* Serbest piyasa verileridir

Vizyon & Misyon & Kalite Politikamız

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

VİZYONUMUZ 

Sunduğumuz hizmetlerde, evrensel kalite standartlarında mükemmelliği yakalamak, yaratacağımız farklılıklarla katılımcılarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, dünün deneyimlerinin ışığında yenilikçi anlayışımızla kalıcı ve örnek OSB modeli oluşturarak markalaşmak.

MİSYONUMUZ 

Katılımcılarımızın beklentilerinin de ötesinde çağdaş, yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmak, bu hizmetleri sunarken aynı zamanda çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutmak, etik değerlere sadık kurumsal yapımızla bugüne dek olduğu gibi gelecekte de kalıcı ve örnek projelere imza atmak ve hizmet süreçlerimizi icra ederken sürdürülebilir bir gelişim-büyüme hedefiyle; çevreye, çalışanlarımıza, toplumumuza karşı olan sorumluluklarımızla uyumlu bir yönetim sistemi uygulamaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Bölge Müdürlüğü hizmetlerimizi yasal ve diğer şartlar ile Entegre Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak sürdürülebilir kılmak ve sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Bu doğrultuda;

Akdeniz bölgesinin incisi, turizmin gözbebeği olan Antalya ilinin; Türkiye’nin önemli sanayi merkezleri içerisinde yer almasını sağlamak, hizmetlerimizden yararlanan katılımcılarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmek, memnuniyetini artırmak ve katılımcılarımıza, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermenin ayrıcalığını yaşatmak amacı ile,  Organize Sanayi Bölgesi Kanunu, yönetmelik ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Entegre Yönetim Sistemi’nin yapısal şartlarına bağlı kalarak, kesintisiz, hatasız ve hızla gerçekleştirmek, hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek önceliğimizdir.

Tüm bu hizmet süreçlerinin icrasında; kurumun misyon ve vizyon amaçları baz alınarak kalite, enerji, çevre ve su politikası uygulamalarımızda sürekli gözden geçirme yapılarak, iyileştirmeye yönelik amaç ve hedeflerimiz belirlenmektedir. Hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleşmesi süreçlerinde gerekli bilgi ve kaynakların sağlanması, uygulamalar sırasında enerji verimliliği, su verimliliği ve çevre yönetimine ilişkin tüm yasal şartların karşılanması, enerji yönetimi, su verimliliği ve çevre performansımızın sürekliliği ve geliştirilmesi, su tasarrufu için ilgili su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması, hizmet/ mal alım süreçlerinde enerji bakımından verimli olan, kirlilik ve sağlık riskini en az taşıyan, su verimliliğini destekleyen ürünlerin tedarik edilmesi, ilgili yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi sürecinde ki tasarım projelerinin desteklenmesi hizmet politikamızdır. Hizmet politikamız tüm paydaşlarımızın ulaşabileceği platformlarda beyan edilmektedir.

Kanunların vermiş olduğu yetkilere dayanarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde ve iş süreçlerimizde bu politika gerekliliğinde;  müşteri odaklılık, hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, adalet, dürüstlük ve çevre duyarlılığı ilke ve değerlerini Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yönetim kurulu ve çalışanları olarak ön planda tutacağımızı etkin eğitim yöntemleri ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayacağımızı, verilere dayalı bilgi yönetim sistemine önem vereceğimizi taahhüt ederiz.