* Serbest piyasa verileridir

65 YAŞ VE ÜZERI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HK.

Sayın Sanayicimiz;

Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan 15.09.2020 tarihli ve 2020/85 nolu kararın 2’inci maddesinde “Kurulumuzun 14.08.2020 tarihli ve 2020/77 Nolu kararı 2. maddesinde; 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgeye istinaden sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, her gün 06:00-24:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri, belirtilmiştir. Bu maddede geçen 06:00-24:00 saatleri ibaresinin 10:00-17:00 saatleri olarak değiştirilmesine,

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

b) 65 yaş ve üzeri olmakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut durumun aciliyeti nedeniyle kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak olan, başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına” karar verilmiştir.

Karara istinaden, firmanız bünyesindeki 65 yaş ve üzeri tüm kişilerin (varsa, sanayici-çalışan) aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden birini yanında bulundurması halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uymayan kişilere idari para cezası uygulanacak ve gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecektir. Mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli idari tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.