* Serbest piyasa verileridir

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Yerlerinde Alınacak Tedbirler, Personel Servislerinde Alınacak Tedbirler

Sayın Sanayicimiz;

Koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun yayılımının önlenmesi amacıyla işyerlerinde dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Koronavirüse Karşı İş Yerlerinde Alınacak Tedbirleri” ile Antalya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün OSB’lerde alınacak tedbirleri ihtiva eden yazısı ve ilgili dokümanları ektedir.

Ayrıca, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 24.03.2020 tarihli ve 2020/05 No.lu Kararın 2. maddesinde “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca; İlimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitelerinin en fazla P’si oranında yolcu kabul edebileceklerine, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda biri koridor, diğeri cam kenarı gibi, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına,” karar verilmiştir.

Personel servislerinin, yukarıda belirtilen Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına uygun bir şekilde çalışması büyük önem arz etmektedir. Kolluk kuvvetleri tarafından Bölgemiz sınırları içerisinde personel servilerine yönelik denetimler yapılıp personelin Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına uygun bir şekilde taşınıp taşınmadığı kontrol edilecek, karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Başta halk sağlığı olmak üzere, personelin can güvenliğinin sağlanması, hastalıktan korunmak, salgının yayılmasını ve olası mağduriyetleri önlemek için yukarıda ve ekli yazılarda belirtilen hususlara azami ölçüde riayet edilmesi ve önlemlerin alınması, çalışanların ve servis şoförlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.