* Serbest piyasa verileridir

Lisanssız Elektrik Üretimi

16-04-2020 Lisanssız Elektrik Üretimi

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU-Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’ nın04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de de yayınlanan 02/04/2020 tarihli ve 9076 sayılı Kurul Kararı ile;Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca başvuruların evrak ve teknik yönden aylık periyodlarla değerlendirilmesi;‘’Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak kabul edilen COVID-19 nedeniyle Cumhurbaşkanı ve ilgili resmi makamlarca alınan tedbirlerde dikkate alınarak Kurumumuzca yeni bir bildirim yapılıncaya kadar lisanssız üretim başvurularının değerlendirilmesi maksadıyla komisyon toplantılarının tertip edilmemesi ve konuya ilişkin komisyon toplantılarının Kurumumuzca bildirilen bir tarihe kadar yapılmayacağı’’ Kararı gereği;Lisanssız üretim başvuruları alınacak ancak EPDK tarafından yeni bir bildirim yapılıncaya kadar komisyon toplantıları yapılmayacaktır. EPDK’ nın bildirimi sonrasında komisyon toplantıları ilk aydan başlamak üzere sırayla değerlendirme yapılarak başvurular sonuçlandırılacaktır.Tüm katılımcılarımıza önemle duyurulur.

Devamı