* Serbest piyasa verileridir

OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, yeniden düzenlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmeliğin yatırımcıyı rahatlatacağını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Bakanlığın organize sanayi bölgelerine ve sanayi sektörüne gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Yeniden düzenlenerek sadeleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 2 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OSB’lerin daha yatırım dostu üretim alanları haline gelmesinin önünü açan yeni yönetmelikte, genel kurul süreçlerinden arsa tahsis usul ve esaslarına kadar birçok önemli değişiklik yapıldı.

GENEL KURUL SÜRECİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, organize sanayi bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) paydaşlığında hazırladığı yeni yönetmelikte olağan ve olağanüstü genel kurulların toplanması için çağrı yapılması süreçleri yeniden düzenlendi. Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını müteşebbis heyete gönderecek, müteşebbis heyet ilk genel kurulu, Bakanlık talimatının tebliğ tarihini takip eden 6 ay içinde toplayacak. Genel kurul çağrısı yapılmaması durumunda nihai karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek.

DAHA ŞEFFAF İMAR PLANI

Düzenleme ile birlikte sanayi parsellerinde, ifraz şartları da genişletildi. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar teknik ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi ve imar planı askı süreçlerinde uygulama daha şeffaf oldu. Ayrıca OSB’lerde atıklardan enerji üreten tesislerin kurulabilmesinin de önü açıldı. OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilecek.

ÜRETİME GEÇME HIZI ARTIRILDI

OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme hızı da artırıldı. Arsa tahsis süreçlerinde, yatırım daha da kolaylaştırıldı. OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde herkesle paylaşacak, böylece spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek.

PARSEL MÜLKİYET DEVRİ

OSB’lerin diğer kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi için parsel mülkiyet devri mümkün hale getirildi. Yeni yönetmelikle birlikte OSB’lere hizmet veren doğalgaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verilebilecek, hizmet sonlandığı zaman da mülkiyeti tekrar OSB’nin geri alması mümkün olacak.

SÜRE UZALTILDI

Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri de yeniden düzenlenirken, yönetim kuruluna bu süreleri uzatma yetkisi verildi. Bu sayede yönetim kurulu, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya kadar uzatabilecek. Aynı şekilde yapı ruhsatını aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini 2 yıl daha uzatabilecek. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yönetim kurulunun işyeri açma ve çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave süreyi 1 yıla kadar uzatabilecek.

KATILIMCIYA BİR ŞANS DAHA

OSB’ler ve katılımcıları arıtma veya atık işleme tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı için OSB dışından atık temin edebilecek. OSB’ler, bölgesindeki hafriyat atıklarının bertarafına yönelik olarak yetkilendirilecek. Yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için bir şans daha verildi, uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Yapı ruhsatını alıp yatırıma başlamış fakat yatırımını tamamlayamamış birçok sanayici arsa tahsisini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını tamamlayabilmesinin önü açıldı.

ZAMAN KAYIPLARI ÖNLENECEK

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile OSB’lerin yer seçimine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Mer’i planlarda hali hazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların OSB olarak değerlendirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasinin önüne geçilecek. Zaman kaybı yaşanmaması için öneri alanın bulunması zorunlu hale getirildi. Komisyon üyelerine Kalkınma Ajansları dâhil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması imkânı sağlandı.

SANAYİCİ MEMNUN

Bakanlığın organize sanayi bölgelerine ve sanayi sektörüne gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ve yapılan olumlu katkılar için teşekkür ettiklerini belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yeni yönetmeliği değerlendirdi. Yapı ruhsatı süresinin 1 yıldan 18 aya çıkarılmasının yatırımcıyı rahatlatacağını aktaran Bahar, “Parsel tahsislerinde bakanlığımızın önerdiği hassasiyeti ve şeffaf yönetim biçimini uyguluyoruz ancak spekülatif arsa tahsis ve satışların önüne geçilmesine yönelik yapılan vurgu önemli” dedi.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Organize sanayi bölgelerinde bulunan ancak üretimini durdurmak zorunda kalan doğalgaz çevrim santrallerine de değinen Başkan Bahar, “OSB’ler bünyesindeki birçok doğalgaz çevrim santralı zor durumda, hatta batık. Bunun sebebi elektrik fiyatı ile doğalgaz fiyatının uyuşmaması. Bu konuya bakanlık olarak müdahale edilmesi milli servetin heba olmamasını sağlayacaktır. Yine yenilenebilir enerji kaynaklarının OSB ortak alanlarında yapılabilmesinin önünün açılması enerji üretiminin artırılması ve OSB’lerin daha ucuz enerjiye kavuşması için çok önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

ENERJİ MALİYETLERİ HALA YÜKSEK

Sanayicinin kullandığı elektrik fiyatının konutlarda kullanılan elektrik fiyatından yüksek olduğunu ve bu konuda somut adımlar atılmasını beklediklerine vurgu yapan Başkan Bahar, “Dünya ile rekabet ederken enerji fiyatının bu denli yüksek olması bizi ciddi ölçüde zorluyor. Ayrıca; sanayi sicil belgesine sahip üreticiye Kredi Garanti Fonu (KGF) odaklı kredi sağlanması gerekiyor. Bu destek fabrikalarımızın tam kapasite çalışması için sanayi sicil belgesi olan firmalara ve ihracatçıya çıkmalıdır. Üreticinin tam kapasiteye ulaşması da bir yatırımdır. Hatta, mevcudu korumak, geliştirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak adına yeni bir yatırımdan daha değerlidir” şeklinde konuştu.