* Serbest piyasa verileridir

 

  • Eğitim Tarihi: 16-20 ARALIK 2024
  • Eğitim Saati: 
  • Eğitim ücretlidir.

Eğitimin İçeriği;

➢ Kalite Tanımlamaları ve Kalitenin Evrimi

➢ Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

➢ TS EN ISO 9001,TS EN ISO 9004 ,TS EN ISO 9000,TS EN ISO 19011 Standardları

➢ Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri

➢ Tetkik Görevlilerinin Nitelikleri

➢ Tetkike Hazırlık, Tetkikin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

➢ Kontrol Listeleri

➢ Uygunsuzluk Raporu Yazımı

➢ Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri

➢ Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliği

➢ Pratik Çalışmalar

Kontenjan sınırlı program. *Başvuru sırasında şahsi cep numaralarınızı yazmanızı önemle rica ederiz.
Kalite Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir. Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) Kalite Personeli Belgelendirme Şemasında öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmaları.