* Serbest piyasa verileridir

Hizmet Bedelleri

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN HİZMETLERE AİT 2022 YILINDA UYGULANMAKTA OLAN TARİFELER VE HİZMET BEDELLERİ:

1- ARSA TAHSİS BEDELİ VE PRENSİPLERİ :

15.11.2022 tarihinden itibaren geçerli Arsa m² bedeli 4.310,75 TL/m²'dir.

15.11.2022 tarihinden itibaren geçerli Arsa tahsis m² birim bedeli üzerinden hesaplanan toplam arsa tahsis bedelinin; %50'si peşin, kalan %50 bakiye 3 (üç) yıl eşit taksitlerle ödenecek olup; taksitler aylık olarak ve Çek/Senet/DBS karşılığında alınacaktır.

TL üzerinden tahsis yapılan ve yapılacak olan parseller için diğer yıllarda ödenecek arsa taksit ve borç ödemelerinde, ilgili yılında oluşacak olan TÜFE oranında artış yapılarak ödeme tesis edilecektir.

Vadesinde ödenmeyen arsa tahsis borcu ödemelerinde; OSB Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesine göre işlem tesis edilecektir. 

2018 yılı ve öncesi ($/m² tahsis yapılan) tahsis borçları devam eden katılımcılarımızdan 31.08.2018 tarih ve MH-2018/08 sayılı oturumunda sabitlenen 3,77 TL/ $ üzerine ilgili yıllarda  TÜFE oranında artış yapılarak 2019 yılı için 4,5353 TL/$ 2020 yılı için 5,0722 TL/$ 2021 yılı için 5,8127 TL/$ olarak karar alınmış ve uygulama buna göre yapılmıştır. 2022 yılı için; bu durum da ( $/m² tahsis yapılan) olan ve borcu devam eden sanayicilerimize 7,92 TL/$  kur uygulanmasına karar verilmiştir..

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesi, yine OSB Uygulama Yönetmeliğinin Altıncı Bölümü ‘Arsa Tahsis ve Satışları, Kiralama’ başlığı altındaki Maddeler (54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64) ,Müteşebbis Heyetin 30 Ocak 2018 tarih ve MH-2018/01 sayılı, 31 Temmuz 2018 tarih ve MH-2018/07 sayılı, 11 Şubat 2019 Tarih ve MH-2019/01 sayılı,07 Mayıs 2020 tarih ve MH-2020/3 sayılı oturumlarında belirlenen prensipler doğrultusunda Arsa Tahsis, Satış ve kiralama işlemleri Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecektir.

 

2- PROJE İNCELEME VE YAPI RUHSATI HİZMET BEDELİ :

Yeni ve Tadilat Projeleri İnceleme Hizmet Bedeli Katsayısı                     : 0,005   
Tadilat Projeleri İnceleme Hizmet Bedeli Yerinde Tadilat Gören Alan İçin Uygulanacaktır. 
İnşaat Metrekare Maliyet Fiyatı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Fiyatı Uygulanacaktır 


3- YAPI KULLANMA İZNİ HİZMET BEDELİ (m²) :

Yapı Kullanma Hizmet Bedeli Katsayısı                                                                                                                           : 1,50 TL


4- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BEDELİ :

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Hizmet Bedelleri İlgili Belediyelerin 2022 Yılı Tarifeleri İle Uygulanacaktır.


5- PARSEL APLİKASYON HİZMET BEDELİ :

0 - 10.000 m²                                                                                                                                                                   : 1.250,00 TL
10.001 - 50.000 m²: 1.400,00 TL
50.001 m² ve üstü: 2.000,00 TL


6- ÇAP ve ÖLÇÜ KROKİSİ DÜZENLEME HİZMET BEDELİ :

Belge Adet                                                                                                                                                                          : 50,00 TL


7- EKSPERTİZ ARŞİV HİZMETİ :

Proje İnceleme, Arşiv Hizmetleri (Parsel Adet)                                                                                                                    : 120,00 TL


8- İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEME HİZMET BEDELİ :

EKAP 'ndan Düzenlenecek (Belge Adet)                                                                                                                             : 500,00 TL
Katılımcılarımıza Düzenlenecek Belgeler Muaftır. 


9- SU ÜCRETLERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :

I. Abonelik Bedelleri :  
a) Su abone bedeli (Katılımcılarımız)                                                                                                                                                : 6.600,00 TL
b) Su abone bedeli (Dükkan Kiracıları): 2.000,00 TL
II. Su Ücretleri : 
a) İşletme suyu (m³) fiyatları                                                                                                                                                                    : 2,00 TL
b) Şantiye suyu (m³) fiyatları     : 2,30 TL
III. Hat Bağlama-Açma Bedeli : 
a) Hat bağlama bedeli                                                                                                                                                                         : 480,00 TL
b) Hat açma bedeli (her defa): 480,00 TL


10- ELEKTRİK ENERJİSİ TARİFELERİ VE ABONELİK BEDELLERİ :

10.1.Abonelik Bedeli :
Sanayi OG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç ''0,6 x Trafo gücü kVA'')
Sanayi AG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç ''0,6 x Trafo gücü kVA & kurulu güç kW’’)
SANAYİ HARİCİ TT Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli :(EPDK'ca onaylı birim fiyat x kurulu güç ''0,6 x Trafo gücü kVA & kurulu güç kW’’) uygulanacaktır.
10.2.Enerji Tarifeleri (EPDK’nın 26.05.2022 tarih 10992-01 sayılı kurul kararı ile onaylı):
*Sanayi OG Aboneleri 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti+1,4350 Kr/kWh (EPDK'ca 26.05.2022 tarih 10992-01 sayılı kurul kararıyla onaylı AOSB Sanayi OG Dağıtım Bedeli-Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh)EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
  
*Sanayi AG Aboneleri 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti+1,582 Kr/kWh (EPDK'ca 26.05.2022 tarih 10992-01 sayılı kurul kararıyla Onaylı  AOSB AG Dağıtım Bedeli- Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh)EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
  
*Sanayi Harici TT Aboneler 
AKTİF ENERJİ (TL/kWh)AOSB enerji alış maliyeti+3,119 Kr/kWh (EPDK'ca 26.05.2022 tarih 10992-01 sayılı kurul kararıyla onaylı AOSB Sanayi Harici TT Dağıtım Bedeli-Tüketiciler için)
  
REAKTİF ENERJİ (TL/kVARh) :EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı
ENERJİ ALINAN KURULUŞUN DEĞİŞMESİ, BİRİM FİYATLARINI DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE veya EPDK yönetmelikleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler birim fiyatlara aynı oranlarda yansıtılacaktır.
Not: Güvence bedeli nakit, banka teminat mektubu veya DBS olarak alınabilecektir.
10.3 Enerji Bağlama ve Açma Bedeli : EPDK'ca onaylı bağlantı tarifelerinden
AG Aboneleri : 
0-15 kW (dahil)EPDK’ca onaylı tarife
100 kW (dahil)EPDK’ca onaylı tarife
100 kW üzeriEPDK’ca onaylı tarife
  
OG Aboneleri : 
0-400 kVA (dahil) EPDK’ca onaylı tarife
400 kVA üzeri EPDK’ca onaylı tarife
Kesme-Bağlama Bedeli alınacaktır.EPDK’ca onaylı tarife alınacaktır.
10.5 OG Tesisleri Proje Onay-Kabul Bedelleri   : TEDAŞ tarifelerinden
10.6 Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri  Bedelleri (EPDK'ca 26.05.2022 tarih 10992-01 sayılı kurul kararıyla onaylı):
* Lisanslı Elektrik Üretim Tesisi Dağıtım Bedeli: 1,062 Kr/kWh (EPDK'ca 26.05.2022 tarih 10992-01 sayılı kurul kararıyla onaylı AOSB OG dağıtım bedeli - Üreticiler için)
10.7 Emreamade Kapasite  Bedeli (EPDK'ca 26.05.2022 tarih 10992-01 sayılı kurul kararıyla onaylı):
 * Emreamade Kapasite Bedeli: 310.7016 Kr/kWh/ay (EPDK'ca 26.05.2022 tarih 10992-01 sayılı kurul kararıyla onaylı AOSB Emreamade Kapasite Bedeli)
10.8 Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Başvuru Bedeli: (EPDK’ ca Onaylı Başvuru Bedeli)
10.9 Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi ile ilgili Diğer Bedeller: (EPDK’ ca Onaylı Başvuru Bedeli)
10.10 Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi Dağıtım Bedeli: (EPDK’ ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı)


11- DOĞALGAZ BEDELİ :

* BOTAŞ AŞ’nin, resmi internet sayfasında yayınladığı ilgili aya ait, serbest tüketiciler için doğalgaz toptan satış fiyatlarından kademe 2’de belirtilen ve doğalgazın kullanım amacına göre (Elektrik Üretimi Amacı Dışında Kullanım - Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım – Kompozit Kulanım) ayrıştırılmış olan tarifedeki fiyatlardan katılımcılarımızın tüketimlerinin faturalandırılmasına (Tarifede yer alan fiyatlar KDV, ÖTV ve sistem kullanım bedeli hariç fiyatlardır.)
 
SİSTEM KULLANIM BEDELİ :
İlgili ayda yerel gaz dağıtım firmasının (Enerya Antalya Gaz A.Ş.) bildirdiği birim fiyat tarifesidir.


12- YÖNETİM AİDAT (1 yıllık) :

Yıllık Yönetim Aidatları aylık olarak tahsil edilecektir (m²) (Temmuz Ayından itibaren geçerli)                                   : 2,741 TL


13- ATIKSU ARITMA GİDERİ KATILIM PAYI : 

AOSB atıksu birim fiyatı (TL/m³): 1,00 TL
ASAT tarafından Müdürlüğümüze uygulanacak ilave atıksu birim fiyatı katılımcımıza aynen yansıtılacaktır. (TL/m³): 1,08 TL

27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan atık su altyapı, evsel katı atık ve özel atık bertaraf

tesisleri tarifelerinin atık birim fiyatı 0,4138 TL/m² olarak belirlenmesinde uyulacak usul esaslara ilişkin yönetmelik

ve 02.02.2019 tarih ve 30674 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe istinaden, Bölgemizin evsel, peyzaj,

özel atıklarının toplamını katılımcılarımızın arsa m² göre aylık sabit tarife üzerinden yansıtılacaktır. (TL/m²xYıl)

: 0,4138 TL


14- İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU ve EĞİTİM BEDELLERİ :

5000 m²'ye kadar                    : 845,00 TL
5001 – 10.000 m² arası                                                                                                                                                    : 1.235,00 TL
10.001 m² üzeri: 2.340,00 TL
İtfaiye Eğitim Bedeli                 : 250,00 TL


15- GECİKME ZAMMI ORANLARI :

Arsa gecikme bedeli; OSB Uygulama Yönetmeliği 59.(1) Maddesine göre işlem tesis edilecektir.
Elektrik-Su-Doğalgaz-Atıksu-Kira -aidat vb. bedelleri; OSB Uygulama Yönetmeliği 59.(1) Maddesine göre işlem tesis edilecektir. 


16- KREŞ ÜCRETLERİ (AYLIK-Temmuz Ayından İtibaren Geçerli) :

2022 yılında bir öğrenci aylık ücreti                                                                                                                                  : 2.500,00 TL
2022 yılında kardeş indirimli: 2.250,00 TL
2022 yılında personel indirimli: 1.250,00 TL


17- DIŞ TİCARET İSTİHBARAT DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ :

I. Bölgemiz Katılımcıları İçin
• Hedef pazar araştırması                                                                                                                                                 : 1.000,00 TL
• Hedef müşteri danışmanlığı: 500,00 TL
• Nokta atışı ihracat danışmanlığı: 2.000,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı: 500,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması: 500,00 TL
• Teknik istihbarat: 50,00 TL
• İhale sorgulama: 50,00 TL
* Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.
II. Bölgemiz Katılımcısı Olmayan Firmalar İçin
• Hedef pazar araştırması                                                                                                                                                 : 3.000,00 TL
• Hedef müşteri danışmanlığı: 1.500,00 TL
• Nokta atışı ihracat danışmanlığı: 4.500,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat tedarikçi danışmanlığı: 1.500,00 TL
• Sürdürülebilir ithalat pazar araştırması: 1.500,00 TL
• Teknik istihbarat: 100,00 TL
• İhale sorgulama: 100,00 TL
* Hizmet bedelleri tek GTİP bazında çalışmayı kapsamaktadır.

* Tüm tarifelerde KDV hariçtir.