* Serbest piyasa verileridir

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ PARSELLER YOL VE ALTYAPI İŞLERİ

Yönetim Kurulumuzun sorumluluğu altında yaptırılacak olan; ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ PARSELLER YOL VE ALTYAPI İŞLERİ Teklif Birim Fiyatla kapalı teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

1-  İhaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesi, son teklif verme tarihinden sonra yapılacak olan ilk AOSB Yönetim Kurulu toplantısıdır.

2-  Şartnamede belirtildiği şekilde Yüklenicinin Teklif Birim Fiyatlar toplamı ihale bedeli sayılacaktır.

3-  İşin geçici teminatı Teklif edilen miktarın %3’i kadardır.

4-  İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını 500,00 TL(Beşyüz Türk Lirası) + KDV bedel karşılığında, 11.10.2021 Pazartesi gününden itibaren Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edebilirler.

5-  İhaleye girebilmek için; İsteklinin son 10 yıl içinde sözleşme bedeli minimum 3.000.000,00 TL’lik (Üçmilyon Türk Lirası) olan yol veya altyapı işini fiili olarak tek sözleşmede bitirmiş ya da devam eden işlerinde en az işin % 80’ini tamamlamış ve bu tamamlanmış kısmın belirtilen minimum tutardan fazla olması gerekmektedir. (Fiili iş bitirmeler dışındaki, Mimarlık-Mühendislik diplomaları vb. gibi belgeler kabul edilmeyecektir.)

6-  Teklif dosyaları son teklif verme tarihi olan 25.10.2021 Pazartesi günü saat 10:30 ’e kadar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecektir.

7-  AOSB Yönetim Kurulu kamu ihale kanununa tabi olmayıp, verilen teklifleri yeterli bulup bulmamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya uygun bedeli tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.

8-  Söz konusu işlerde kullanılacak malzemelerin temini gerekli görüldüğü takdirde idare tarafından yapılabilecektir.

9-  Adres            :

Antalya Organize Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi

1.Kısım 5. Cadde No: 5 Hizmet Binası,

Döşemealtı / ANTALYA

Tel: 0.242.258 11 00 (bpx)

Fax: 0.242.258.11.04

E-mail: antalyaosb@antalyaosb.org.tr

(İSTEKLİLERE DUYRULUR)