* Serbest piyasa verileridir

Natural Gas and Machinery Management

GÖREV

Tüm bölge katılımcılarının; doğalgaz altyapı ve abonelik işlemlerinin takibi ve organizasyonunu yapar.

Tüm katılımcıların; mekanik projelerinin, yangın tesisatlarının vb. uygulamalarının uygunluğunu kontrol eder, kullanılabilirliğini sağlar.

İtfaiye teşkilatımız (arama & kurtarma ve ambulans dahil) yangınlara ve muhtelif olaylara( kaza vb.) müdahale görevi dışında, sanayicilerimize ‘İtfaiye Uygunluk Belgesi’ düzenleme, yangın eğitimi ve tatbikatı yapma faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ nde 2005 yılı başlarında doğalgaz şebeke inşaatına başlanılmış ve Nisan 2006 itibariyle sisteme gaz verilerek doğalgaz kullanmak isteyen sanayicilerimize sunulmuştur. 2010 yılında 1.tevsi, 2011 yılında da 2.tevsi alanlarında doğalgaz şebekesi ihaleleri yapılarak, tüm bölge doğalgaz altyapısı tamamlanmıştır. 

Bölge doğalgaz şebekesi, muhtelif çaplarda olmak üzere 8.359 metre çelik ve 33.017 metre polietilen hattan oluşmaktadır. Bu sistem üzerinde, 6 adet faal olarak çalışan RMS-B basınç düşürme ve ölçüm istasyonu ile 3 adet yedek RMS-B istasyon sahası bulunmaktadır. 

BOTAŞ tarafından şu anda tüketimimizi karşılamak amacı ile 30.000 m³/h lik bir RMS-A istasyonu bulunmakta olup, gelecekte gelişme alanları dahil olmak üzere 70.000 m³/h lik take-of vanası bırakılmıştır.

Bölge şebekemizde kurulmuş RMS-B istasyonları ile gaz 3-4 bar basınca düşürülerek, polietilen şebekemize enjekte edilmekte ve sanayicilerimizin kullanımına sunulmaktadır. 3-4 bar basınçta bırakılan doğalgazı kullanım ihtiyacına göre sanayi parsellerinde RMS-C tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları kurulması gerekmektedir. 

Bölgemizde 57 adet doğalgaz abonesi bulunmaktadır. Bu abonelerden 2 adedi elektrik üretimi, 1 adedi de elektrik üretimi ve proses amaçlı doğalgaz kullanmaktadır. Geri kalan 55 müşteri proses ve buhar amaçlı doğalgaz kullanımı yapmaktadır. 

Yeni kurulan veya projesi intikal eden sanayicilerin mekanik tesisat, yangın tesisat proje kontrolleri ve bölgemiz tarafından yaptırılan inşaatların mekanik tesisat kontrolleri yapılmaktadır. 

İtfaiye teşkilatında; 1 şef, 3 şoför ve 7’şer kişiden oluşan yangın söndürme ekibi 24 saat vardiyalı olarak kesintisiz görev yapmaktadır. Ford kargo 10 ton su kapasiteli 18 m hidrolik merdivenli itfaiye aracımıza ilave olarak, Mercedes Axor 2523 CD marka; 8 ton su, 500 lt köpük, 250 kg kuru kimyevi toz kapasiteli ve 12 mt hidrolik merdivenli yeni itfaiye aracı ekipmanları ile birlikte hizmet vermeye devam etmektedir. 

Bölgemizde bulunan fabrikalardan gelen istekler üzerine, yangın söndürme tatbikatları yapılmaktadır. 

Havadan helikopter marifetiyle yangınlara müdahale edilebilmesi için 2.tevsi alanına 550 ton kapasiteli orman yangın havuzu yapılmıştır. 

Bölgemiz içme suyu şebekesine entegre, 206 adet yangın hidrandı bulunmaktadır. 

Yangınla mücadele etkinliğimizin daha verimli ve daha etkin olabilmesi için, dört araç kapasiteli son derece modern mimari ve teknik donanıma sahip yeni itfaiye binamızın inşaatı bitirilmiştir. 

Ayrıca bölgemiz bünyesinde kurulan Doğal Afetlere Müdahale Timi (DAMT) ’ nin koordinasyonu da Doğalgaz ve Makine İşletme Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. DAMT, 15 kişilik ekibi ile yangın- deprem- sel- su baskını- trafik kazalarına müdahale- dağcılık ve su altı arama kurtarma konusunda tüm eğitimlerini tamamlamış, 24 saat göreve hazır olarak konuşlandırılmıştır. 

 

SANAYİCİNİN DOĞALGAZ KULLANABİLMESİ İÇİN YAPMASI GEREKENLER 

1- EPDK ve ENERYA ‘nın yetkilendirdiği müşavir firma belirlemek

2- Müşavir firmanın oluşturduğu projeye göre EPDK ve ENERYA tarafından yetkilendirilmiş olan müteahhit firmayı belirlemek

3- BOTAŞ, ENERYA ve Antalya OSB'nin endüstriyel tesislerde dönüşüm şartnamesine uygun iç tesisatı kurdurmak

4- ENERYA tarafından onaylanmış iş dosyasını Antalya OSB'ye vermek

5- Müşavir firmadan alınacak “iç tesisat kabul” yazısını vermek

6- Sözleşmenin hazırlanması için Bölge Müdürlüğü’nden alacağınız ve tüketimlerinizi belirteceğiniz bilgi formunu doldurmak

7- Bölge Müdürlüğü’müz ile ‘Kesintisiz Doğalgaz Sözleşmesi’ni imzalanmak

8- Azami aylık kullanım miktarınıza göre Bölge Müdürlüğü’müzce belirlenmiş depozito bedelinin ödendiğine dair makbuz veya kesin süresiz banka teminat mektubunun verilmesi gerekmektedir. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Mekanik tesisat, yangın tesisatı, asansör, ısıtma-havalandırma ve klima projelerini kontrol etmek ve onaylamak, 

Bölge doğalgaz boru hatlarını kontrol ettirmek ve bakımlarının gerçekleşmesini sağlamak, 

Katılımcıların doğalgaz abonesi olma taleplerini incelemek, iş başlama projelerini onaylamak ve tesislerin uygun görülmesi halinde abonelik işlemlerini gerçekleştirmek, 

Her ayın ilk haftası içinde üyelerinin doğalgaz tüketimlerinin tespit edilerek faturalandırılmasını ve dağıtımının yapılmasını sağlamak, 

Bölge Müdürlüğü mekanik cihazların bakım ve kontrolünü yapılmasını sağlamak, bölge araçları ve iş makinelerinin ruhsat, bakım ve onarım işlerinin takibini yapmak, 

Yangına karşı alınması gereken önlemlerin üyelere aldırılmasına öncülük etmek, 

Olası yangınlara itfaiye ekibiyle birlikte, anında müdahale etmek, 

Gerekli araç ve gerecin temini ile bunların kullanıma hazır halde bulunmalarını sağlamak, 

İtfaiye teşkilatının birebir sevk ve idaresini yapmak.