* Serbest piyasa verileridir

Aldaş Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elk.

ALDAŞ A.Ş. sunduğu profesyonel teknik ve yönetim altyapısı ile su ve atıksu projeleri, enerji üretimi, ulaşım ve sürdürülebilir çevre konularında geniş çaplı bir yelpazede hizmet vermektedir. ALDAŞ A.Ş. bilgi ve birikimi ile sunduğu hizmetlerde yerel ve ulusal alanlarda inovasyon, iş birliği, teknik mükemmellik sağlayarak çözüm odaklı evrensel bir yönetim anlayışı sunmaktadır.Antalya ili su ve atık su altyapı yatırımlarına ilişkin "Antalya Su Temini ve Atıksu Pro(AWSSP)" ile ilgili ASAT ve Dünya Bankası arasında 1995 yılında imzalanan kredi ikraz anlaşması kapsamında, ALDAŞ A.Ş., Bakanlar Kurulu kararına istinaden, su temini ve kanalizasyon hizmetlerini sağlamak, çöp ve her tür atığın toplanması ve yok edilmesi için gerekli adımları atmak, inceleme, program ve projeleri hazırlamak, söz konusu çalışmaların doğal kaynakların kamu çıkarları doğrultusunda en etkili ve verimli kullanımı yoluyla gerçekleştirilmesi için yasal, ekonomik ve teknik altyapıları hazırlamak, gerek duyulan tesislerin kurulmasını sağlamak ve bunları işletmek, söz konusu hizmetlerin amaçları doğrultusunda gereğine uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almak üzere 13 Aralık 1995 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

Sektör

Yapı