* Serbest piyasa verileridir

Eğitim ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğü

Eğitimleri incelemek ve başvuruda bulunmak için tıklayın.

HAKKIMIZDA

Eğitim ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 2015 Nisan ayı içerisinde faaliyetlerine başlamış olup, Bölge Müdürlüğü personeli ve yaklaşık 17000 bölge çalışanına; doğru zamanda, doğru yerde, doğru eğitmenlerle ve doğru maliyetlerde kaliteli eğitim hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. Eğitim hizmeti sunulan yıllar içerisinde, bölge çalışanlarına 10815 sertifika, başarılı katılımları neticesinde dağıtılmıştır. 

Rekabet ortamında var olabilmenin verimlilik ve verimliliğin insan eğitimine yapılan yatırımdan geçtiği gerçeği ile yola çıkan Eğitim ve Kalite Müdürlüğü; yaşam boyu eğitim hayalini gerçeğe dönüştürmek ve sürdürülebilir verimliliğin sağlamak amacıyla, kişisel gelişim ve mesleki teknik eğitim dallarında 7 yıl içerisinde 315 eğitim programı düzenlemiştir.  Eğitim programı hizmetinde  80 eğitim danışmanlık firması ve 204 eğitmen görev almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve özel eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde yürütülen eğitim programları, katılımcı talepleri neticesinde şekillendirilmekte ve hizmet sunum kalitesi istatistiksel olarak ölçülerek eğitim hizmetlerimiz Antalya OSB’nin bu konuda marka olmasını sağlayacak bir titizlikle sürdürülmektedir. 

 

 

GÖREV

Antalya OSB içerisinde ve Bölge Müdürlüğü bünyesinde, eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin sistematik bir şekilde yapılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi, COVİD 19 Güvenli Hizmet Belgesi süreç takibi çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve katılımcı memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.
 

AMAÇ

Sanayi kuruluşlarına insan yetkinliğini destekleyecek eğitim programlarını planlayarak, bölge çalışanlarının ve yöneticilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, iş motivasyonlarını artırmak, mesleklerine dair uluslararası gelişmelere ve bilgilere ulaşmalarını, takip etmelerini ve dünya standartlarında bilgi inovasyonuna uyum sağlayabilmeleri için yüksek kalite anlayışıyla bölgeye hizmet sunmak,

TS EN ISO 9001 belgeli bir kuruluş olarak, bölgeye sunulan tüm hizmetlerin kalite standartları çerçevesinde, katılımcı memnuniyeti odaklı olarak sunulması, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin sistematik olarak güvence altında tutulması başlıca amaçlarımızdır.

Eğitim ve kalite güvence hizmet sunumlarımızdaki genel hedef ise Bölge Müdürlüğü misyonumuzdan yola çıkarak; kurumsal, sektörel ve bölgesel kalkınmaya, realist, planlı, öncü çalışmalarla katkı sağlamaktır.