* Serbest piyasa verileridir

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İTFAİYE MÜFREZE BİNASI YAPIM İŞİ

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

Yönetim Kurulumuzun sorumluluğu altında yaptırılacak olan; 

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İTFAİYE MÜFREZE BİNASI YAPIM İŞİ 

Teklif Birim Fiyatla kapalı teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1- İhaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesi, son teklif verme tarihinden sonra yapılacak olan ilk AOSB Yönetim Kurulu toplantısıdır. 

2- Şartnamede belirtildiği şekilde Yüklenicinin Teklif Birim Fiyatlar toplamı ihale bedeli sayılacaktır. 

3- İşin geçici teminatı Teklif edilen miktarın %3’i kadardır. 

4- İhaleye katılmak isteyenler Şartname ve Sözleşme tasarısını KDV dahil 300,00- TL(Üçyüz Türk Lirası) bedel karşılığında, 11.07.2019 Perşembe gününden itibaren Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edebilirler. 

5- İhaleye girebilmek için; İsteklinin son 10 yıl içinde sözleşme bedeli minimum 1.200.000,00 TL’lik(Birmilyonikiyiüzbin Türk Lirası) olan sosyal tesis, sağlık-güvenlik tesisi, idari bina vb. nitelikli üst yapı işini fiili olarak tek sözleşmede veya ayrı ayrı sözleşmeler kapsamında bitirmiş ya da devam eden işlerinde en az % 80’ini tamamlamış olması gerekmektedir. (Fiili iş deneyim belgeleri dışındaki, Mimarlık-Mühendislik diplomaları vb. gibi belgeler kabul edilmeyecektir.) 

6- Teklif dosyaları son teklif verme tarihi olan 22.07.2019 Pazartesi günü saat 11:00 ’e kadar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecektir. 

7- AOSB Yönetim Kurulu Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, verilen teklifleri yeterli bulup bulmamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya uygun bedeli tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir. 

8- Söz konusu işlerde kullanılacak malzemelerin temini gerekli görüldüğü takdirde idare tarafından yapılabilecektir. 

Adres: Antalya Organize Bölgesi Müdürlüğü 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 5. Cadde No: 5 İdari Hizmet Binası, Döşemealtı / ANTALYA 

Tel: 0 242 258 11 00 Faks: 0 242 258 11 04 

E-mail: antalyaosb@antalyaosb.org.tr 

(İSTEKLİLERE DUYRULUR)