* Serbest piyasa verileridir

Bölge

14-10-2021 Bölge

Sayın Sanayicimiz  Antalya OSB Eğitim “Sanayide Dijital Gelecek Farkındalık Programları” kapsamında Digitopia CEO’ su ve Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi( TRAI) kurucusu Halil AKSU, organize sanayi bölgeleri katılımcılarıyla buluşturulacaktır. “Dijitalleşen Dünya’da Öne Çıkan Teknoloji Trendleri ve Gelecek Senaryoları- Şirketinizin Yapay Zeka Stratejisi Var mı?” konu başlığında hizmet sunumu yapılacak olan program; 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 15.30-16.30 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.Dünyadaki “yapay zeka” teknolojileri ile bu alanda gelişmiş olan kuruluşların son temas yapay zeka çalışmalarının katılımcılarla paylaşılmasının ve üretim sektöründeki yapay zeka-dijitalleşme hususundaki vizyon çalışmalarına farkındalık bazında katkı sağlanmasının amaçlandığı seminer, katılım başvurularına açılmıştır.Katılım sağlamak isteyen sanayicilerimizin ve firma çalışanlarının;https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitim/dijitallesen-dunya-da-one-cikan-teknoloji-trendleri-ve-gelecek-senaryolari-sirketinizin-yapay-zeka-stratejisi-var-mi/192 linkinden,  ön kayıtlarını oluşturmaları hususunda gereğini rica ederiz. 

Devamı
30-09-2021 Bölge

Antalya OSB Eğitim hizmetleri kapsamında planlanan “6S ile Kayıpların Azaltılması” eğitim programı; 6 Ekim 2021 Çarşamba günü 10.00-15.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.Eğitim programında; işletme kayıplarının azaltılması için endüstriyel tertip, düzen, temizlik ve iş güvenliği risklerinin tanımlanması, bu risklere karşı önleyici uygulamaların gerçekleştirilmesi ve standart hale getirilmesine dair bilgilerin çalışanlara uygulama örnekleriyle aktarılması ve işletmelerde kısa zamanda kalıcı iyileştirmeler yapılmasının desteklenmesi hedeflenmektedir.Eğitim programına katılım göstermek isteyenlerin https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler linkinden katılım kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda Gereğini rica ederiz.

Devamı
13-09-2021 Bölge

Antalya OSB Eğitim hizmetleri kapsamında planlanan “50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık” eğitim programı; 15 Eylül 2021 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.ISO 50001:2018 gerekliliklerini uygulayarak enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliğinin iyileştirilmesine yardımcı olabilecek bir enerji yönetim sistemi hakkında farkındalık kazandıracak olan eğitim programının bilgisine; https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler  linkinden ulaşılması, katılım göstermek isteyenlerin online katılım kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda Gereğini rica ederiz.

Devamı
03-09-2021 Bölge

Değerli SanayicimizAntalya OSB Eğitim “Ebeveyn Okulu Farkındalık Programları ”kapsamında 8 Eylül 2021 çarşamba günü 14.00-15.30 saatleri arasında “Pandemi Dönemi Aile Psikolojisi ve Online Eğitim Ebeveyni Olmak” konu başlığında online panel gerçekleştirilecektir.Uzman Klinik Psikolog Erkan ÇİFTE, Psikolojik Danışman- Çift Terapisti Osman KAYA ve Pedagog-Uzman Psikoterapist Selma AKBULUT’un konuşmacı olarak yer alacağı programa katılım göstermek isteyenlerin https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler linkinden eğitim içerik bilgisine ulaşarak başvuru kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda, Gereğini rica ederiz.

Devamı
03-09-2021 Bölge

Değerli SanayicimizAntalya OSB Eğitim hizmetleri kapsamında açılacak olan “Online İngilizce Lisan Eğitimi” programı sizler için tasarlanmış olup, program hizmet sunumu Eylül 2021- Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 8(sekiz) ayda tamamlanacak olan 100(yüz) saatlik “İngilizce Lisan Eğitimi” ile katılımcılarımızın meslekleri ve sektörleriyle ile ilgili uluslararası literatüre ve güncel bilgilere daha çevik ulaşmaları, kariyerlerinde daha kolay ilerlemeleri, yurt dışı seyahatlerinde bağımsız iletişim kurabilmeleri ve bu doğrultuda uluslararası boyutta sosyalleşebilmelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.“Temel- Orta Seviye” ve “Orta–İleri Seviye” gruplarının yer alacağı eğitim sınıfları;          9 Eylül 2021 tarihinde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü eğitim salonlarında yapılacak seviye belirleme çalışmasına istinaden oluşturulacaktır. Programa dahil olmak isteyen katılımcılarımızın, eğitim içerik bilgisine; https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler linkinden ulaşmaları ve 8 Eylül 2021 saat 14.00’a kadar online katılım başvurularını gerçekleştirmeleri hususunda bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Devamı
19-08-2021 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Antalya OSB Eğitim hizmetleri kapsamında planlanan ve kuruluşların insan yetkinlikleri uzmanları ve yönetim yetkilileri için tasarlanan  “Kuruluşlarda Kariyer ve Maaş Yönetimi Değer Apoleti” eğitim programı; 24 Ağustos 2021 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.Çağın gereklilikleri paralelinde, kuruluşların yönetim yetkinliklerinin ve donanımlarının desteklenmesinin hedeflendiği eğitim programının bilgisine; https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler  linkinden ulaşılması, katılım göstermek isteyenlerin online katılım kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda Gereğini rica ederiz.

Devamı
10-08-2021 Bölge

Antalya OSB Eğitim hizmetleri kapsamında planlanan “Doğru Nefes-Sağlıklı Yaşam (Uygulamalı Nefes Teknikleri)” eğitim programı; 17-19-24-26 Ağustos 2021 tarihlerinde 20.30-22.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.Başarılı bir yaşamın, bedensel ve zihinsel sağlık bütünlüğünden sağlandığı kanısıyla hizmet sunumu gerçekleştirilecek olan eğitim programının bilgisine; https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitimler  linkinden ulaşılması, katılım göstermek isteyenlerin online katılım kayıtlarını oluşturmaları ve bilgi alınması hususunda Gereğini rica ederiz.

Devamı
23-06-2021 Bölge

Sayın Sanayicimiz;LÖSEV'e destek olmak isteyenler için irtibat numaraları ve Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek bağış ve vekalet çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi ektedir. Bilgi alınmasını rica ederiz. 

Devamı
28-04-2021 Bölge

Sayın Sanayicimiz,Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma dönemine girileceği açıklanmıştır.Bu kapsamda Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan 28.04.2021 tarihli ve 2021/27 nolu kararın ilgili maddelerinde;“1. İlimizde hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Karar Ek’inde belirtilen yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmalarına,Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, İçişleri Bakanlığı’nın 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgesinde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlar uygulanmasına,2. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmemesine,2.3- Vatandaşlarımızın, zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilmelerine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,Alınan kararda açık bir şekilde ifade edildiği üzere, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirinde bulunan firmalar ve bu firmalarda çalışan tüm personel söz konusu kısıtlamadan yeni bir karar alınıncaya kadar muaf tutulmuştur. Antalya Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmaları üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirinde yer aldığından, firmanın tüm kademelerinde çalışan personel, çalışma zamanı ve güzergahı ile sınırlı olacak şekilde muafiyet kapsamına girmektedir.Bu kapsamda ilgili Bakanlıklar, Antalya Valiliği, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Bölge Müdürlüğümüz tarafından alınan ve açıklanan covid-19 tedbir kararlarına riayet etmek, gerekli önlemleri almak ve tüm mesuliyeti üstlenmek kaydıyla, üretim faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için personellerinizin firmanız çalışanı olduğunu gösterir kimlik belgelerini (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, firma tarafından hazırlanan görevlendirme yazısı vb.), şehirlerarası seyahat edecek kişilerin de Seyahat İzin Belgelerini yanlarında bulundurması gerektirmektedir.Tam kapanma uygulaması kapsamında alınan tedbirlerin tamamı ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yer ve kişilerin bulunduğu liste yazımız ekinde mevcuttur.Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

Devamı
01-02-2021 Bölge

Sayın Sanayicimiz;Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Dış Etki İletişim Ajansı / Turkishtime Araştırma Grubu iş birliği ile “OSB Yıldız Firmaları - OSB’ler İlk 500 Firma Araştırması” yapılacaktır.Araştırma kapsamında Türkiye genelindeki OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların gönüllülük esasına göre yıllık ihracat, yurtiçi ticaret, istihdam, yatırım, ar-ge gibi alanlarda performansları değerlendirilip en büyük beş yüz firma tespit edilecek ve kamuoyuna açıklanacaktır.Dış Etki İletişim Ajansı / Turkishtime Araştırma Grubu, söz konusu araştırmaya katılım durumunuzla ilgili tarafınız ile iletişime geçecektir. Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.Araştırmaya Katılım Linki: https://osbilk500.orgAraştırma Hakkında: https://osbilk500.org/OSB-ILK-500-SUNUM.pdf

Devamı
19-11-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz,27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 10’ uncu maddesinde" enerji verimliliği etüdü yaptırmakla yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari ve hizmet binaları ile kamu kesimine ait bina ve işletmeler; yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri veya etüt-proje sertifikasına sahip uzman kişiler tarafından hazırlanan detaylı etüt raporlarının bir nüshasını en geç etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza iletmesi gerekmektedir." denilmektedir.Aynı Yönetmeliğin geçici 15’ inci maddesi ile 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan etütler için bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar süre tanınmıştır. Bu kapsamda yıl sonuna kadar bu yükümlülüğünü yerine getiremeyenlere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği” uyarınca yapılacak denetimler tabi sonucunda 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’ uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları uygulanabilmektedir.Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Devamı
19-11-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz,OSBÜK' ten gelen 17.11.2020 tarih GS.2020/ sayılı yazıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafınca her yıl düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER)" için başvuruların açıldığı belirtilmiş olup, ilgili konuya ait bilgilendirme metni ekte yer almaktadır.‘’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın vereceği onaya istinaden;·      Yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilen,·      Mevcut duruma göre en az oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan,·      Sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan,Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, bölgelerine bakılmaksızın 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden (katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi) yararlandırılacaktır.Bu kapsamda Bakanlık tarafından sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yol göstermesi amacıyla ‘’Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz’’ oluşturulmuş olup, OSBÜK internet sitesi ana sayfasında https://osbuk.org/sanayide-enerji-verimliligi-proje-yarismalari-senver linkiyle paylaşılmaktadır.’’Bilgi alınmasını rica ederiz.

Devamı