* Serbest piyasa verileridir

Duyurular

19-11-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz,27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 10’ uncu maddesinde" enerji verimliliği etüdü yaptırmakla yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari ve hizmet binaları ile kamu kesimine ait bina ve işletmeler; yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri veya etüt-proje sertifikasına sahip uzman kişiler tarafından hazırlanan detaylı etüt raporlarının bir nüshasını en geç etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza iletmesi gerekmektedir." denilmektedir.Aynı Yönetmeliğin geçici 15’ inci maddesi ile 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan etütler için bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar süre tanınmıştır. Bu kapsamda yıl sonuna kadar bu yükümlülüğünü yerine getiremeyenlere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği” uyarınca yapılacak denetimler tabi sonucunda 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’ uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları uygulanabilmektedir.Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Devamı
19-11-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz,OSBÜK' ten gelen 17.11.2020 tarih GS.2020/ sayılı yazıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafınca her yıl düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER)" için başvuruların açıldığı belirtilmiş olup, ilgili konuya ait bilgilendirme metni ekte yer almaktadır.‘’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın vereceği onaya istinaden;·      Yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilen,·      Mevcut duruma göre en az oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan,·      Sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan,Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, bölgelerine bakılmaksızın 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden (katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi) yararlandırılacaktır.Bu kapsamda Bakanlık tarafından sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yol göstermesi amacıyla ‘’Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz’’ oluşturulmuş olup, OSBÜK internet sitesi ana sayfasında https://osbuk.org/sanayide-enerji-verimliligi-proje-yarismalari-senver linkiyle paylaşılmaktadır.’’Bilgi alınmasını rica ederiz.

Devamı
15-10-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren Hem Kendi Kazanır Hem De Ülkesine Kazandırır” mottosuyla başlattığı kayıt dışı istihdam ile mücadele programı kapsamında hazırlattığı, bilgilendirme ve farkındalık dokümanları ektedir.Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Devamı