* Serbest piyasa verileridir

Hizmet Bedelleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HİZMETLERE AİT 2020 YILINDA UYGULANMAKTA OLAN TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:

* 2020 yılı için sanayi parseli metrekare birim satış fiyatı 786,85 TL/m²  'dir.

* Proje İnceleme ve Yeni Yapı Ruhsatı Düzenlemesi Hizmet Bedeli Nispeti : 0,0050-TL 

* Proje İnceleme ve Tadilat Ruhsatı Düzenlemesi Hizmet Bedeli Nispeti : 0,0030-TL 

* Yapı Kullanma İzni Düzenlemesi ve Muayene Hizmet Bedeli : 1,50-TL/m²

* Eksper Arşiv Hizmeti (Proje inceleme, İmar ile ilgili doküman ücreti) : 80,00-TL

* İnşaat Maliyeti, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine göre belirlenir (2020 yılı fiyatları) 

* İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı İlgili Belediyelerin tarifeleri ile değerlendirilecektir.


PARSEL APLİKASYON HİZMET BEDELİ:

   5.000 -  10.000 m² : 1.250 TL+KDV

  10.000 - 50.000 m² : 1.400 TL+KDV

  50.000 m²’den sonra: 2.000TL+KDV

Harita mühendisleri odası birim fiyatlarından tenzilatlı olarak hesaplanmıştır.

 

SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ

I. Abonelik Bedelleri:  

a) Su abone bedeli :5.000,00 TL 

b) Su abone bedeli (Dükkan Kiracıları) :1.500,00 TL 

II. Su Ücretleri 

a) Su birim fiyatları İşletme suyu (m³) Fiyatları: 0,78 TL/m³

b) Şantiye Suyu (m³) Fiyatları: 0,99 TL/m³

III. Hat Bağlama - Açma Bedeli 

a) Hat bağlama bedeli (ilk defa) : 350,00 TL 

b) Hat açma bedeli (her defa) alınacaktır : 350,00 TL

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ: 

Abonelik Bedeli: 

Sanayi elektrik Enerjisi güvence bedeli : (EPDK tarafından onaylanan birim fiyat x 0,6 x Trafo gücü)

Sanayi harici elektrik enerjisi güvence bedeli : (EPDK tarafından onaylanan birim fiyat x (kuruluş gücü(kw)) uygulanacaktır.

Not: Abonelik bedeli TL nakit, Banka Teminat Mektubu veya DBS olarak alınabilecektir.

Enerji Tarifeleri: 

a) SANAYİ ABONELERİ - 1 

AKTİF ENERJİ (TL/KWH) : AOSB enerji alış maliyeti + EPDK tarafından onaylanan AOSB  sanayi Dağıtım Bedeli

REAKTİF ENERJİ (TL/KVARH) : TEDAŞ BİRİM FİYATI

b) SANAYİ ABONELERİ - 2 

AKTİF ENERJİ (TL/KWH) : AOSB enerji alış maliyeti+ EPDK tarafından onaylanan AOSB  sanayi harici Dağıtım Bedeli

REAKTİF ENERJİ (TL/KVARH) : TEDAŞ BİRİM FİYATI

ENERJİ ALINAN KURULUŞUN DEĞİŞMESİ, BİRİM FİYATLARINI DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE veya EPDK yönetmelikleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler birim fiyatlara yansıtılacaktır.

d) Enerji Bağlama ve Açma Bedeli: 

AG:

0-15 kW (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

100 kW (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

100 kW üzeri: EPDK ca Onaylı Tarife

Kesme, Bağlama: EPDK ca Onaylı Tarife

OG:

0-400 kVA (dâhil) : EPDK ca Onaylı Tarife

400 kVA üzeri: EPDK ca Onaylı Tarife

Kesme, Bağlama: EPDK ca Onaylı Tarife alınacaktır.

 

DOGALGAZ BEDELİ: BOTAŞ A.Ş. 'nin ilgili ayda bölge müdürlüğümüze uyguladığı doğalgaz satış tarifesi üzerinden alınacaktır.

DOĞALGAZ SİSTEM KULLANIM BEDELİ: İlgili ayda; yerel gaz dağıtım firmasının (Enerya Antalya Gaz A.Ş.) bildirdiği birim fiyat tarifesine  0,020 TL/sm³ ilave edilerek uygulanmasına,


YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) : 0,89.-TL/m²  (6. ve 12. aylarda 2 eşit taksitte ödenecektir)   

                                                       
ATIKSU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI:

- Evsel Atıksu Birim Fiyatı : 1,11.-TL/m³ +  0,621.-TL/m³  (ASAT Atıksu Bedeli) (ASAT Birim Fiyatında değişiklik olması halinde katılımcılarımıza aynen yansıtılacaktır)

- Endüstriyel Atıksu Birim Fiyatı : *kirlilik katsayısı (k) x 1,11-TL/m³ + 0,621.-TL/m³ (ASAT Atıksu Bedeli) (ASAT Birim Fiyatında değişiklik olması halinde katılımcılarımıza aynen yansıtılacaktır)

* Kirlilik katsayısı (k) : İşletmede bulunan tesislerin endüstriyel atık sularından, 2020 yılında alınan numunelerde yapılan analiz sonuçlarının bir yıllık ortalaması alınarak, her tesis için belirlenmiştir.

Hesaplamalar; 13/08/2003 tarihli Müteşebbis Heyet Başkanlığının kararı ile yürürlüğe giren “Atıksu Bağlantısı ve Tarife Yönetmeliği ”nin 12. maddesinde belirtildiği şekilde, kirlilik değerleri dikkate alınarak yapılmıştır.

 

İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU ve EĞİTİM BEDELLERİ:

5000 m² 'ye kadar : 600 TL

5001 - 10.000 m² arası : 900 TL

10.001 m² üzeri : 1.750 TL

İtfaiye Eğitim Bedeli (Firma başına yıllık) : 250 TL

 

GECİKME ZAMMI ORANLARI:

- Arsa gecikme bedeli; (Amme Alacakları Tahsili Kanunu 6183 sk. md.51)                                               

- Elektrik-Su-Doğalgaz-Atıksu-Kira v.b. bedeller; (Amme Alacakları Tahsili Kanunu 6183 sk. md.51)

 

KREŞ ÜCRETLERİ (AYLIK):

2020 yılında bir öğrenci aylık ücreti : 889,83 TL

2020 yılında kardeş indirimli : 762,71 TL

2020 yılında personel indirimli : 762,71 TL

 

DIŞ TİCARET İSTİHBARAT DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ :

- Hedef pazar araştırması : 500-TL

- Hedef müşteri danışmanlığı : 200-TL

- Nokta atışı ihracat danışmanlığı : 1.000-TL

- Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı : 200-TL

- Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması : 250-TL

- Teknik istihbarat : 10-TL

- İhale sorgulama : 10-TL

        * Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.

  

NOT : Dış Ticaret İstihbarat Danışma Hizmet bedelleri dışında kalan tüm tarifelerde KDV hariçtir.