* Serbest piyasa verileridir

Фонд

русский. 1976 yılında Antalya Ticaret Sanayi Odası öncülüğünde 09.06.1976 tarih ve 7/12106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına karar verilmiştir. 16.08.1977 tarih ve 7/13742 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 370 Hektar lik (3.700.000 m²) bir alanda kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi, 1983 yılında yer seçiminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle, önce 60 Hektar lık bir alana indirilmiş 1998 yılında yeniden 370 Hektar lik ilk büyüklüğüne çıkarılmıştır. 

Müteşebbis Heyetimizin sicil kaydı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 10.09.2001 tarih ve 11556 sayılı yazıları ile 194 sıra numarası alarak tüzel kişilik kazanmıştır.

2005 yılında yeni tevsi alanlarının ilavesi ve onaylı imar planları içerisinde kalan şahıs ve hazineye ait arazilerinin satın alınmasıyla 662 Hektar lik büyüklüğe ulaşmıştır.

2010 yılında 3 nolu tevsi alanı yer seçimi tamamlanmış, bölge büyüklüğü 692 hektar lık büyüklüğe ulaşmıştır.

2015 yılında 4 nolu ve 5 nolu Tevsi alanları yer seçim çalışmalarına başlanmıştır. Halen devam etmekte olan yer seçim çalışmalarının 2017 yılında tamamlanması ile bölge 781.6 hektar lık büyüklüğe ulaşacaktır.