* Serbest piyasa verileridir

Bölge

11-07-2019 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) bünyesinde faaliyet gösterecek start-up’lar için yatırımcı arayışına başladı. Bilim ve teknoloji alanındaki yeni girişimleri Antalya’ya çekmek, inovatif, katma değeri yüksek ürünlerin Antalya OSB’de üretilmesini sağlamak için Bölge sanayicilerinden oluşan bir melek yatırım ağının kuruluş çalışmalara başlayan Bölge Yönetimi, oluşturacağı yapı ile firmalarının teknolojik dönüşümüne önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. CAZİBE MERKEZİHenüz fikir ya da prototip aşamasında olan, doğru planlama ve yatırım ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak inovatif ürünlerin girişimcileriyle, Bölge sanayicilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Bölge Yönetimi, oluşturacağı melek yatırım ağı ile Antalya OSB Teknopark’ı, girişimciler için bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda uluslararası saygınlığa sahip uzmanlar ile sık sık bir araya gelen Bölge yönetimi, ekosistemin tüm paydaşları ile istişarelerde bulunup Antalya’nın, organize sanayi bölgesinin ve Teknopark’ın tanıtımını yapıyor.DENEYİM PAYLAŞIMINisan ayında Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş’ı, ardından Üniversite Sanayi İş Birliği Platformu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest’i konuk eden Antalya OSB’nin son misafiri, İstanbul Start-Up Angels melek yatırım ağı kurucu ortağı Gülsüm Çıracı oldu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın davetlisi olarak Antalya’ya gelen Çıracı, Teknopark’ta yer alacak start-up’lar ile yatırımcıların buluşacağı yatırım ağının kurulum süreçlerine katkı sağlamak için deneyim paylaşımında bulundu.AKDENİZ MELEK YATIRIM AĞIMelek yatırımcıların start-up’ların can suyu olduğunu belirten Başkan Bahar, sürdürdükleri çalışmaların sağlayacağı faydalar hakkında şunları söyledi; “Girişimcilik ekosisteminde start-up’ları destekleyen en iyi vergisel teşviklerin ülkemizde olduğunu biliyoruz. Bunu iyi değerlendirmeli ve ulusal boyutun ötesinde uluslararası çekim merkezi olmalıyız. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa pazarlarının toplam 50 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu, 5-6 yıl içerisinde de bu pazarın 250 milyar dolar küresel bir hacme ulaşacağını düşünürsek, ülkemizin jeopolitik konumunun etkisiyle bir inovasyon merkezi haline dönüşmesi mümkündür. Bu hedeflere ulaşmak için hepimizin çok çalışması ama öncelikle uygulanabilir, hedef odaklı stratejik plan yapması gerekmektedir. Bizler, konuyu havza bazında ele alarak, Akdeniz çanağını kapsayan bir melek yatırım ağı kurmayı, güçlü bir network ile Teknoparka gelen start-up’ları, yatırımcılarımızla erken aşamada bir araya getirerek, katma değeri yüksek inovatif ürünlerin bölge sanayicileri tarafından üretilmesini sağlamayı ve ülke ekonomisine havza olarak değer kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Devamı
03-07-2019 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Bölge katılımcılarının talep ve önerilerini almak, sanayiciler arasındaki iletişimi güçlendirmek için düzenlediği Sektör Toplantıları kapsamında, plastik sektöründe üretim yapan sanayiciler ile genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirdi. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde, yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Başkan Vekili Hasanali Gönen, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gizli, Müteşebbis Heyet Üyeleri Ahmet Kasapoğlu, Fatin Tapcı, Abdullah Erdal Konya, Rasim Feyzan Doğu, Bölge Müdürü İlhan Metin ve plastik sektöründe üretim yapan 30 Bölge sanayicisi katıldı.ORTAK SORUN ENERJİ MALİYETİBölge sanayicilerinin tek tek söz alarak talep, öneri ve sorunlarını aktardığı toplantıda, elektriğe ardı ardına yapılan zamlar nedeniyle enerji maliyetlerinin fahiş oranda artmış olması, tüm sanayicilerin dile getirdiği ortak sorun oldu. Enerji girdi maliyetlerinin son bir yılda yüzde 100 oranında artığına dikkat çeken Bölge sanayicileri, artış nedeniyle rekabet edemez hale geldiklerini belirtti. Merdiven altı diye tabir edilen kayıt dışı firmalar ile yeterli düzeyde mücadele edilmediğini, söz konusu firmaların mükellef olmadıkları için piyasa koşullarının altında fiyatlama yaparak rekabet ortamını daha da zorlaştırdıkları aktaran Bölge sanayicileri, kendi firmalarının ise hemen her gün farklı kamu kurumlarınca denetlendiğini, aynı hassasiyetin merdiven altı firmalara da gösterilmesini talep etti.‘NİTELİKLİ ELEMAN BULAMIYORUZ’Nitelikli eleman bulmanın neredeyse imkansızlaştığından dem vuran Antalyalı sanayiciler, Bölgede bulunan meslek lisesinin firmaların ihtiyaçlarını karşılamadığını, mezun öğrencilerin iş başvurusunda bulunmadığını, istihdam edilebilen kısmın ise mesleki yeterlilik bakımından başlangıç seviyesinde olduğunu ifade etti. Yüzde 14 oranında işsizlikten bahsedilen bir ortamda çalıştıracak işçi bulamadıklarına da dikkat çeken sanayiciler, işsizlikten ziyade iş beğenmemenin daha yüksek bir orana sahip olduğunu söyledi.‘SANAYİ BİR KÜLTÜR OLMALI’Sanayicilerin dile getirdiği tüm öneri ve talepleri not ettiklerini, sorunların çözüme kavuşması için ilgili makamlar nezdinde girişimlerini sürdüreceklerini söyleyen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Hem Antalya OSB hem de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nezdinde sorunlarınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Görüldüğü üzere herkesin sorunu hemen hemen aynı. Sanayicilerin üzerlerindeki yüklerin hafifletilmesi ile elde edilecek katma değerin, mevcut durumdan çok daha fazla olacağı su götürmez bir gerçektir. Bu gerçeğin henüz konunun tüm paydaşları tarafından benimsenmemiş olmasını, ülkemizde kökleşmiş bir sanayi kültürünün oluşmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Sanayinin bir kültür haline gelerek benimsenmesi çok önemli. Çünkü kültür, her türlü stratejiyi sabah kahvaltısı niyetine yer. Bu kültürü oluşturup, benimsetebildiğimiz takdirde, üretim sanayinin önünde engel teşkil edebilecek her türlü girişim ya da stratejinin bertarafı daha kolay olacaktır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Nazilli Kumaş Fabrikası’ndaki makineleri incelerken, makinelerin çıkardığı sesler için ‘İşte, halka hayat veren gerçek musiki’ demiştir. Bu musukiyi herkesin dinleyeceği ve benimseyeceği bir şekilde seslendirmek, hepimizin asli görevi olmalıdır” dedi.

Devamı
28-06-2019 Bölge

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve AOSB Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın konuğu oldu. Üniversite ile Antalya OSB arasında işbirliğinin tesis edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen buluşmaya Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı Ergin Civan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Demir, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Yıldırım, Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Öznur Diler, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Serkan Üncü, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Kılıç, Nuri Büyükselçuk, Canan Keskin, Genel Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay, Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi de katıldı.YOL HARİTASI OLUŞTURULDUYaklaşık 3 saat süren toplantı kapsamında, üniversite ile Antalya OSB’nin işbirliğini artıracak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki kurumun sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi aktardığı toplantıda, akademisyenler ile sanayicilerin bir araya gelebileceği bir platform oluşturulması, akademisyenler tarafından hazırlanan tez ve sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, Antalya OSB Teknopark bünyesinde bu süreçleri yönetecek bir ofisin kurulması, ön görülen işbirliği esaslarının ilk sırasında yer aldı. Belirlenen konu başlıklarının alt yapı süreçlerinin tamamlanmasının ardından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yapılacak ikinci toplantı ile uygulamaya geçilmesi konusunda fikir birliğine varan üniversite ve Antalya OSB temsilcileri, buluşmanın son derece verimli geçtiğini, söz konusu işbirliğinin hem kente hem de ülkeye katma değer sağlayacak önemli bir sürecin ilk adımı olduğu değerlendirmesinde bulundu.BİLİM HAVZASIAntalya, Burdur ve Isparta üçgeninde, Antalya OSB merkezli bir bilim havzası oluşturmayı hedeflediklerini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Yenilikçiliğe dayalı gelişme ve büyümenin, işletmelere teknoloji tabanlı rekabet gücünü kazandıracağı ve küresel pazarlarda da rekabet edebilme yeteneği vereceği bilinci ile üretim odaklı teknoloji geliştiren bir Teknopark kuruyoruz. Ulusal ve uluslararası üniversitelerle entegre, sanayi odaklı bir Teknopark olarak bölge sanayisini “Teknoloji Tabanlı Rekabet” üstünlüğünü kazanmış bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bununla ilgili olarak, adımlarımızı hızlı atıyoruz. Tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz. Değerli hocalarımızın bizlerle aynı heyecanı paylaşıyor olduğunu görmek, bizler kadar istekli olduklarını görmek bizleri son derece memnun etti. Isparta ve Burdur’u da içine alan bir bilim havzası oluşturma hayalimizin, bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı ile hayalden gerçeğe giden yolda önemli bir mesafe kat ettiğine inanıyorum” dedi.BİRLİKTE YÜRÜMEK İÇİN BURADAYIZToplantının oldukça verimli geçtiğini aktaran Rektör Diler, “Bölgemizin lokomotif şehri Antalya, turizm, tarım, hayvancılık ve madencilik ile ülke ekonomisine güç veriyor,  Bu sektörlerde kullanılan teknolojinin yükseltilmesi ve kilit teknolojilerin geliştirilmesi, geleneksel üretim yapan sektörlerde yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi için çevreci ve inovatif yaklaşıma sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve AOSB Teknopark AŞ’nin üstün çabalarına bugün burada şahitlik ettik. Havzamızda teknolojik yatırımların artırılması için üniversitelere kapılarınızı açtığınızın da farkındayız. Sizin de söylediğiniz gibi Isparta ve Burdur’u içine alan bilim havzamızda başarı için bütün olmak, bütünün beklentilerine karşılık vermek ve ortak geleceğimize birlikte yürümek için buradayız. Tüm bilgi ve tecrübemizle havzamıza ve ülkemize katkı verecek fikirlere sahip olan girişimlerle alanında başarılı ve deneyimli akademisyenlerimizi ve siz çok değerli sanayicilerimizi buluşturacak bir ortamın sağlanması en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

Devamı
31-05-2019 Bölge

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alan Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının temsilcileri, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın konuğu oldu. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak, AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hulusi Söylemez, ADOPEN Plastik ve İnş. San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak, ANKUTSAN Antalya Kutu San. Oluklu Muk. Kağıt. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, CW Enerji Müh. Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yılmaz, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Bulut, Fora Müh. Hiz. İnş. Tur. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Soysal, Çağdaş Öztunç, Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya OSB Denetim Kurulu Üyesi Fatin Tapcı, Bölge Müdürü İlhan Metin ve Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi katıldı.‘AMACIMIZ SAYININ ARTMASI’Bölge firmalarının elde ettiği başarıyı kutlamak adına düzenlenen toplantıda, sektörün ve firmaların yaşadığı sorunlar hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantının ev sahipliğini yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, söz konusu firmaların yarattıkları katma değer ile hem Bölgeye hem Antalya’ya hem de ülkeye büyük faydalar sağladıklarını belirterek, teşekkür etti. İSO 500’deki firma sayısının 5’e yükselmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Bahar, bu sayının daha da artması için çabaladıklarını, sanayicilerin üzerlerindeki yükün hafifletilmesi için ilgili makamlar nezdinde çalışmaların ve temasların sürdüğünü söyledi.‘ÜRETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK’İSO 500 listesindeki Antalya OSB firmalarının yaklaşık 3 buçuk milyar TL’lik bir ekonomi oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, “Amacımız ve dileğimiz bu rakamın daha da artmasıdır. Bu artışın sağlanması istihdama, dolayısıyla da refah seviyesine doğrudan etki edecektir. Daha güçlü bir Türkiye için üretmekten başka çaremiz yoktur. Üretebilmemiz, daha fazla katma değer yaratabilmemiz için Türkiye’nin tek gündeminin ekonomi olması gerekmektedir. Sanayicilerimiz bu zor koşullarda dahi bu başarıları elde edip bu denli büyük bir katma değer yaratabiliyorsa, engellerin aşılması ile elde edilecek yeni ve büyük başarılar, hepimizin kazancına olacaktır. İSO 500 listesinde yer alan sanayicilerimiz nezdinde çalışan, çabalayan, üreten, her ne olursa olsun üretmekten vazgeçmeyen tüm sanayicilere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Devamı
28-05-2019 Bölge

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan Türkiye’nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Yılı Raporu açıklandı. AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş, Adopen Plas. ve İnş. San. A.Ş, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş, CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine yer alan Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmaları oldu. Geçen yıl AGT, Adopen, CW Enerji ve Yörükoğlu firmaları ile İSO ilk 500 listesinde temsil edilen Antalya OSB, ANKUTSAN firmasının da eklenmesiyle listedeki firma sayısını 5’e çıkarmış oldu.2018 ZOR BİR YILDIİSO ilk 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını tebrik eden Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 2018 yılında ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşı hatırlatarak şunları söyledi: “2018 yılı ekonomik açıdan oldukça zor bir yıldı. Ülkemizi ve milletimizi kur artışı ya da spekülasyonlarla terbiye edebileceğini sananların, hayalperest bir yaklaşım içinde olduklarını, emellerine asla ulaşamayacaklarını net bir şekilde beyan etmiş, Antalyalı sanayiciler olarak tüm gücümüzle Devletimizin yanında olduğumuzun sözünü vermiştik. Açıklanan liste Antalyalı sanayicilerin sözünde durduğunun, elini taşın altına koyduğunun ve sorumluluktan kaçmadığının somut bir göstergesidir. Yaptığımız her yatırım, ürettiğimiz her ürün, sağladığımız her istihdam, bu ülke adına üstlendiğimiz sorumlulukların bir yansımadır” şeklinde konuştu.TEK GÜNDEMİMİZ EKONOMİ OLMALISanayicilerin, bu zorlu koşullar altında dahi yeni başarılara imza atabildiğine dikkat çeken Başkan Bahar, uzun süredir bekledikleri siyasal, sosyal ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi ile üretimin, istihdamın ve ihracatın da artacağını söyledi. Türkiye’nin tek gündeminin ekonomi olması gerektiğinin altını bir kez daha çizen Başkan Bahar, “Ekonomi, peşi sıra gerçekleşen seçimler nedeniyle ne yazık ki hep üvey evlat muamelesi gördü. Yapısal reformlar hayata geçirilmeden ekonomimizde kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşmenin gerçekleşmeyeceği bu gün artık daha net anlaşılmaktadır. Daha güçlü bir Türkiye için artık tek gündemimiz ekonomi olmalı, sanayicilerin üzerindeki yükler hafifletilmeli, siyasal, sosyal ve ekonomik reformlar peşi sıra hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.SANAYİ ŞEHRİ                                 İSO ilk 500 listesinde yer alan Antalya OSB firmalarının her yıl artığına dikkat çeken Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Katılımcılarımıza sunduğumuz kaliteli ve kesintisiz hizmet arzı, bu artışın ve başarıların sağlanmasında önemli bir etkendir. Firmalarımızın, Antalya OSB’den aldığı güç ile elde ettiği başarılar, Antalya’nın turizm ve tarımın yanı sıra bir sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini de göstermektedir. Bölgemizin ve şehrimizin gurur kaynağı olan başta bölgemiz firmaları olmak üzere İSO ilk 500 listesinde yer alan tüm Antalya firmalarını kutlar, başarılarının artarak sürmesini dilerim” diye konuştu.

Devamı
04-01-2019 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Antalya OSB CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının dördüncüsü, Bölge Müdürlüğünde yapılan kura çekimi ile başladı. Yaklaşık 2 ay sürecek ve toplam 91 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuvanın ilk karşılaşması, son şampiyon Netlog Lojistik ile Genç Organize Sanayi Derneği takımları arasında, 6 Ocak Pazar günü saat 11.00’da oynanacak. Park Antalya Yaşam ve Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya katılan 33 takım, şampiyonluk kupasını fabrikalarına götürmek için mücadele edecek.ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİTakımlar, ilk olarak 6 grupta mücadele ederek puan sıralamasında ilk ikiye girmeye çalışacak. Grupların birinci ve ikincileri ile üçüncü olan en iyi 4 takım, bir üst tura yükselecek. 2’nci tura yükselen 16 takım, çeyrek ve yarı final vizesi alabilmek için sahaya çıkacak. Finale kalmayı başaran iki takım ise Antalya OSB CUP 2019 şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.CENTİLMENLİK VURGUSUMüsabakalar öncesi Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen, Bölge Müdür İlhan Metin ve takım sorumlularının katılımı ile Antalya OSB Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen kura çekiminde, gruplar belirlenip turnuva fikstürü oluşturuldu. Töreninin açılış konuşmasını yapan Gönen, centilmenlik vurgusu yaparak turnuvanın en önemli amacının çalışanlar arasındaki dostluk bağını güçlendirmek olduğunu hatırlattı.

Devamı
21-12-2018 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmaların 2017 yılında elde ettiği başarıların ödüllendirildiği Antalya OSB 2017 Yılı En Başarılı Firmalar Ödül Töreni, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda gerçekleşti.  13 kategoride 47 ödülün dağıtıldığı törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, sanayici-işadamları derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere iş dünyasının önemli isimleri yoğun bir katılım gösterdi.DALGALANMA SANAYİCİLERİ ETKİLEDİTörenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Bahar, ekonomideki dalgalanma sürecinin sanayiciler üzerinde yarattığı etkilere değindi. Yılbaşından Ağustos ayına kadar doların yüzde 82 oranında artığını hatırlatan Bahar, “Bu yeni dönemde, terörle, darbe girişimleri ile diz çöktüremedikleri bu milleti finansal saldırılarla dize getireceklerini sananlar, ekonomimiz üzerinden giriştikleri savaşta, üzülerek söylüyorum ki bizlere ağır kayıplar yaşattılar. Bu sadece biz sanayicilerin değil, 7’den 70’e hiç kimsenin kaldıramayacağı kadar ağır bir yüktü. Böylesi bir artışla, üretimi yüzde 65 oranında dışa bağımlı bir sanayinin, girdi maliyetlerindeki artışı hesaplaması, çıkan sonuç karşısında nefes alması, bırakın dünya ile rekabet etmeyi, günü kurtarabilmesini bile neredeyse imkânsızlaştırdı. Ancak ne mutludur ki yine başaramadılar. Devletimizin, özel sektörümüzün ve milletimizin tek vücut olmasıyla dengelenme süreci başladı. Bu kenetlenmenin sonucunda da tüm ekonomik göstergelerde kısmı bir iyileşme görüldü” dedi.SANAYİCİLERİN SORUNLARI“Mevcut sorunlarımıza değinmeden, bu başarıların ne gibi zorlu koşullar altında gerçekleştirildiğini söylemeden, ödül almaya hak kazanan sanayicilerimizin hakkının tam olarak teslim edileceğini de zannetmiyorum” diyen Bahar, sanayicilerin yaşadığı sıkıntılara değindi. Şu an firmaların likidite sorunu içerisinde olduğunu belirten Bahar, “Şu anda firmaları çok zor durumda bırakan ciddi bir likidite sorunu var ve bunun da artarak devam edeceğinden endişe duyuyoruz. Çünkü firmaların ellerinde olan varlıklarla yapmış oldukları teminatlandırmayı, bankalar aynı oranda kabul etmiyor. Buna çözüm olarak çıkarılan KGF’nin teminat altına aldığı krediler ise rotatife dönüşmeye başladı. Çünkü son yılı büyük bir dalgalanmayla geçiren firmalar, kâr elde edemediği için kredi geri ödemesi yapamadı. Piyasalarda oluşacak likidite sorunu yerli firmaları zor durumda bırakacağı için Ocak ayı içinde acilen önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin BDDK, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracıyla inşaat firmalarına ve bankalara böyle bir imkan sunuyor. Hal böyleyken sanayicinin teminat olarak gösterdiği varlıkların gerçek değerinde teminat olarak kabul edilmemesi, açıklanabilir bir uygulama değildir” ifadelerini kullandı.ELEKTRİĞE YÜZDE 95 ZAMSon bir yıl içerisinde elektriğe yüzde 95, doğalgaza yüzde 69 oranında zam yapıldığını söyleyen Bahar, “Bizler artık fabrikalarımızdaki makineleri çalıştırmak için kullandığımız enerjiye, sizlerin evlerinizde çamaşır makinesini çalıştırmak için kullandığınız enerjiye ödediğinizden daha fazla para ödüyoruz. Değerli konuklar komşumuz olan bir ev ile dahi rekabet avantajına sahip değilken, dünya ile nasıl rekabet edeceğiz ve biz bu yarışın içerisinde nasıl olacağız” şeklinde konuştu.KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARIKıdem ve ihbar tazminatlarının firmaların üzerinde büyük bir yük yarattığını anlatan Bahar, “Mevcut tabloda fabrikasını satsa kıdem tazminatı borcunu ödeyemeyecek durumda olan işverenler vardır. Ben dünyanın hiçbir yerinde rastlamadım ki kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik sigortası bir arada olsun. Bu hem şirketlere hem de devletimize büyük bir yük getiriyor. Uygulanacak yeni sistem, hem çalışanı hem de işvereni korumalıdır. Aynı zamanda ticari iş barışını da savunan bir metot olmalı ve bu konuda hızlı davranılmalıdır. Yakın dönemde devletimizin bahsettiği, kıdem tazminatının bireysel hesaplara dönüştürülmesi fikri son derece olumludur. Ancak buna daha geniş kapsamlı bakarsak birikmiş kıdem tazminatları ile ilgili teşvik düzenlemesi yapılmalı, biriken tazminat yükünün yüzde 50’si üzerimizden alınmalıdır. Kalan yüzde 50’si işveren tarafından kurulan tasarruf fonuna 3 yıl içerisinde geri ödenmelidir. Fonda biriken bu büyük tasarruf sanayimizin gelişmesi, teknolojimizin gelişmesi için kullanılmalı ve işçi hakları da güvence altına alınmalıdır” diye konuştu.‘ANTALYA BİR ÜLKEDİR’Kurulum süreçleri devam eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Bölgeye ve Antalya’ya sağlayacağı katkılardan bahseden Bahar, “Üniversitelerimizden, iş dünyasına kadar, tüm ekosistemin bir arada olduğu güçlü bir oluşum bu. Burada ekosistemin tüm paydaşlarının yer aldığı, homojen bir yapıdan bahsediyoruz. Burada çevre illerimizin de içinde olduğu bir bilişim havzasından bahsediyoruz. Kurduğumuz yapı şirketlerimizin kendi bünyelerinde bulunan Ar-Ge birimlerini etkin bir şekilde destekleyecektir. Üretimde tam bağımsız Türkiye hedefinin ar-ge ve inovasyon içeren ithalata dayalı ürünleri üretmekten geçtiği artık hepimizin malumudur. Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, fikrin çok daha kısa zamanda ürüne dönüşmesini sağlayan bir çözüm ortağı olacaktır. Bizim bir sloganımız var. Antalya bizim için şehirden öte bir ülkedir. Turizmin 12 aya yayılması yıllardır bütün paydaşların konuştuğu bir konudur. Artık turizmin çeşitlenmesine katkıda bulunacak elimizde bir bilim havzası fırsatının da olacağını belirtmek istiyorum. Ekosisteme girecek bilim insanları ile şehrin sosyokültürel yapısına da dokunacağız. Sanattan eğitime kadar birçok alanda evrensel normlara sahip eserler ortaya çıkarmak arzusundayız. Antalya her ne kadar tarım ve turizm ile anılsa da sanayi alanında yaratacağımız inovatif katma değer ile bu ideale ulaşmayı planlıyoruz. Zira sanayi ve bilim, 7/24 işleyen, gücünü üretmekten alan, ürettikçe daha güçlü hale gelen bir yapıdır” dedi.‘2019’DAN UMUTLUYUZ’Sanayicilerin motor gücünün umut olduğunu söyleyen Bahar, 2019 yılında oldukça umutlu olduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Devletimizin aldığı tedbirlerle bu yeni dönemde gelecek yıl sizlere artan milli gelirimizden bahsedeceğim, ihracattaki artış rakamlarını vereceğim. Katma değeri yüksek ürün oranındaki artışı konuşacağım. Enflasyon ve işsizliğin tek haneli rakamlara indiğinden bahsedeceğim. Cari açığın sürdürülebilir oranda kaldığını, dış borcun azaldığını, faizlerin yatırıma ve tüketime engel olmayacak düzeyde seyrettiğini söyleyecek, bütçe fazlası verecek tasarruf tedbirleri alındığını açıklayacağım. Ve temennim odur ki hayata geçirilen yapısal reformların ülkemize sağladığı zenginliklerden bahsedeceğim.”‘ÜRETMEDEN KALKINMA YOK’Başkan Bahar’ın ardından sırasıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu konuklara seslendi. Ödül alan tüm sanayicileri kutladığını belirten Vali Karaloğlu, “Türkiye son 15 yıldır son 20 yıldır gerçekten başarı hikayeleri olan ve geleceğe dönük de çok hedefleri olan bir ülke. Biz 2016’da en son hain darbe girişimiyle ‘her şey bitti bundan sonra yolumuz açık’ derken, ‘hayır sizin hedefleriniz varsa bizim de planlarımız’ var diyenler oldu. 2018 yılını da çok ağır bir finansal saldırı altında geçirdik. Allah’a hamdolsun, toparlanma sürecimiz devam ediyor. Hükümetimizle, milletimizle, birliğimizle, beraberliğimizle toparlanmanın başladığını, döviz kurlarının da yerine geldiğini görüyoruz. İnşallah 2019’da sanayicimizi yakından ilgilendiren faiz oranlarının istediğimiz seviyeye gelmesi, enflasyonun istediğimiz seviyelere, tek haneli seviyelere düşmesini de temenni ediyoruz ki bugün ki işaretler de onun da geleceğini gösteriyor. Üretmeden kalkınma yok. Sadece tüketerek sadece inşaat sektörüne yatırım yaparak bir ülkenin geleceğe taşınması mümkün değil. Onun için üretenler sanayicilerimiz bizim için de ülkemiz için de çok kıymetlidir” şeklinde konuştu.2017 YILIN EN BAŞARILI FİRMALARIKonuşmaların ardından 2017 yılında elde ettikleri başarılar ile ödül almaya hak kazanan firmalara ödülleri takdim edildi. Törende ödül alan firmalar ve elde ettikleri başarılar şu şekilde sıralandı.  1.ONUR/SAYGI ÖDÜLÜ MEHMET NALBANT - NALBANTOĞLU DEMİR SAÇ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİC. A.Ş.                             2.İSTİKBAL VAAT EDEN FİRMALAR1-FORAKS İNŞ. MAK. KİRALAMA SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.     2-SERATEK SERA TEKNOLOJİLERİ TARIM İNŞAAT MADENCİLİK DANIŞMANLIK ÖZEL             EĞİTİM TUR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ                                  3.EN YEŞİL FABRİKA1-ANTKEM GIDA TURİZM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2-REMİM REFORM MİMARLIK İNŞ. PVC DEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.           3-ALTINTAR TARIM A.Ş.                                     4.EN YÜKSEK İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLAYAN FİRMALAR1-ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2-ESLİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ3-FASDAT SEBZE DOG. PAK. SAN.TİC. AŞ.                           5.EN YÜKSEK KADIN İSTİHDAM SAĞLAYAN FİRMALAR1-MAVİ SAFİR ÇAMAŞIRHANE MAK. MUT.CİHAZ.SAN. VE TİC.AŞ     2-EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.        3-ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  4-ÖĞÜN EKMEK UNLU MAMÜLLERİ GIDA YEMEKÇİLİK TEMİZLİK İNŞAAT HAYVANCILIK SOĞUK HAVA DEPOSU SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.           5-ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş                                 6.TÜRKİYENİN İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMASI1-ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİ OLUKLU MUKAVVA KAĞIT TİC. A.Ş.2-EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.                                 7.EN YÜKSEK İSTİHDAM SAĞLAYAN FİRMALAR1-ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş                                2-AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               3-ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ      4-MAVİ SAFİR ÇAMAŞIRHANE MAK. MUT.CİHAZ.SAN. VE TİC.AŞ                5-EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.                                 8.EN YÜKSEK YATIRIM YAPAN FİRMALAR1-KARMERSAN MERMER İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.2-ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş                                3-ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              4-İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (İGSAŞ)5-AKAL ANT YAPI CEPHE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM DEMİR METAL CAM  MAKİNE  İNŞAAT GIDA UNLU MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              9.EN YÜKSEK KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEN FİRMALAR1-DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       2-KARMERSAN MERMER İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.3-ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş                                4-ADALYA MERMER SANAYİ TİC. A.Ş.         5-ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                   10.EN YÜKSEK SATIŞ HASILATI YAPAN FİRMALAR1-AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   2-ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş         3-YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ  SAN.TİC.A.Ş  4-ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİ OLUKLU MUKAVVA KAĞIT TİC. A.Ş.5-EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.                                            11.EN FAZLA İHRACAT YAPAN FİRMALAR1-AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               2-ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş                                3-KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LTD. ŞTİ.  4-ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ5-ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               12.TÜRKİYENİN BİRİNCİ 500 BÜYÜK FİRMASI1-AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   2-ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş                     3-CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.4-YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ  SAN.TİC.A.Ş              13.DUAYEN SANAYİCİ ÖDÜLÜ1-MUSTAFA EKİCİ - EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.2-MUHARREM AKKAYA - AKKAYA CAM PAZARLAMA LTD. ŞTİ.                  

Devamı
30-11-2018 Bölge

Ticaret Bakanlığı görev alanına giren konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ticaret odaları ve ihracatçı birlikleri ortak organizasyonu ile düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri nin Antalya programı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği işbirliği ile ikinci kez Bölge Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 95 kişilik katılımla gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanlarının ve Türk Eximbank yetkililerinin konuşmacı olduğu programda bölge sanayicilerimiz ihracatta sağlanan devlet yardımları, İran pazarına ihraç imkanları ve Türk Eximbank İhracat Kredisi, Sigorta ve Garanti Programları konularında bilgilendirildi.

Devamı
26-11-2018 Bölge

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İran Tebriz İli Sanayi Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen programın startı Haziran ayında verilmişti. İlk olarak Antalya OSB ve Tebriz firmaları mercek altına alınmış, titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucunda nokta atışı firma eşleştirmeleri yapılmıştı. Çalışmanın ardından Tebrizli iş insanları Ekim ayında Antalya OSB firmalarını ziyaret etmiş ve Bölge sanayicileri ile 268 yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.TEBRİZ VALİLİĞİ KARŞILADIAntalya OSB sanayicilerinin Tebriz ziyaretini kapsayan üçüncü etap temasları, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar önderliğinde yapıldı. 19 Bölge sanayicisinin yer aldığı heyet, 3 günlük programın ilk gününde Tebriz Valiliğinde düzenlenen, Tebriz Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı Tebriz ve Antalya Ekonomi ve Ticari Girişimciler Toplantısına katıldı. Toplantının ardından Tebriz’in dört büyük sanayi tesisinde incelemelerde bulunan Antalya OSB sanayicileri, programın devamında Tebriz’in önde gelen firmalarının yetkilileri ile yeni işbirliklerini değerlendirdiği toplam 218 yüz yüze görüşme yaptı.486 YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEProgramın oldukça dolu ve verimli geçtiğini aktaran Başkan Bahar, “5 ay gibi kısa bir sürede üç etap şeklinde planlanan ve icra edilen program, Bölgemiz ve sanayicilerimiz açısından oldukça verimli geçmiştir. Bölge sanayicilerimiz ile Tebrizli iş inşaları arasında toplam 486 yüz yüze görüşme yapılmış, 30’a yakın iş anlaşması imzalanma aşamasına gelmiştir. Bu hem Bölgemiz hem de ülkemiz ihracatının artması açısından atılmış önemli ve büyük bir adımdır. Yaptığımız ihracat hamlesi her ne kadar ticari bir kazanım gibi gözükse de temaslarımız esnasında kurduğumuz dostluk temelli ilişkilerin, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine ciddi bir katkı sağladığına inancımız tamdır. Tebriz’de ekonomi ve ticaretin yanı sıra farklı alanlarda geniş iş birliği yaparak maliyetleri azaltabilir, ülkemize daha fazla katma değer sağlayabiliriz” dedi.İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZAntalya ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirten Tebriz İli Vali Yardımcısı Dr. Ali Cehangiri, “İran ve Türkiye iki dost ve komşu ülke olarak sürekli birbirlerinin yanında olmuştur. Türkiye ile İran’ın ekonomik anlamda bazı sıkıntılarla karşılaştıkları bu dönemde de işbirliği yapmak suretiyle zorlukları geride bırakabilirler. Bu kapsamda Türk girişimcilere İran’da özellikle Doğu Azerbaycanlı kardeşleri ile işbirliği yapma çağrımızı yineliyoruz” şeklinde konuştu.ANTALYA SANAYİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ŞEHİRİranlı ve Türk girişimcilerin en büyük ticari sorununun para ve bankacılık olduğunu belirten İran ve Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Reza Kami, İranlıların Antalya’yı turizmi ile tanıdıklarını ancak şehrin sanayi konusunda da önemli olduğunu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kami, Türkiye’nin teknolojisi, enerjisi, uzman ve ucuz iş gücü ile İranlı ve Türk girişimcilerin hedeflerine ve çıkarlarına fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Devamı
14-11-2018 Bölge

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, “Türkiye’nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi yesek bu iş çözülecek” şeklindeki çağrısına, sektör temsilcilerinden destek geldi. Kanatlı ve hindi eti üretiminde uzun yıllardır faaliyet gösteren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Sayın Bakanımızın çağrısını destekliyoruz. Bu hem sağlığımız açısından hem de dışa bağımlılığımızın azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi adına oldukça önemlidir. Kırmızı et ithalatının durdurulup yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini çok kez ifade etmiştik. Hindi etinin ön plana çıkarılması talebimiz ile paralel bir anlam ifade etmektedir” dedi.KİŞİ BAŞI ET TÜKETİMİNİ ARTIRIRHindi eti tüketiminde yaşanacak artışın kişi başına düşen et tüketimini de artıracağına dikkat çeken Başkan Bahar, “Sektör temsilcileri olarak bizler de uzun zamandır aynı şeyi dile getiriyoruz. Hindi eti son derece sağlık bir besindir ve ülkemizin protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir role sahiptir. Bunu sadece bizler söylemiyoruz, sağlıklı gıda uzmanları da çok kez benzer açıklamalar yapmıştır. Türk halkı protein ihtiyacını genellikle dana, kuzu ve balık tüketerek karşılıyor. Hindi etinin sofralarımızda yer almasıyla birlikte kişi başına düşen et tüketimimiz de artacaktır. Bu da sağlımız açısından oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.KIRMIZI ETE GÖRE DAHA EKONOMİKHindi etinin faydalarından bahseden Başkan Bahar, “Hindi eti düşük yağ oranıyla kalp dostu, protein ve mineral deposu bir besindir. Dana etinden daha yüksek miktarda protein içerir. Normal bir hindi yemeğinde bulunan yağ, kırmızı etteki yağın yarısı kadardır. Hindi etinde en çok çinko bulunur, bu da bağışıklık sistemi, yaraların iyileşmesi, vücudun yağ, protein ve karbonhidratları sindirmesi için son derece önemli bir mineraldir. Çinko dışında hindi etinde fosfor, magnezyum ve siyah etinde de önemli miktarda demir bulunur. Hamileler için çok önemlidir ve anne karnındaki bebekleri doğum sakatlıklarına karşı korumaktadır. Bir porsiyon hindi eti günlük B12 ihtiyacını karşılamaktadır. Güçlü bir antioksidandır ve yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirmektedir. Ayrıca kırmızı ete göre çok daha ekonomiktir” ifadelerini kullandı.BAKAN PAKDEMİRLİ’Yİ ZİYARET ETTİLERSektörün öncü firmalarının üst düzey temsilcilerinden oluşan ‘Hindi Platformu’ ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret eden Başkan Bahar, “Sayın Bakanımız ile öğle yemeğinde bir araya gelme fırsatı bulduk. Öğlen yemeğinin mönüsünde tabii ki hindi vardı. Sayın Bakanımızla hindi etinin ülkemize sağlayacağı katma değeri istişare edip destek sözü aldık” diye konuştu.

Devamı