* Serbest piyasa verileridir

Hizmet Bedelleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HİZMETLERE AİT 2023 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:

1- ARSA TAHSİS BEDELİ VE PRENSİPLERİ :

Yetkili kurullarımızca 15.11.2022 tarih MH-2022/05 sayılı oturumda belirlenen arsa tahsis m² birim bedeli 4.310,75TL/m² dir. Hesaplanan toplam arsa tahsis bedelinin %50'si peşin %50'si 36 (otuzaltı) ay içinde kalan bakiyenin 3 (üç) yıl eşit taksitlerle ödenecek olup, taksitler aylık olarak ve çek/senet/DBS karşılığında alınacaktır. 

TL üzerinden tahsis yapılan ve yapılacak olan parseller için diğer yıllarda ödenecek arsa taksit ve borç ödemelerinde, ilgili yılında oluşacak olan TÜFE oranında artış yapılarak ödeme tesis edilecektir. 

Vadesinde ödenmeyen arsa tahsis borcu ödemelerinde; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesine göre işlem tesis edilecektir.  

2018 yılı ve öncesi $/m² bedeli üzerinden tahsis yapılan ve tahsis borçları USD olarak devam eden katılımcılarımızdan borçlarına Merkez Bankası Döviz Satış  kur uygulanmasına karar verilmiştir.     

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi, yine OSB Uygulama Yönetmeliğinin Altıncı Bölümü ‘Arsa Tahsis ve Satışları, Kiralama’ başlığı altındaki Maddeler (54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64) ,Müteşebbis Heyetin 30 Ocak 2018 tarih ve MH-2018/01 sayılı, 31 Temmuz 2018 tarih ve MH-2018/07 sayılı, 11 Şubat 2019 Tarih ve MH-2019/01 sayılı,07 Mayıs 2020 tarih ve MH-2020/3 sayılı oturumlarında belirlenen prensipler doğrultusunda ve 15.11.2022 tarih MH-2022/05 sayılı oturum kararı uyarınca Arsa Tahsis, Satış ve kiralama işlemleri Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecektir.

 

2- PROJE İNCELEME VE YAPI RUHSATI HİZMET BEDELİ :

Yeni ve Tadilat Projeleri İnceleme Hizmet Bedeli Katsayısı                     : 0,005   
Tadilat Projeleri İnceleme Hizmet Bedeli Yerinde Tadilat Gören Alan İçin Uygulanacaktır. 
İnşaat Metrekare Maliyet Fiyatı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Fiyatı Uygulanacaktır 


3- YAPI KULLANMA İZNİ HİZMET BEDELİ (m²) :

Yapı Kullanma Hizmet Bedeli Katsayısı                                                                                                                           : 2,50 TL


4- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ :

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedelleri İlgili Belediyelerin 2023 Yılı Tarifeleri İle Uygulanacaktır.


5- PARSEL APLİKASYON HİZMET BEDELİ :

0 - 10.000 m²                                                                                                                                                                   : 1.400,00 TL
10.001 - 50.000 m²: 2.100,00 TL
50.001 m² ve üstü: 3.500,00 TL


6- ÇAP ve ÖLÇÜ KROKİSİ DÜZENLEME HİZMET BEDELİ :

Belge Adet                                                                                                                                                                          : 150,00 TL


7- EKSPERTİZ ARŞİV HİZMETİ :

Proje İnceleme, Arşiv Hizmetleri (Parsel Adet)                                                                                                                    : 250,00 TL


8- İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME HİZMET BEDELİ :

EKAP 'ndan Düzenlenecek (Belge Adet)                                                                                                                             : 750,00 TL
Katılımcılarımıza Düzenlenecek Belgeler Muaftır. 


9- SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :

I. Abonelik Bedelleri :  
a) Su abone bedeli (Katılımcılarımız)                                                                                                                                                : 7.500,00 TL
b) Su abone bedeli (Dükkan Kiracıları): 3.000,00 TL
II. Su Ücretleri : 
a) İşletme suyu (m³) fiyatları                                                                                                                                                                    : 5,46 TL
b) Şantiye suyu (m³) fiyatları     : 6,28 TL
III. Hat Bağlama-Açma Bedeli : 
a) Hat bağlama bedeli                                                                                                                                                                         : 1.000,00 TL
b) Hat açma bedeli (her defa): 1.000,00 TL


10- ELEKTRİK ENERJİSİ TARİFELERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :

10.1.Abonelik Bedeli :
Sanayi OG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç ''0,6 x Trafo gücü kVA'')
Sanayi AG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç ''0,6 x Trafo gücü kVA & kurulu güç kW’’)
SANAYİ HARİCİ TT Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç ''0,6 x Trafo gücü kVA & kurulu güç kW’’) uygulanacaktır.
10.2.Enerji Tarifeleri (EPDK’ca onaylı tarifelerden) :
*Sanayi OG Aboneleri 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti+ (EPDK'ca onaylı AOSB Sanayi OG Dağıtım Bedeli +TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli - Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh)EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
  
*Sanayi AG Aboneleri 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti+(EPDK'ca Onaylı  AOSB AG Dağıtım Bedeli +TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli - Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh)EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
  
*Sanayi Harici TT Aboneler 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti + (EPDK'ca onaylı AOSB Sanayi Harici TT Dağıtım Bedeli +TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli - Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh) :EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
ENERJİ ALINAN KURULUŞUN DEĞİŞMESİ, BİRİM FİYATLARINI DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE veya EPDK yönetmelikleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler birim fiyatlara aynı oranlarda yansıtılacaktır.
Not: Güvence bedeli nakit, banka teminat mektubu veya DBS olarak alınabilecektir.
10.3 Enerji Bağlama ve Açma Bedeli : EPDK'ca onaylı bağlantı tarifelerinden
AG Aboneleri : 
0-15 kW (dahil)EPDK’ca onaylı tarife
100 kW (dahil)EPDK’ca onaylı tarife
100 kW üzeriEPDK’ca onaylı tarife
  
OG Aboneleri : 
0-400 kVA (dahil) EPDK’ca onaylı tarife
400 kVA üzeri EPDK’ca onaylı tarife
Kesme-Bağlama Bedeli alınacaktır.EPDK’ca onaylı tarife alınacaktır.
10.4 Lisansız Elektrik Üretim Tesisi Bedelleri : EPDK tarafından onaylanan bedellerden
Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri Başvuru Bedeli :EPDK’ca onaylı tarife
Lisansız Elektrik Üretim Tesisi İşletim Bedeli :EPDK’ca onaylı tarife
Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri için yapılacak başvurular ile  
 sonuçlandırılan taleplere ilişkin işlem bedeli :
EPDK’ca onaylı tarife
Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri Bağlantı Bedeli :EPDK’ca onaylı tarife
Lisansız Elektrik Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli :EPDK’ca onaylı tarife
10.5 OG Tesisleri Proje Onay-Kabul Bedelleri   :TEDAŞ tarifelerinden
10.6 Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri  Bedelleri (EPDK’ ca onaylı tarife) :
Lisanslı Elektrik Üretim Tesisi Dağıtım Bedeli: (EPDK tarafından onaylanan üreticiler için AOSB OG dağıtım bedeli - Üreticiler için)
10.7 Emreamade Kapasite  Bedeli (EPDK’ ca onaylı tarife) :
Emreamade Kapasite Bedeli:  (EPDK' ca onaylı üreticiler için AOSB emreamade kapasite bedeli)


11- DOĞALGAZ BEDELİ :

* BOTAŞ A.Ş.’nin, resmi internet sayfasında yayınladığı; ilgili aya ait, serbest tüketiciler için doğal gaz toptan satış fiyatlarından belirtilen ve doğal gazın kullanım amacına göre (Elektrik Üretimi Amacı Dışında Kullanım - Elektrik  Üretimi Amaçlı Kullanım –Proses/Buhar Amaçlı Kulanım) ayrıştırılmış olan tarifedeki fiyatlar sanayicilerimizin tüketimlerinin faturalandırılmasında kullanılacaktır. Tarife'de yer alan Fiyatlar KDV, ÖTV ve Sistem Kullanım bedeli  hariç fiyatlardır.
UYGULAMADA OLAN TARİFE DETAYLARI
- OSB Kademe 1 Tarifesi : '' TESİS '' bazında Yıllık Çekiş miktarı 300.000 Sm³ ve altında olan OSB’nin Katılımcılarını ifade etmektedir. Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı  uygulanacaktır.
- OSB Kademe 2 Tarifesi : '' TESİS '' bazında Yıllık Çekiş miktarı 300.000 Sm³ ve üzerinde olan OSB’nin Katılımcılarına uygulanacaktır.
- OSB Kademe 1 Konaklama Tarifesi : Turizm İşletmesi Belgesi almış olan Yıllık Çekiş Miktarı 300.000 Sm³ ve altında olan olan ve Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’in İkinci Kısımın Birinci Bölümünde tanımlanan Konaklama Tesislerinin (Oteller, Tatil Köyleri, Butik Oteller, Özel Konaklama Tesisleri, Moteller, Pansiyonlar ve Apart Oteller) elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için uygulanacak fiyattır.
- Elektrik Üretimi Amaçlı Gaz Kullanım Tarifesi : Elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanımda  bulunan OSB 'nin Katılımcılarına uygulanacaktır.
 
SİSTEM KULLANIM BEDELİ :
İlgili ayda yerel gaz dağıtım firmasının (Enerya Antalya Gaz A.Ş.) bildirdiği birim fiyat tarifesidir.
DOĞAL GAZ BİRİM FİYATI :
BOTAŞ’ın belirlemiş olduğu birim fiyata 0,006 eklenerek uygulanan bedeldir.


12- YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) :

Yıllık Yönetim Aidatları aylık olarak tahsil edilecektir (m²)                      : 5,6530 TL


13- ATIKSU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI : 

AOSB atıksu birim fiyatı (TL/m³): 3,4300 TL
ASAT tarafından Müdürlüğümüze uygulanacak ilave atıksu birim fiyatı katılımcımıza aynen yansıtılacaktır. (TL/m³): 5,3050 TL

27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan atık su altyapı, evsel katı atık ve özel atık bertaraf 

tesisleri tarifelerinin atık birim fiyatı 1,4089 TL/m² olarak belirlenmesinde uyulacak usul esaslara ilişkin yönetmelik

ve 02.02.2019 tarih ve 30674 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe istinaden, Bölgemizin evsel, peyzaj,

özel atıklarının toplamını katılımcılarımızın arsa m² göre aylık sabit tarife üzerinden yansıtılacaktır. (TL/m²xYıl)

: 1,4089 TL


14- İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU ve EĞİTİM BEDELLERİ :

5000 m²'ye kadar                    : 2.000,00 TL
5001 – 10.000 m² arası                                                                                                                                                    : 2.500,00 TL
10.001 m² üzeri: 3.500,00 TL
İtfaiye Eğitim Bedeli                 : 750,00 TL
Ges İtfaiye Uygunluk Raporu : GES projesinin kW başına 5,00 TL olarak uygulanacaktır.: 5,00 TL


15- GECİKME ZAMMI ORANLARI :

Arsa gecikme bedeli : OSB Uygulama Yönetmeliği 59.(1) Maddesine göre işlem tesis edilecektir.
Elektrik-Su-Doğalgaz-Atıksu-Kira -aidat vb. bedelleri : OSB Uygulama Yönetmeliği 59.(1) Maddesine göre işlem tesis edilecektir. 


16- KREŞ ÜCRETLERİ (AYLIK) :

01.01.2023 - 30.06.2023 Arası Uygulanacak Fiyatlar :

2023 yılında bir öğrenci aylık ücreti                                                                                                                                  : 3.000,00 TL
2023 yılında kardeş indirimli: 2.700,00 TL
2023 yılında personel indirimli: 1.500,00 TL

01.07.2023 - 31.12.2023 Arası Uygulanacak Fiyatlar :

2023 yılında bir öğrenci aylık ücreti                                                                                                                                  : 3.500,00 TL
2023 yılında kardeş indirimli: 3.150,00 TL
2023 yılında personel indirimli: 1.750,00 TL


17- DIŞ TİCARET İSTİHBARAT DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ :

I. Bölgemiz Katılımcıları İçin
• Hedef pazar araştırması                                                                                                                                                 : 2.500,00 TL
• Hedef müşteri danışmanlığı: 2.000,00 TL
• Nokta atışı ihracat danışmanlığı: 3.500,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı: 2.000,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması: 2.000,00 TL
• Teknik istihbarat: 150,00 TL
• İhale sorgulama: 150,00 TL
* Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.
II. Bölgemiz Katılımcısı Olmayan Firmalar İçin
• Hedef pazar araştırması                                                                                                                                                 : 4.500,00 TL
• Hedef müşteri danışmanlığı: 3.000,00 TL
• Nokta atışı ihracat danışmanlığı: 6.000,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı: 3.000,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması: 3.000,00 TL
• Teknik istihbarat: 200,00 TL
• İhale sorgulama: 200,00 TL
* Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.

 

18- EĞİTİM  HİZMET BEDELİ : Eğitim için Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bedeller ugulanacaktır.

 

* Tüm tarifelerde KDV hariçtir.