkanlar ile uygulanacak eğitim modeli hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’e bilgi veren Başkan Bahar, okulun Antalya OSB’ye devrine sağladığı katkı ve desteklerden dolayı da teşekkür etti. Okulun 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi itibariyle kapılarını açacağını belirten Başkan Bahar, “Teknik kolejimizde başta eğitim olmak üzere öğrencilerimize sunulacak yemek, servis gibi diğer tüm imkanlar ücretsiz olacaktır. Okulumuza ilk yıl 240, dört yıllık toplamda ise 960 öğrenci almayı planlıyoruz. Meslek liseleri, gençlerin iş hayatına daha erken ve kolay atılmasını sağlayan bir köprüdür. İş bulamamaktan yakınan mezunlar ile kalifiye insanı bulamamaktan muzdarip sanayi sektörü arasındaki çıkmazın çözüm noktası meslek liseleridir. Bu düşüncelerle Bölgemizi bir eğitim kampüsüne dönüşüp firmalarımızın kalifiye eleman ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunmak, gençlerimizi işinin ehli zanaatkarlara dönüştürüp iş ve meslek sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin hepsine staj imkanı sunulacak, mezunlara Bölge firmalarında istihdam önceliği tanınacak ve en düşük ücretin, asgari ücretten en az yüzde 10 daha fazla olması için sanayicilerimiz ile protokoller imzalayacağız” dedi.İSTİHDAMA KATKIAntalya OSB Teknik Koleji’nde sürdürülen çalışmaları takdirle takip ettiklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Güzel bir amaçla yola çıkılan okulumuzda yapılan çalışmaları yerinde inceledik.  Gerek ülke gerekse Antalya ekonomisine önemli bir istihdam sağlayacak olmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Kalifiye eleman yetiştirme konusunda verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Devamı
11-01-2021 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesine 2015 yılında kurulan Solar Çamur Kurutma Tesisi, 5 yıllık hizmet süresinde 2 bin 645 ton atık çamurunu yüzde 90 oranında kurutarak çimento fabrikaları veya enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirdi. Tesis, arıtma çamuruna çözüm bulmanın yanı sıra, atığı alternatif bir enerji kaynağına dönüştürerek ülke ekonomisine ve doğaya sağladığı katkı ile Türkiye’ye örnek oldu.GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIYORAtıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun yüksek oranda su içermesi nedeniyle, katı atık depolama tesislerinde yüksek hacimler teşkil ettiğini, depolama alanlarının zamanla yetersiz kaldığını, lisanslı bertaraf tesisi sayısının az olması nedeniyle de atık çamurunun gün geçtikçe doğa için bir tehdide dönüştüğünü belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip tesis ile bu tehdidi bertaraf etmeyi başardıklarını söyledi. Tesisin çalışma prensibi hakkında bilgi veren Bahar, “Sistem ile yüzde 80’i su, yüzde 20’si katı madde olan atık çamurunun katı madde oranı, ön susuzlaştırma ekipmanı ile yüzde 40-45 seviyesine çıkarılmakta, ardından solar çamur kurutma tesisinde kurutularak yüzde 85-95’e kadar yükseltilmektedir. Katı madde daha sonra ek yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikaları veya enerji geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Tesis, ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten sağlamaktadır. Atığın bertaraf edilmesinde kullanılacak enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi suretiyle, doğaya karşı ikinci bir saygı duruşunda bulunmak istedik. Güneşli olmayan günlerde ihtiyaç duyulan kuruluk oranının sağlanabilmesi için doğalgazlı yerden ısıtma sistemi ile donatılan tesis, bu özelliği ile hibrit bir projedir. Ancak 5 yıl içerisinde hiç kullanma ihtiyacı doğmamıştır” dedi.4 YILDA AMORTİ ETTİÇamurun kaynağında azaltılmasıyla birlikte, katı atık depolama tesisine gönderilmesine gerek kalmadığını, bu nedenle nakliye giderlerinde beşte bir oranında azalma sağlandığını ve 2.500-3.000 kcal enerji içeriğine sahip bir ek yakıt elde edildiğini aktaran Bahar, “Bu durumun ekonomik boyutu bir yana egzoz gazı salınımının düşürülmesi ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasıyla çift taraflı, önemli ve olumlu bir çevresel etki daha yaratılmıştır” şeklinde konuştu. Yatırım öncesindeki atık çamur işletme, nakliye ve bertaraf maliyetleri göz önüne alındığında tesisin kendini amorti ettiğini aktaran Bahar, “2015 yılında 1 milyon Euro yatırımla kurduğumuz tesis, tüm işletme giderleri hesaba alındığında 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti etti. Parayı bumerang gibi yönetmeye özellikle dikkat ediyoruz. 5 yıl önce bu yatırım için harcadığımız para, 4 yıl sonra geri döndü. Şimdi o parayla, borçlanmadan, ek kaynak arayışına girmeden sanayicilerimiz ve Antalya’mız için yeni yatırımlar, yeni projeler hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.ÇEVRE HİZMET ÖDÜLÜArıtma çamurunu yüzde 90 kuruluğa getirmesi, ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten sağlaması ve tasarımıyla Türkiye’de ilk olan tesisten elde edilen sonuçların solar kurutma teknolojisine olan bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Bahar, “Tesisimiz, Antalya Bölgesinde, doğanın ve çevrenin korunmasında üstlendiği öncü rol sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Çevre Sorunları Araştırma Merkezi tarafından Çevre Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. Antalya OSB, aldığı bu ödül ile doğa ve çevre duyarlığı nedeniyle aldığı ödül sayısını üçe çıkarmış, Türkiye’nin en temiz ve en çevreci OSB’si olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” diye konuştu

Devamı
07-01-2021 Bölge

Cumhuriyet dönemi ile yoğunluk kazanan sanayileşme çabaları, 1960 yılında başlatılan planlı kalkınma dönemiyle büyük bir hız kazandı ve sanayi lokomotif sektör olarak belirlendi. Sanayileşmeye önem verilmesi, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi gibi uzun vadeli hedeflere ulaşılması için ilki 1962 yılında Bursa’da kurulan organize sanayi bölgeleri, sanayinin disipline edilmesi ve sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması gibi kritik alanlarda önemli bir rol oynadı. Kısa sürede üretimin, istihdamın ve ihracatın büyük bir bölümünü üstlenen organize sanayi bölgelerinin sayısı, aradan geçen 58 yılda 348’e ulaştı.DÜNYAYA ÖRNEK2000’li yılların başında yürürlüğe giren OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği, organize sanayi bölgelerinin gelişip güçlenmesine, dolayısıyla da üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına imkan sağladı. Organize sanayi bölgeleri ile 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’nin tüm dünyaya örnek olacak bir niteliğe sahip olduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Devlet eliyle sağlanmış bu faydanın Türkiye’yi bir üst lige taşıdığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son dönemde yaptığı teknolojik atılımların, Türkiye’yi bulunduğu yerden birkaç basamak yukarı taşıma gayretinin bir yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, organize sanayi bölgeleri gibi ekonomik kalkınmayı adeta bir sıçramaya dönüştüren yapıların kurucusu ve mükemmel bir kanun ile yönetilmesini sağlamış işinin ehli, büyük bir organizasyondur. Bakanlığımızın mevcudu bir üst noktaya taşımak, sanayimizi ve üretimimizi, günün ve geleceğin talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn etmek için gösterdiği gayrete, birbiri ardına gerçekleştirdiği teknolojik atılımlarına destek olmalıyız. Özellikle İHA, SİHA ve SİDA’lar ile bunların yazılımlarını kapsayan savunma sanayinde yerli ve millileşme atağına tüm organize sanayi bölgeleri omuz vermelidir” dedi.GENİŞLEME ALANLARIOrganize sanayi bölgelerince sağlanabilecek destekler ile ilgili bir öneride bulunan Başkan Bahar, “Çevresinde hazine arazileri bulunan ve genişlemeye müsait durumda olan organize sanayi bölgelerimizde, söz konusu alanların OSB’ye ilave edilerek kapasitelerinin artırılması, bu yeni alanlarda sadece yazılım ve teknolojik üretime odaklanmak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ar-ge ve inovasyon doktrinine katkı verilmesi, katma değer üretiminde bir sıçrama yaşanmasına sebep olabilir. Kamulaştırma ve edinimin Bakanlığımız marifetiyle gerçekleştirilmesi, yer seçiminin kolaylaştırılıp hızlandırılması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde, Devletimizin organize sanayi bölgelerine bu desteği sağlamasının, daha güçlü bir Türkiye yolunda atılacak önemli bir adım olacağı kanaatindeyiz. Kalifiye insan kıymetimizle, gençlerimiz ile bizler bu sıçramayı yapacak güce ve inanca sahibiz. İHA ve SİHA’larımız, Antalya’da üretilecek yerli ve milli SİDA’larımız, Devletimizin güçlü elini omzumuza koyduğunda başarabildiğimizin kanıtıdır. Organize sanayi bölgeleri olarak ülkemize ve milletimize daha fazla fayda sağlayabilmek, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla katma değer üretebilmek için Bakanlığımız önderliğinde başlayan teknolojik atılıma tüm gücümüz ile omuz vermeye, destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Devamı
28-12-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri, pandemi ve beraberinde gelen kısıtlamalar nedeniyle ihracat faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı. Haziran ayı itibariyle tüm dünyada kısıtlamaların esnetilerek hayatın yeni normale adapte edilmesi ve yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan turizm faaliyetleri, üretimdeki kısa süreli düşüşü pozitife çevirmiş ve kapasite kullanımı büyük ölçüde artmıştı. Yaz mevsiminin yerini kış koşullarına bırakması, vaka sayılarında artışa neden olurken yeni kısıtlamalarda bir mecburiyet olarak uygulamaya konuldu. Başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere birçok sektör ve işyeri salgının yayılmasını önlemek için bir süreliğine kapatıldı ya da ticari faaliyetleri kısıtlandırıldı. Son dönemde yaşanan bu gelişmelerin, iç piyasada olası bir talep daralmasına yol açması, imalat sanayinin kapasite kullanımına da etki edeceğinden, yeni pazar arayışları arttı. Türk mallarına olan güven ve talep de yeni pazar arayışlarını artıran bir diğer önemli faktör oldu.DANIŞMANLIK TALEBİ ARTTIAntalya OSB firmalarının ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 2019 yılında kurulan Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, yaşanan tüm bu gelişmeler nedeniyle yoğun ve tempolu günler geçirmeye başladı. Merkezden aktif danışmanlık hizmeti alan Bölge firması sayısı son 3 ayda iki katına çıkarak 15’e, bugüne kadar hizmet almış toplam firma sayısı ise 47’ye ulaştı. Bölgede faaliyet gösteren 8 ana sektörden özellikle makine, tarım ve gıda sektörlerinde üretim yapan firmalar ihracat faaliyetlerini artırmak, bugüne kadar hiç ihracat yapmamış firmalar da ihracata başlayabilmek için merkezden destek almaya başladı.HEDEF PAZAR VE MÜŞTERİ BİLGİSİMerkez uzmanları danışmanlık talebinde bulunan firmaları analiz edip doğru pazarlar ve bu ülkelerdeki hedef müşterilerini tespit etti. Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Mısır, Tunus, Belçika ve İsrail gibi 26 ülkeden 80 bin 567 hedef müşteri bilgisi sunularak, firmaların nokta atışı ihracat yapmasına önemli bir destek sağladı. Merkez ayrıca bu güne kadar hiç ihracat yapmamış 3 firmayı uluslararası arenaya taşıyarak yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmelerine yardımcı oldu.POTANSİYEL YENİ PAZARLARAntalya OSB DTİM’in Bölge ihracatına pozitif bir dokunuş yaptığını, firmaları ihracat alanında profesyonel lige taşıdığını, doğru verinin ihracattaki karlılığı ve sürdürülebilirliği artırdığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının negatif ekonomik yansımaları bölgemizde faaliyet gösteren sektörlerimizde de hissedilmiştir. Pandemi ile birlikte firmaların mevcut pazarlarındaki ani talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri ihracat faaliyetlerine olumsuz yönde yansımıştır. Merkezimiz bu duruma hızlıca el atmış ve sanayicilerimizi potansiyel yeni pazarlara yönlendirmiştir. Ayrıca bu dönemde sanayicilerimizin ham madde tedarikinde yaşayacağı olası olumsuzlukların üretimi ve ihracatımızı olumsuz etkilememesi için hammadde tedariki yapılabilecek yeni pazarlar ve müşteriler de araştırılıp raporlanmaktadır” dedi.ANTALYA’NIN HİZMETİNDEDTİM’in 2 yıllık titiz bir çalışmasının eseri olduğunu belirten Başkan Bahar, “DTİM’in faaliyete geçer geçmez elde ettiği bu başarının kaynağı, doğru temeller üzerine inşa edilmesidir. DTİM, 2 yıl gibi uzun soluklu bir çalışmanın sonucudur. Uzmanlarımız 2 yıl boyunca tüm eğitimleri almakla kalmamış, uluslararası saygınlığa sahip üstatların danışmanlığında gerekli alt yapıyı hazırlayarak, kelimenin tam manasıyla “tam donanımlı” bir şekilde hizmete vermeye başlamıştır. Kapasitesini ve yetkinliğini artırarak yoluna devam eden DTİM, tüm Antalya’nın hizmetindedir. DTİM’den Antalya OSB dışındaki firmalarımız da hizmet alabilir. Amacımız sadece Antalya OSB’nin değil tüm Antalya’nın ihracat potansiyelini artırmaktır ve merkezimiz bu yeterliliğe sahiptir” şeklinde konuştu. Merkezin faaliyetlerinin Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından yakından takip edildiğini belirten Bahar, elde edilen başarılı sonuçlar nedeniyle Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin’in, OSBÜK İhracatı Geliştirme Komisyonu’na Koordinatör olarak görevlendirildiğini, komisyon çalışmalarındaki yetki ve sorumluluğun kendisine verildiğini, bu sayede ülke ihracatının artmasına da vesile olacaklarını söyledi.

Devamı
24-12-2020 Bölge

Sanayicilerin ortak sorunlarından biri olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında önemli bir protokol imzaladı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın “Çatılara Özgürlük” adını verdiği projenin uygulanabilir hale gelmesini sağlayan protokol kapsamında, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlar ihtiva eden finansman desteği sunulacak.FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞTIAntalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuveyt Türk Bankası Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk, Antalya Bölge Koordinasyon ekibinden Mustafa Çif ve Aspendos Şube Müdürü Ali Kumtepeli katıldı. Karşılıklı atılan imzalar ile Bölge sanayicisinin fabrika çatısına GES kurmak için finansmana erişimi kolaylaştı.ÇATILARA ÖZGÜRLÜKİmzaladıkları protokol ile çatıların özgürleşmesinin önündeki büyük bir engelin kaldırıldığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Çatılara Özgürlük adını verdiğimiz, ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacak bu proje, imzaladığımız protokol ile uygulanabilir hale geldi. Artık uygun bulunması halinde Kuveyt Türk, çatı GES kurulumları için Antalya OSB sanayicilerine fon desteği sağlayacak. Ülkemize ve Türk sanayi sektörüne hayırlı olsun” dedi.YENİLENEBİLİR ENERJİGelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmanın oldukça önemli olduğunu söyleyen Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Yenilenebilir enerji kaynakları, enerjide devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda önemli bir rol oynarken aynı zamanda enerji çeşitliliğini mümkün kılarak da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Kuveyt Türk olarak biz de uygun finansman koşulları ile bu enerji kaynakları arasından öne çıkan kaynaklardan biri olan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yanında yer alarak onlara destek oluyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile yaptığımız iş birliği sayesinde bu alanda verdiğimiz desteklerin çok daha fazla şirkete ulaşacak olması oldukça sevindirici” ifadelerini kullandı.

Devamı
21-12-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, bünyesinde kuracağı Prototip Atölyesi için fizibilite çalışmalarına başladı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteği ile oluşturulan Antalya OSB Teknopark Prototip Atölyesi Yatırım Fizibilitesi Projesinin açılış toplantısı, Bölge sanayicileri, girişimciler ve girişimci adaylarının katılımı ile online olarak gerçekleşti. Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Fizibilite Danışmanı Zehra Erol tarafından prototip atölyesi ile ilgili bilgiler verildi.FİZİBİLİTE KÖTÜ TEKRARI ÖNLERFarklı yerlerde etüt yapılmadan kurulmuş prototip atölyelerinin istenen verimi sağlamadığından tespitle, öncelikli olarak fizibilite çalışması başlattıklarını, çalışma kapsamında Antalya-Burdur-Isparta’daki sanayiciler ile girişimcilerin prototipleme ihtiyaçlarını belirlemek için anket yapılacağını belirten Başkan Ali Bahar, "Fizibilite çalışması ile kötünün tekrarını önlemiş olursunuz. Bizim geçmiş yıllarda da prototip atölyesi kurma fikrimiz oluşmuştu. Kurup, içine cihazlar alıp hizmete açabilirdik ama gerçek ihtiyaç nedir, onu tespit etmeden, bu işe başlamak istemedik. Kendini tekrar etmesin, ülkemizi makine mezarlığına çevirmesin, dolayısıyla da israfa dönüşmesin diye ertelemiştik. Anket uygulamasının da katkısı ile önce fizibilitesini gerçekleştireceğiz. Bu anket sonuçlarına göre, lokalde ihtiyaç olan makine ve ekipmanlar belirlenecek ve bunların yatırım maliyeti ortaya çıkartılacaktır. Böyle bir atölyenin nasıl çalışması gerektiği ile ilgili de bir işletme modeli ortaya çıkartılacaktır” dedi.HAVZAYA HİZMET VERECEKPrototip atölyesinin, Bölge ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümlerin üretilebildiği bir ortak alan olacağını aktaran Başkan Ali Bahar, “Prototip atölyesi ile firmalarımız ürün/süreç/yöntemlerin geliştirilmesi/iyileştirilmesi kapsamında gerekli olan teknoloji, fiziki olanak ve makine-teçhizata kavuşmuş olacaklar. Prototip atölyesinde yürütülen ar-ge çalışmaları neticesinde bölge firmalarının yenilikçi ürünleri artacaktır. Bölgenin patent/faydalı model/tasarım sayıları da artacak, yenilikçi ürünlerin pazarda karşılık bulması ile birlikte ihracat rakamları olumlu yönde etkilenecektir. Atölye, geniş bir alana hitap edecek olup, Isparta ve Burdur’daki OSB’lerle işbirliği içerisinde çalışacak ve Batı Akdeniz bölgesine hizmet edecektir. Burdur ve Isparta OSB firmalarıyla da benzer bir etkinlik gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAKAntalya OSB Teknopark yönetimince ortaya konan hassasiyete dikkat çekerek fizibilitenin önemine vurgu yapan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, “Orta gelir tuzağını aşmanın yollarından bir tanesi de ülkenizdeki girişimci sayısını artırmaktır, Ar-Ge ve yenilikçiliğe yatırım yapmaktır. Sayın Ali Bahar’ın prototip atölyeleri ile ilgili tespitleri doğrudur. Doğrudan yapım faaliyetine başlayabilirdiniz ancak fizibilite çalışması yaparak yatırıma başlamak en doğru olanıdır. Bir sanayici için doğru olan bakış açısı yatırımlara mümkün olduğunca verimlilik temelli bakabilmektir. Prototip Atölyesi için fizibilite çalışması yapılması, neye ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi ve profesyonel bir yaklaşım sergilenmesi gerçekten bizleri çok memnun etti. Genellikle prototip atölyeleri sadece yeni girişimcilerin kullanımına açıkmış gibi bir algı var ancak burada Antalya OSB Teknopark’ın bir farkı olmuş olacak, OSB’de yer alan tüm firmaların ar-ge ve yenilikçiliğe dair faaliyetleri canlandırılırmış olacak. Sanayicilerimizin de bu işi sahiplenen bir tutumu olması çok sevindirici. Pek çok zaman bu tarz çalışmalar yapılır ama burada farklı bir yaklaşımla, literatür taramasının yapılması, anket hazırlanması gibi akademik temelli yaklaşımlar var ve bu katkının sürdürülebilir olmasına dair bir irade ortaya konuluyor. Buradaki yaklaşım pek tabii bölgemiz için önemli ancak gelecekte de buradaki kıvılcım belki ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin tamamına sirayet edecek ülkemizin bambaşka ufuklara yelken açmasına katkı sunacaktır. Bölgemizdeki kamu-sanayi-üniversite-özel sektör eksenli işbirliğini artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Tüm paydaşların birlikte ve uyumlu hareket etmesi gerekiyor. Hem birbirimizi tamamlayacağız hem de gereksiz yere aynı işleri tekrar etmeyerek, kaynakları verimli kullanarak belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Devamı
17-12-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye’nin ilk insansız muharip deniz aracını üreten Antalya merkezli ARES Tersanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ile özellikle ar-ge ve inovasyon alanında yapılacak olası iş birlikteliklerini görüşmek üzere bir araya geldi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen görüşmede Başkan Bahar tarafından Bölge firmaları, üretim kapasiteleri, Antalya OSB Teknopark özelinde hayata geçirilecek projeler ile girişimcilere sunulacak imkanlar hakkında bilgi aktarıldı.İLK YERLİ VE MİLLİ SİDAAntalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren ARES Tersanesi ve Ankara merkezli METEKSAN Savunma ortaklığı, Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracının (SİDA) prototip üretimi tamamladı. ULAQ adı verilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİDA’sı,  gövdesine entegre edilen füze sistemleri ile 2 ay boyunca su üzerinde teste tabi tutulacak. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından keşif, gözetleme, istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort, kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında uzaktan komuta edilerek, mavi vatan ve adalar bölgesinin savunmasında büyük bir üstünlük sağlayacak.“TÜM İMKANLARIMIZLA DESTEĞİZ”Antalya merkezli bir firmanın savunma sanayi, ar-ge ve inovasyon alanlarında elde ettiği başarının şehrin gurur vesilelerinden biri olarak görülmesi gerektiğini belirten Başkan Ali Bahar, Kalafatoğlu nezdinde projede görev alan ekibi kutlayarak, teşekkür etti. Görüşmede Bölge firmaları ve Antalya OSB Teknopark ile Ares’e nasıl destek olabilecekleri sorusuna yanıt aradıklarını belirten Başkan Bahar, “Sayın Kalafatoğlu ve ekibinin şehrimize ve ülkemize kazandırdığı şey o kadar değerli ki tüm imkanlarımız ile yanlarında olduğumuzu ifade etmek, bu başarıyı daha üst noktalara taşımak için neler yapabilirizi konuşmak için bir araya geldik. Kalafatoğlu ailesinin öncülüğünde Antalya’da böyle bir girişimin olması şehrimiz için büyük bir katma değerdir, biz bunun farkındayız, Antalya’nın da fark etmesini istiyoruz. Teknoparkımızda savunma sanayine, özellikle yazılım tarafında destek vermek istiyoruz. Yurt dışından temin ettikleri ürünlerin Antalya OSB firmalarında üretilmesinden, bu ve bunun gibi ar-ge ve inovasyon içeren, yüksek teknolojiye sahip projelerde ihtiyaç duyulacak kalifiye insan kıymetinin Teknik Kolejimiz de hangi şartlarda yetiştirilebileceğine kadar birçok alanda fikir alışverişinde bulunduk. İHA ve SİHA’lardan sonra SİDA’larımızın da yerli ve milli olarak üretilecek olması, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak, onlara yeni ufuklar açacaktır. İyi bir eğitim verilip gerekli imkanlar sağlanırsa gençlerimizin yapamayacağı şey yoktur, ARES’in ürettiği SİDA bunun en önemli kanıtlarından biridir” dedi.SON AŞAMAULAQ üzerinde 3 yıldır çalıştıklarını, İHA ve SİHA’lardan sonra İDA ve SİDA’larında yerli ve milli olarak üretilmesinde son aşamaya geldiklerini belirten ARES Tersanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, “Önümüzde iki ay sürecek yoğun bir test süreci var. Şu an tüm ekibimizle birlikte prototipin kendini ispat etmesine, yani başarılı füze atışları gerçekleştirmesine odaklanmış durumdayız. Sayın Ali Bahar’ın hayalimize ortak olması, bizlerle aynı heyecanı hissetmesi, desteği ve samimiyeti çok değerli ve anlamlı. Ares Tersaneleri olarak Antalya OSB yönetimi ve Bölge firmaları ile ülkemizin hayrına olacak, gelişip güçlenmesini sağlayacak her ortamda bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyar, elimizden gelenin bir fazlasını yapmak için çaba gösteririz. Geliştirdiğimiz SİDA, bu amacın ve çabanın bir ürünüdür. Kendi öz sermayemiz ile elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve başardık. Bundan sonra da aynı özveriyi göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Devamı
16-12-2020 Bölge

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından bu yıl 18’ncisi gerçekleştirilen ANSİAD Girişimcilik Günleri’nde pandemi koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyen geleneksel ödül töreninde ödüller, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Geçmiş Dönem Başkanları Ergin Civan, Ali Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla takdim edildi. Her iki üyenin de yaptığı çalışmaları ve 2020 yılının pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak ANSİAD yönetiminin yerinde bir karar verdiğine işaret eden Başkan Akın Akıncı, “18 yıl boyunca kesintisiz devam eden, liselere, üniversitelere dokunan girişimcilik etkinliklerimizin iş dünyası ayağında Sayın Ali Bahar’a ve Sayın Rasim Feyzan Doğu ve bu ödülleri takdim etmekten büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.GÜNGÖR PEKŞEN ÖZEL ÖDÜLÜ ANTALYA OSB BAŞKANI ALİ BAHAR’INGeçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı değerli girişimci iş insanı merhum Güngör Pekşen anısına 2010 yılından bu yana verilen ANSİAD Girişimcilik Günleri Güngör Pekşen Özel Ödülü’nün sahibi bu yıl, Antalya OSB’nin ve sanayi sektörünün gelişimine sağladığı katkı, sanayiciye hizmet etme anlayışı ile hayata geçirdiği değerli projeleri nedeniyle Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın oldu. “SİAD’lar, toplumun nefes alıp verebilmesi adına çok önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir” diyerek sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çeken Başkan Bahar, “ANSİAD’ın şahsımı Güngör Pekşen Özel Ödülü’ne layık görmesi beni fazlasıyla duygulandırdı. Çünkü Güngör Pekşen adı bana sadece bir sanayiciyi ifade etmiyor. Güngör Pekşen benim çocukluk yıllarımın Güngör Amcasıdır. Güngör Pekşen organize sanayimizin ilk sanayicilerinden ve Ar-Ge içermiş ilk markalarından birinin yaratıcısıdır. Bu bağlamda hem kentimizin hem de sanayi sektörünün gelişimine büyük katkılar sağlamış duayen bir isimdir. Dolayısıyla çok büyük anlamlar içeren ve bir o kadar duygu dolu bu ödül için ANSİAD ailesine teşekkür ediyor ve ödülü büyük bir onurla kabul ediyorum” dedi. Güngör Pekşen’in oğlu Atıl Pekşen’in de online olarak katıldığı ödül takdiminde Başkan Bahar’a ödülü, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı tarafından verildi. ANSİAD’ın girişimciliğe ve girişimcilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü 18 yıl boyunca geleneksel olarak verdiği ANSİAD Yılın Girişimcisi ödülünün 2020 yılındaki sahibi, Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyesi ve Oto Doğu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Feyzan Doğu oldu. 

Devamı
14-12-2020 Bölge

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), yapay zekanın iş dünyasının her kademesine nüfuz etmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek için başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında, Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Webinar’ı düzenledi. Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda gelişen teknolojinin üretim ve tedarik zincirinde neden olacağı dönüşüm hakkında kapsamlı bilgiler verildi.DİJİTAL DÖNÜŞÜMOnline seminerin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sanayide dijitalleşmenin üretimde hız ve verimliliği artıracağını ve üretim maliyetlerini azaltacağını söyledi. Yapay zekayı sanayisine entegre eden ülkelerin rekabette ön sıralarda yer alacağına dikkat çeken Bahar, “Teknolojik gelişmeler imalat sanayinin iş yapış ve üretim süreçlerini değiştirip geliştirmektedir. Tüm süreçlerin anlık kontrol edilmesi ve verinin değere dönüştürülmesi yeteneğiyle daha akıllı, esnek, çevik, verimli, düşük maliyet ve yüksek kaliteli üretim için akıllı bütünleşik bir dijital dönüşüm sanayide zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun bir getirisi olan Antalya OSB Teknoparkımızı, öncelikle Bölgemizde devamında ise Antalya-Burdur-Isparta havzasında gerçekleşecek dijital dönüşümün tetikleyicisi olması amacı ile kurduk. Teknoparkımız ile Bölge sanayicilerimize bu dönüşüm sürecinde rehberlik etmeyi, Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlamayı, yüksek katma değer üretimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.REKABET AVANTAJIYapay zekanın işletmelere sağlayacağı desteğin uluslararası rekabette önemli bir avantaja dönüşüeceğine vurgu yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Toprağın yağmura olan ihtiyacı, yağmurun da buluta olan ihtiyacı gibi günümüz işletmelerinin yapay zekaya gerçekten çok ciddi ihtiyacı var. Günümüz koşullarında biz ülke olarak tarım ve sanayi devrimini istediğimiz seviyelerde atlatamadık ama bugün yapay zeka konusu da ayrı bir devrim konusu. Bu konu ile alakalı işletmelerimizin gerekli çalışmaları yaparak ve araştırarak kendi işletmelerinde uygulamaları önem arz eden bir husustur. Yapay zekanın bizlerin işletmelerimize sağlamış olduğu destekler uluslararası rekabet sürecinde de gerek tarım ve gerek sanayi devriminde belki de yakalayamadığımız başarıyı yapay zekadan yararlanarak bu çağın gerekliliklerini yerine getirmiş olacağız ve uluslararası rekabette çok önemli bir pozisyon elde etmiş olacağız. Yapay zekanın ne denli hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Bizim elbette ki biyolojik zekamız ve ticari tecrübelerimiz yeterli olsa da artık daha kısa zamanda daha hızlı kararlar almak için bu noktada gerekli çalışmaları yapmamız gerektiğini ve bir an önce önlemler almamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILMALI“Pandemi bizlerin fiziksel temasını neredeyse imkanız hale gelecek bir boyuta taşıması, sağlıktan eğitime, iş dünyasından ulaşıma ve lojistiğe kadar bir çok alanda dijitalleştirilebilecek her sürecin dijital platforma aktarılmasını zorunlu kıldı” diyerek günümüz şartlarına dikkat çeken Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dijital dönüşüm altyapısını daha önceden stratejik hedeflerine koyan ve bu çalışmalara önceden başlamış olan firmalar hızla süreçlerini dijitalleştirerek bu süreçte büyük avantajlar elde ederken, geleneksel ve manuel yöntemlerle faaliyetlerine devam eden şirketler ise çok ciddi hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu bağlamda dijital dönüşümü kapsam ve boyutlarını çok hızlı olarak iş dünyasına, sanayiye, eğitimcilere, toplumun her kesimine hızla aktarılarak dönüşüm yöntemlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır.”AKADEMİSYENLER GELECEĞİN DÜNYASINI ANLATTIAçılış konuşmalarının ardından Antalya Bilim Üniversite Teknoloji Trasfer Ofisi Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır ve ANTGİAD Fikir Kulübü Başkanı Prof. Dr. Şadi Evren tarafından, Antalya iş dünyası temsilcileri, Antalya OSB sanayicileri ve öğrencilerden oluşan katılımcılara ‘Sanayide Dijital Dönüşüm ve Sanayide Yapay Zeka’ başlığında iki farklı sunum gerçekleştirildi.

Devamı
10-12-2020 Bölge

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), yapay zekanın iş dünyasının her kademesine nüfuz etmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek için başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi kapsamında, iş birliği protokolü imzaladı. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve ANTGİAD Başkanı Osman Sert katılıp protokole imza attı.İLK BULUŞMA ONLİNE OLACAKProtokol ile taraflar yapay zeka ve veri farkındalığını sağlayıp, yapay zeka uygulamalarının kullanımını artırmak ve iş analitiğinde verimli çözümler ile Bölgedeki firmaları buluşturmak amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunacak. Ayrıca ortaklaşa düzenlenecek seminer ve çalıştayların organize edilmesi konularında birbirlerine destek olacaklar. Bu kapsamda ilk seminer pandemi nedeniyle online platformda, 11 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Web Semineri’nde Prof. Dr. Şadi Evren ve Dr. Ali Cem Başarır tarafından Antalya iş dünyası temsilcileri ile Antalya OSB sanayicilerine ‘Sanayide Dijital Dönüşüm ve Sanayide Yapay Zeka’ başlıklı iki farklı sunum yapılacak.GELECEK GELDİPandeminin dijitalleşmeye büyük bir ivme kazandırdığını, geçmişte kulağa uzak bir geleceği çağrıştırıp bilimkurgu gibi gelen birçok şeyin bugünün gerçeği haline dönüştüğünü hatırlatan Başkan Ali Bahar, “Bölgemiz firmalarını bu dönüşüme hazırlamak için yıllar öncesinden çalışmaya başlamıştık. Ancak pandemi hem bizlerin hem de tüm dünyanın bu dönüşüm için ön gördüğü süreyi öne çekti. Dolayısıyla hemen her işletmemiz, zerre vakit kaybetmeden içinde bulunduğumuz dijital çağa adapte olmak zorunda. Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD ile oluşturduğumuz güç birliğiyle, öncelikle Bölgemiz firmalarına, devamında da Antalya’daki küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerde bu farkındalığı oluşturup gerekli alt yapının kurulması için destek sağlamayı amaçlıyoruz. İlk seminerimizi özellikle Bölgemiz sanayicilerini ilgilendiren konular dahilinde gerçekleştirip elimizdeki tüm imkanları onlar için seferber etmek istiyoruz” dedi.BİRLİKTEN KUVVET DOĞARANTGİAD’ın çağın gereklerini yerine getirmeyi görev olarak addettiğini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Bu gereklilikleri de toplumsal farkındalıkla daha da bilinir hale getirmeyi arzuluyoruz. Pandemi süreci dijitalleşmeye yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ortak akılla gerçekleştirecek olduğumuz bu proje ile Antalya’mız sürdürülebilir kalkınma anlamında daha iyi bir noktaya gelecektir. Yapay zeka ve dijitalleşmenin KOBİ’lerimizin bir parçası olması, çağın gerekliliklerine ulaşılmasındaki süreçte, katkı sağlayacak önemli bir unsur olacaktır. Birlikten kuvvet doğacağını bir çatı altında toplandığımız zaman güç birliği olacağını ve ortak hedefler belirlediğimiz zaman başarının geleceğini düşünüyorum. Bu ortak projede birlikte hareket ettiğimiz proje ortaklarımıza ve gücümüzü aldığımız tüm üyelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.GELİŞMELER MEMNUNİYET VERİCİProjeden ve gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise “Önce istişare ile başlayan sürecin adım adım hayata geçirilmesi memnuniyet verici. Teknolojinin bu denli hızlı evirildiği bir dönemde sivil toplum örgütlerinin de entegre olduğu, uygulanabilir üniversite-sanayi işbirliği modelleri ile dijital dönüşüme hızla geçmeyi başaracağız” şeklinde konuştu.

Devamı
04-12-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nin olağan toplantısı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleşti. Müteşebbis Heyet Başkan Vekili ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Müteşebbis Heyet Üyeleri Atıf Çiçekli, Hasanali Gönen, Fatih İncir, Mustafa Gizli, Yiğit Budak, Ahmet Kasapoğlu, Fatin Tapcı, Abdullah Erdal Konya, Rasim Feyzan Doğu, Adnan Saraç, Ali Acır, Sedat Gümüş ve Eşref Demirörs’ün katıldığı toplantıda, Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından son dönemde gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Toplantıda sanayicilerin talepleri ile ilgili konular değerlendirilirken Antalya OSB’nin 2021 yılı çalışma planı da görüşüldü.FABRİKA ZİYARETLERİToplantının ardından Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Başkan Vekili Hasanali Gönen ile birlikte fabrika ziyaretleri gerçekleştiren Vali Ersin Yazıcı, ilk olarak Kristal Endüstriyel Mutfak Çamaşırhane Makine Paz. San. ve Tic. AŞ’de incelemelerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kilit ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kaynakçı’dan üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Yazıcı günün ikinci ziyaretini PSL Elektronik Sanayi ve Tic. AŞ’ye yaptı. Yönetim Kurulu Üyeleri Tufan Gürbüz ve Erdal Kılıç ile Genel Koordinatör Erçin Çakmaklı’dan üretim faaliyetleri, kapasite ve ürün yelpazesi hakkında bilgiler alan Yazıcı, “Şehrimizin ekonomisine katkı sunan, insanımızın hayatını kolaylaştıran ve çevreye karşı duyarlı üretim yapan tüm firmalarımızı destekliyoruz. Antalya’nın da turizm, tarım, ticaretin ardından 4. T dediğimiz teknoloji alanında da marka şehir olması için kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, ticaret odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve sanayicilerimizle fikir alışverişinde bulunarak işbirliği içinde çalışıyoruz. Koronavirüsle mücadele ederken üretimimizi de ihmal etmiyoruz” dedi.

Devamı
26-11-2020 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve firmalarının, bilim-teknoloji alanında gelişmesine öncülük etmesi, Ar-Ge ve inovasyon yatırım ve faaliyetlerinin tek bir merkezde toplanması amacıyla kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve yönetim kurulunun teknoparkın kuruluşundan bu yana geçen 2 yıllık süreçte gerçekleştirdiği faaliyet ve bilançolarının ibra edildiği genel kurulun Divan Başkanlığını, Antalya OSB Teknopark Başkan Vekili Hakkı Ergin Civan üstlendi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen genel kurula Teknopark kurucu ortağı kurum ve kuruluşları temsilen Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Genç Organize Sanayi Derneği Kurucu Başkanı Canan Gürkan, Antalya Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yayla, Nuri Büyükselçuk, Erdal Kılıç, İlhan Metin, Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, Dr. Ali Cem Başarır ve Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay katıldı.PROJE BEKLİYORLARBaşkan Ali Bahar’ın 2 yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetler hakkında verdiği bilgiler ile başlayan genel kurulda, 2018-2019 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilirken teknopark inşai faaliyetlerinin sorunsuz seyri içi sermaye artırımına gidilmesi kararlaştırıldı. Yaptığı konuşmada, Teknopark kurucu ortakları Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Bilim Üniversitesi’nin akademik kapasiteleri ve laboratuvar altyapılarının, Antalya OSB Teknopark için önemli bir avantaj olduğunu belirten Başkan Ali Bahar, “Bu imkanlar Teknoparımızda yer alacak girişimciler için büyük bir fırsat yaratmaktadır. Ayrıca teknoparkımızın organize sanayi bölgesi içinde yer alması, girişimcilerin sanayi ve üretimin tam kalbinde olmasını sağlayacak, onların teknolojik gelişimlerine büyük katkı sunacaktır” dedi. Kendi Ar-Ge binalarını yapmak isteyen girişimcilerin proje başvurularını  almaya başladıklarını belirten Başkan Bahar,   ilk firma kabulünü de sağlık alanında Yaşam Hastaneleri ile yaptıklarını söyledi. Kendi Ar-Ge binalarını yapmak isteyen firmalardan gelen taleplerin arttığını belirten Başkan Ali Bahar, Antalya OSB Teknopark ekosisteminde yer almak isteyen girişimcilerin projelerini değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. 

Devamı