* Serbest piyasa verileridir

GENÇOSD STAJ PROJESİNİ BAŞLATTI

Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde eğitim gören mühendislik fakültesi öğrencilerinin stajlarını, Antalya OSB firmalarında yapmalarını sağlayıp, kalifiye eleman sorununa çözüm sunmayı amaçlayan Genç OSD, 15 kişiden oluşan ilk öğrenci ekibi ile çalışmalarına başladı.

Genç Organize Sanayi Derneği (GençOSD), Antalya OSB firmalarının kalifiye eleman ihtiyacına çözüm getirmek için geliştirdiği Staj Projesinin startını verdi. Türkiye’nin en iyi ilk 15 üniversitesinde eğitim gören mühendislik fakültesi öğrencilerinin stajlarını, Antalya OSB firmalarında yapmalarını sağlamak adına kapsamlı bir program hazırlayan dernek yönetim kurulu üyeleri, yapılan 350 başvuru arasından 15 öğrenci belirledi. Programa kabul edilen 15 öğrenci, Antalya OSB Bölge Müdürlüğünde düzenlenen tören ile stajlarına başladı. 1 ay sürecek staj programı kapsamında öğrencilerin Bölge firmalarını ve üretim süreçlerini yakından incelemeleri sağlanacak, düzenlenecek eğitimler ile kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak.

GENÇLER POTANSİYELİN FARKINDA DEĞİL

Proje hakkında bilgi veren GençOSD Genel Sekreteri Elçin Ekici Öztürk, “Kalifiye iş gücü eksikliği, üyelerimizin ve bölge sanayicilerimizin ortak sorunudur. Şehrimizin gençleri lise mezuniyeti sonrası iyi üniversitelere gidiyor ancak eğitim gördükleri şehirlerdeki iş imkanlarını değerlendiriyor. Antalya’ya geri dönen ve iş hayatına katılan gençlerimizin oranı gerçekten çok az. Gençlerimiz, Antalya’daki potansiyelin farkında değil. Biz bu gençlerin Antalya sanayisiyle ve firmalarımızla tanışmasını, buradaki potansiyeli görmelerini istiyoruz. İleride kendilerini bölge firmalarında istihdam etmeye davet ediyoruz” dedi.

STAJERLERE ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

Projeye bu yıl sadece mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin dahil edildiğini, önümüzdeki yıllarda farklı alanlardan da öğrenci kabul edileceğini belirten Öztürk, “Projeye Ekici Peynir, En-El-Sa Endüstriyel, İstanbul Sera Plastik, Özteknik Mermer ve Karyapı firmaları dahil oldu. Öğrencilerimiz, staj yaptıkları firmaların yanı sıra projeye dahil olan 5 firmanın tamamında deneyim elde edecek. Tedarikten son ürüne kadar her firmanın operasyonel süreciyle ilgili bilgi edinecekleri teknik geziler planladık. Farklı sektörlerde edinecekleri bilgilerin iş hayatıyla ilgili kararlarına fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca inovasyon ve verimlilik, CV hazırlama ve mülakat teknikleri, iş analizi ve iş etüdü, mühendislikte performans konularında eğitim programları hazırlandı. Öğrencilerin staj dönemi sonunda buradan maksimum fayda ile ayrılmalarının yanı sıra kalifiye iş gücünü bölge firmalarımız ile buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ YATIRIM EĞİTİLMİŞ İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR

Projenin daha fazla katma değer yaratma yolunda atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “İller ve bölgeler arasında gerçekleşen beyin göçü, buralardaki ekonomik ve sosyal eşitsizliğin azalması ya da artmasında diğer faktörlerden daha yüksek bir etkiye sahip önemli bir faktördür. Yüksek eğitimli işgücünün bir bölgeden göçmesi, o bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilerken, diğer bir bölgenin yüksek eğitimli işgücünü çekmesi, o bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmesini hızlandırarak daha avantajlı hale gelmesine büyük katkı yapacaktır. Ülkemiz insanlarının refah düzeyini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek, bilim, teknoloji ve buluş yeteneğimizin yükselmesine bağlıdır. Bu da ancak yetişmiş beyinlerle başarılabilir. En önemli yatırım eğitilmiş insana yapılan yatırımdır. Refah seviyemizi ancak teknoloji üreterek artırabiliriz. Bunu da bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve yetişmiş beyin gücüne gereken önemin verilmesiyle başarabiliriz. Dolayısıyla Genç Organize Sanayi Derneğimizin bu alanda sürdürdüğü çalışmalar oldukça kıymetli ve çözüm odaklıdır. Staj programı projesi, bu kıymetli beyinlerin Bölgemize kazandırılmasını sağlayacak, daha fazla katma değer yaratmamıza yol açacak önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.