* Serbest piyasa verileridir

Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutulacak İşletmeler Hk.

Sayın Sanayicimiz;

Koronavirüs pandemisinin etkilerinin azaltılması için alınan önlemler kapsamında ilki 11-12 Nisan 2020 (Cumartesi-Pazar, 2 gün) tarihlerinde, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayacak şekilde hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının 18-19 Nisan 2020 ve devamındaki hafta sonlarında da devam edeceği malumunuz üzere ilgili makamlarca açıklanmıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararında Sokağa Çıkma Yasağı Esnasında Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar belirtilmiş, ancak kararda belirtilen istisnai durumların 7/24 esasına göre çalışmak zorunda olan, üretimini hiç bir şekilde durduramayacak olan sanayi tesislerinin bir kısmını kapsamadığı görülmüştür.

Kapsam dışı kalan Bölgemiz katılımcıları tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen ‘Çalışma Talebi Dilekçeleri’ ilgili makamlara ivedilikle ulaştırılıp gerekli istişareler yapılmış, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Bahar, Antalya Valisi ve Antalya OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Sayın Münir Karaloğlu ile birebir görüşüp konunun önem ve aciliyetini bildirmiştir. Vali Sayın Karaloğlu, 7/24 esasına göre çalışmak zorunda olan ve üretimini hiç bir şekilde durduramayacak firmaların durumunun ilgili Bakanlıklar tarafından değerlendirildiğini, yayınlanacak bir genelge ile sokağa çıkma yasağından istisna tutulan sektör ve firmaların açıklanacağını bildirmiştir.

Söz konusu genelgenin yayınlanmasına müteakip sokağa çıkma yasağından muaf tutulan sektör ve firmalarımıza bilgi verilecek, kapsam dışında kalacak olası sektör ve firmalarımız için gerekli girişimler yapılıp her hangi bir mağduriyet yaşanamaması için azami çaba gösterilecektir.

Süreç içerisinde yaşanan tüm gelişmeler Bölge katılımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.