* Serbest piyasa verileridir

Duyurular

19-11-2020 Bölge

Sayın Sanayicimiz,27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 10’ uncu maddesinde" enerji verimliliği etüdü yaptırmakla yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari ve hizmet binaları ile kamu kesimine ait bina ve işletmeler; yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri veya etüt-proje sertifikasına sahip uzman kişiler tarafından hazırlanan detaylı etüt raporlarının bir nüshasını en geç etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza iletmesi gerekmektedir." denilmektedir.Aynı Yönetmeliğin geçici 15’ inci maddesi ile 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan etütler için bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar süre tanınmıştır. Bu kapsamda yıl sonuna kadar bu yükümlülüğünü yerine getiremeyenlere 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği” uyarınca yapılacak denetimler tabi sonucunda 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’ uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları uygulanabilmektedir.Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederiz.

Devamı