* Serbest piyasa verileridir

Dış Ticaret Müdürlüğü

AMAÇ

AOSB katılımcılarının, dünyanın dört bir yanına ürün ihraç eden bir yapıya kavuşmasını sağlayacak faaliyetlerini yürüterek, katılımcılarımızın küresel pazardaki rekabet gücünü arttırmak. Dolayısı ile ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında fayda sağlamak.
 

GÖREV  

AOSB’ de aktif ihracat hareketi olan katılımcılarımızın (firmalarımızın), ihracat hareketlerine hız verebilmek, mevcut  ihracat kanallarını genişletebilmek adına geliştirilmeye ihtiyaç duyulan noktaların analiz edilerek gereken desteğin verilmesi.

AOSB katılımcılarından geçmişte ihracat girişiminde bulunmuş ancak ihracat devamlılığı  sağlayamamış firmaların ve de ihraç potansiyeli olan ürün sahibi ancak henüz hiçbir ihracat girişiminde bulunmamış firmalarımızın, firma yapılarının incelenerek eksikliklerinin belirlenmesi ve ihracat için gerekli altyapının oluşturulması.

AOSB katılımcılarımıza ticari fayda sağlayacak yurt dışı fuarlarının araştırılarak “Sektörel Ticaret Heyet Programı” kapsamına alınması için gerekli çalışmaları yürütmek. Program kapsamında ziyaret edilecek noktaların fuar öncesi belirlenerek, ön heyet programının oluşturulması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi. Sektörel Ticaret Heyet programı süresince heyet ile birlikte bu fuarlarda hazır bulunarak görüşmelere destek verilmesi. 

AOSB katılımcılarımıza yönelik bir veya birden fazla ülkeden Alım Heyeti Programını organize ederek katılımcılarımızla ithalatçı firma yetkililerinin buluşturulmasını ve gerekli görüşmelerin yapılmasını sağlamak.

İhracat alanındaki sektörel gelişmelerin gerekli yayın organları üzerinden takibini yaparak ilgili sektör katılımcılarını gelişmelerle ilgili bilgilendirmek.

Katılımcılarımıza ihracat alanında yön verecek; eğitim, konferans, seminer ve ihracat zirvelerini organize etmek.

AOSB dışındaki diğer kurum/kuruluşlar tarafından organize edilen ve de  katılımcılarımızın ticari girişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen heyet programları, ilgili kurumlar üzerinden takibini yaparak katılımcılarımıza duyurmak.

‘Dış Ticaret Mevzuatı’ nda yapılan değişikliklerin takibi ve ilgili sektör katılımcılarının yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.