* Serbest piyasa verileridir

Bölge

01-02-2021 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Dış Etki İletişim Ajansı / Turkishtime Araştırma Grubu iş birliği ile “OSB Yıldız Firmaları - OSB’ler İlk 500 Firma Araştırması” yapılacaktır.Araştırma kapsamında Türkiye genelindeki OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların gönüllülük esasına göre yıllık ihracat, yurtiçi ticaret, istihdam, yatırım, ar-ge gibi alanlarda performansları değerlendirilip en büyük beş yüz firma tespit edilecek ve kamuoyuna açıklanacaktır.Dış Etki İletişim Ajansı / Turkishtime Araştırma Grubu, söz konusu araştırmaya katılım durumunuzla ilgili tarafınız ile iletişime geçecektir. Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.Araştırmaya Katılım Linki: https://osbilk500.orgAraştırma Hakkında: https://osbilk500.org/OSB-ILK-500-SUNUM.pdf

Devamı
19-11-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz,27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 10’ uncu maddesinde" enerji verimliliği etüdü yaptırmakla yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari ve hizmet binaları ile kamu kesimine ait bina ve işletmeler; yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri veya etüt-proje sertifikasına sahip uzman kişiler tarafından hazırlanan detaylı etüt raporlarının bir nüshasını en geç etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza iletmesi gerekmektedir." denilmektedir.Aynı Yönetmeliğin geçici 15’ inci maddesi ile 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan etütler için bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar süre tanınmıştır. Bu kapsamda yıl sonuna kadar bu yükümlülüğünü yerine getiremeyenlere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği” uyarınca yapılacak denetimler tabi sonucunda 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’ uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları uygulanabilmektedir.Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Devamı
19-11-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz,OSBÜK' ten gelen 17.11.2020 tarih GS.2020/ sayılı yazıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafınca her yıl düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER)" için başvuruların açıldığı belirtilmiş olup, ilgili konuya ait bilgilendirme metni ekte yer almaktadır.‘’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın vereceği onaya istinaden;·      Yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilen,·      Mevcut duruma göre en az oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan,·      Sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan,Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, bölgelerine bakılmaksızın 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden (katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi) yararlandırılacaktır.Bu kapsamda Bakanlık tarafından sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yol göstermesi amacıyla ‘’Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz’’ oluşturulmuş olup, OSBÜK internet sitesi ana sayfasında https://osbuk.org/sanayide-enerji-verimliligi-proje-yarismalari-senver linkiyle paylaşılmaktadır.’’Bilgi alınmasını rica ederiz.

Devamı
30-10-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, kentimizin en önemli markaları arasında yer alan Antalyaspor’umuza, Bölgemizce sağlanan desteğin bu yılda devam etmesine karar vermiştir. İş birliğimiz kapsamında Antalya Organize Sanayi Bölgesinin stat içinde ve dışında tanıtımı yapılacak, toplam 43 kişilik 1 adet locanın (Batı 1) kullanım hakları 2020-2021 futbol sezonu boyunca tarafımıza tevdi edilecektir. Bölge Yönetim Kurulumuz, söz konusu locanın 2020-2021 futbol sezonu boyunca Bölgemiz sanayicilerinin hizmetine sunulmasını uygun görmüştür.Bu kapsamda; Antalyaspor’umuzun, ev sahibi olarak Antalya Stadında oynayacağı Türkiye Ligleri, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Dostluk Maçlarını Antalya OSB locasından izlemek isteyenlerin, ilgili maça en az 48 saat kala Basın Yayın Tanıtım Organizasyon Müdürü Can Yücel’e, 0242 258 11 00 (5004) nolu telefondan ulaşarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.Kontenjan 43 kişi ile sınırlı olduğundan her firmadan ilk etapta 1 (bir) kişiye başvuru sırasına göre yer verilecek, ikinci veya üçüncü kişilere ait talepler locanın doluluk oranına göre ilgili maça 24 saat kala değerlendirilecektir. Yer talebinde bulunanların Bölgemiz sanayicisi ya da firma yetkilisi olması gerekmektedir. Bölge sanayicisi veya firma yetkilisi olmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile uygulamaya alınan Elektronik Bilet Sistemi nedeniyle Passolig Kartı olmayanlar, stada giriş yapamayacaktır. Bu nedenle yer talebinde bulunan kişi veya kişilerin Passolig kartı sahibi olması ve kart kullanım süresinin güncel olması gerekmektedir. Maç biletleri, Bölge Müdürlüğümüz tarafından adınıza kayıtlı Passolig Kartına yüklenecektir.Stat içerisinde ve çevresinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan pandemi tedbirlerine uyulması, maske-mesafe-hijyen kuralına azami özen gösterilmesi gerektiğini önemle hatırlatır,Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz. 

Devamı
15-10-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren Hem Kendi Kazanır Hem De Ülkesine Kazandırır” mottosuyla başlattığı kayıt dışı istihdam ile mücadele programı kapsamında hazırlattığı, bilgilendirme ve farkındalık dokümanları ektedir.Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Devamı
18-09-2020 Bölge

26 Eylül ve 4 Ekim 2020 Tarihlerinde (toplam 2 gün) Makine Mühendisi A. Uğur SAYILI eşliğinde "YALIN ÜRETİM" konulu seminer düzenlenecektir. Seminer katılım ücreti 200 TL olup son başvuru tarihi 23 Eylül 2020'dir.Başvuru ve detaylı bilgi aşağıdaki afiş görselinde belirtilmiştir.

Devamı
16-09-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan 15.09.2020 tarihli ve 2020/85 nolu kararın 1’inci maddesinde “İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda (özel bankalar dahil) çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınmasına” karar verilmiştir.Başta Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda işlem yapacak personeliniz ile sizlerin, binaya giriş yapabilmesi için akıllı telefonlarına Hayat Eve Sığar uygulamasını kurması, uygulamada belirtilen adımları takip ederek sisteme kayıt olması, kendi adına bir HES kodu oluşturması ve her seferinde görevli personele HES kodunu ibraz etmesi gerekmektedir. HES kodu sorgulaması yapılamayan kişi/kişilerin Bölge Müdürlüğümüz idari hizmet binasına, kamu kurum ve kuruluşları ile banka binalarına giriş yapmasına kati suretle izin verilmeyecektir. Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
16-09-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan 15.09.2020 tarihli ve 2020/85 nolu kararın 2’inci maddesinde “Kurulumuzun 14.08.2020 tarihli ve 2020/77 Nolu kararı 2. maddesinde; 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgeye istinaden sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, her gün 06:00-24:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri, belirtilmiştir. Bu maddede geçen 06:00-24:00 saatleri ibaresinin 10:00-17:00 saatleri olarak değiştirilmesine,a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,b) 65 yaş ve üzeri olmakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut durumun aciliyeti nedeniyle kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak olan, başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına” karar verilmiştir.Karara istinaden, firmanız bünyesindeki 65 yaş ve üzeri tüm kişilerin (varsa, sanayici-çalışan) aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden birini yanında bulundurması halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uymayan kişilere idari para cezası uygulanacak ve gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecektir. Mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli idari tedbirlerin ivedilikle alınması hususundaBilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
08-09-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 08 Eylül 2020 tarihli Genelgesi ile ülke genelinde, meskenler hariç tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.Karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.Tüm personelinizin başta mesai saatleri içerisinde olmak üzere, alınan karara uyması ve mesken (ev) hariç tüm alanlarda maske kullanmasının sağlanması için gerekli idari tedbirlerin alınması hususundaBilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
17-06-2020 Bölge

Haziran 2020 tarihi itibari ile Antalya OSB Eğitim hizmetlerimize; online hizmet sunum süreci dahil edilmiş olup,  Bölgemize katkı sağlayacağını öngördüğümüz güncel ve ivedi konu başlıkları 2020 yılı eğitim programlarımıza dahil edilmiştir.İnsan Yetkinlikleri Yönetimi,  Piyasa ve Ekonomi, Çalışan Psikolojisi, Güvenli Üretim Belgelendirmeleri alanlarında uzmanlarımızın konuk ve konuşmacı olacağı eğitim programlarının ilki “Covid- 19 Güvenli Üretim Belgesi Altyapı Hazırlığı ve Başvuru Süreci” farkındalık programı başlığı ve  Türk Standartları Enstitüsü paydaşlığında  gerçekleştirilecektir.17 Haziran 2020  Çarşamba günü  saat 14:00’ da gerçekleştirilecek online programa katılım göstermek isteyenlerin https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda, gereğini rica ederiz.*Eğitim Join Zoom Meeting üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.*Başvuru sırasında şahsi cep numaralarınızı  yazmanızı önemle rica ederiz.*ID ve giriş şifresi; eğitim öncesi  katılımcıların cep telefonlarına ve e-posta adreslerine iletilecektir.  

Devamı
29-05-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Mayıs 2020 tarihli 18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi ile “Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına” karar verilmiştir.Aynı genelge ile 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanların (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebileceğine, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabileceğine karar verilmiştir.Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
21-05-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz;T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü ortak çalışması ile hazırlanan “COVID-19 Sanayi Kuruluşları İçin Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” yazımız ekinde mevcuttur.Sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini vb. korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren kılavuz ile ilgili gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda;Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı