* Serbest piyasa verileridir

OSB Atıksu Bağlantı ve Tarife Yönetmeliği Değişiklikliği hk.

   Sayın Sanayicimiz,

   İlgi :02.02.2023 tarih ve 5685145 sayılı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısı.

   Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilgi yazısıyla; 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemenin 17.12.2022 tarih ve 32046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Bakanlık tarafından yürürlüğe koyulduğunu belirterek, yapılan yönetmelik değişikliklerinin en kısa sürede uygulanmasını, yapılan/yapılacak iş ve işlemlerle ilgili İl Müdürlüğüne bilgi verilmesini istemiştir.

   Yapılan bu değişiklikle birlikte ASAT Kanalizasyona Deşarj Limitlerinde değişikliğe gideceğinden, “OSB Atıksu Bağlantı ve Tarife Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması mecburiyeti oluşmuştur.

   Yeni deşarj limitlerinin bölgemiz tarafından sağlanabilmesi için “OSB Atıksu Bağlantı ve Tarife Yönetmeliği”nde belirlenmiş olan OSB Kanalizasyona Deşarj Limitleri, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin tasarım kriterleri de dikkate alınarak, katılımcılarımızın lehine olacak şekilde yeniden belirlenmiş olup yazımız ekinde verilmektedir (Ek-1). 

   Katılımcılarımızın yapılan bu değişikliğe uyum sağlayabilmeleri için var olan ön arıtma tesislerinde iyileştirmeye gitmeleri,  ihtiyaç duyulan ilave yatırımları yapmaları ve ön arıtma tesisi bulunmayanların ise ön arıtma tesisi teşkil etmeleri gerekecektir. Yapılan değişikliklere uyum sağlanması için verilen süre 17.12.2023 tarihinde sona ermektedir. Süre sonunda ASAT’a ait kanalizasyona deşarj limitlerinin sağlanamaması söz konusu olduğundan, Katılımcılarımızın yapılan değişikliklere uyum sağlamaması hallerinde süre uzatımı verilmeyecektir.

   Tüm atıksu kaynaklarının bu Yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı hareket etmeleri halinde Madde 22’de belirtilen Yaptırımlar uygulanacaktır. Her yıl Müteşebbis Heyet kararı ile güncellenecek olan Yaptırım/Kirlilik Önleme Bedelleri (KÖB) Ek-2’de verilmektedir.

   İlgili yaptırımların uygulanması sonrasında uygunsuzluğun devamı hallerinde Atıksu Kaynağının bağlantı bacası kapatılarak atıksu altyapı hizmeti verilmediği bilgisi ilgili kurumlara iletilecektir.

   6 Haziran 2023 tarih ve MH-2023/02 sayılı Müteşebbis Heyet kararı ile yürürlüğe giren “Antalya Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Bağlantı ve Tarife Yönetmeliği” yazımız ekinde verilmektedir (EK-3). 13/08/2003 tarih ve 06/2.7 sayılı Müteşebbis Heyet kararı ile yürürlüğe giren “Antalya Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Bağlantı ve Tarife Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

   Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Ekler:

1) OSB Kanalizasyona Deşarj Limitleri

2) Uygulanacak Yaptırımlar /KÖB Miktarları

3) 6 Haz. 2023 tarih ve  MH-2023/02 sayılı “AOSB Atıksu Bağlantı ve Tarife Yönetmeliği”