* Serbest piyasa verileridir

Kalkınma Ajansları COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı hk.

Sayın Sanayicimiz,

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 Bölgesinin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı başlatmıştır.

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini amaçlayan program toplam kaynak tutarı 6.570.000 TL’dir. Program öncelik başlıkları aşağıdaki şekildedir;

  • Öncelik 1 : Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,
  • Öncelik 2 : Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,
  • Öncelik 3 : Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi,

Uygun başvuru sahipleri; Odalar, Borsalar ve Birlikleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Diğer Mahalli İdare Birlikleri, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler, Üniversite Rektörlükleri, Kar Amacı Güden İşletmelerdir. Son başvuru tarihi 30.04.2020 Saat 23:59’dur. Başvuru rehberi ve rehber formları aşağıdaki linklerde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru sayfası adresi https://www.baka.gov.tr/ ‘dir.

      Bilgi alınması hususunda gereğini rica ederiz.